projekt: http://www.atcsites.com

 

 

projekt: http://www.atcsites.com
projekt: http://www.atcsites.com

 

Strona główna

Kancelaria

Informacje o parafii

Aktualności

Galeria zdjęć

 

Historia parafii

Duszpasterze

Grupy parafialne

Ogłoszenia

Listy Ks. Proboszcza

Wizytacje parafii

Triduum Paschalne

Informacje - sakramenty

Obraz MB Częstochowskiej 2015

Rok Miłosierdzia - Kraśnik

Peru-Boliwia                   01-23 grudnia 2015

Relikwie błogosławionych męczenników z Peru

Niedziela Chrystusa Króla 2016 r.

Odpust 2016 r.

Budowa organów

Kraśniczanin 2016 r.

 

Budowa kościoła parafialnego

Projekt świątyni

Przebieg budowy      Galeria zdjęć

Poświęcenie Kościoła

Konsekracja Kościoła

Biskup Misjonarz Stanisław Dowlaszewicz

Świętowanie kanonizacji Jana Pawła II

Bierzmowanie 2014

Wypominki 2016

Kolęda 2020/2021

 

Stolica Apostolska

Episkopat

Diecezja Lubelska

KAI

Miłosierdzie

 

projekt: http://www.atcsites.com

 

Wizytacja kanoniczna parafii 2015

           Parafia  nasz pw. Miłosierdzia Bożego  w Kraśniku  istnieje 20 lat.

        Uroczystości rocznicowe  zostały  włączone  w wizytacje  kanoniczna  ,przeprowadzona  przez bp. Mieczysława Cisło.

         W kościele  naszym wybudowanym  w latach 2008-2012  w niedzielę  22 marca  przez cały dzień  trwało  wielkie święto. Od godziny 8.00 rano do 19.00.  nie ustawała  wspólna modlitwa księdza biskupa  z duszpasterzami  i parafianami. Centralnym wydarzeniem   była Eucharystia dziękczynna  o 12.00. sprawowana  przez ks. biskupa  i księży .Podczas  dziękczynnej liturgii ks. biskup  poświęcił  boczną kaplice  ku czci NMP.  Na mszy św. o 10.00 dla dzieci i rodziców  włączył do grona ministrantów  kilkunastu chłopców. Po obiedzie o 15.00. w czasie  spotkania z radą parafialną  ks. biskup poświęcił pomieszczenia dla potrzeb duszpasterskich w podpiwniczeniach kościoła .Powierzchnia około 300m2.

/fotorelacja/

 

 

Wizytacja kanoniczna parafii 2010

                       Kraśnik, Parafia  Miłosierdzia Bożego

 Uroczystości odpustowe z udziałem  Ks. Arcybiskupa Metropolity  

                   Lubelskiego i Wizytacja kanoniczna parafii 2010

 

          3 października b.r. w uroczystość  odpustową Św. s. Faustyny przybył do naszej parafii Pasterz Kościoła Lubelskiego J.E. Ks. Abp Profesor Józef Życiński, by przewodniczyć naszym uroczystościom  i przeprowadzić  wizytację  kanoniczną parafii.

         To był  niezwykły dzień. Każdego roku cała parafia  przeżywa  go uroczyście ale  tegoroczne uroczystości  odpustowe były inne niż wcześniejsze, wszystko to za sprawą dostojnego gościa, który w pierwszą niedzielę października  odwiedził naszą wspólnotę  parafialną.

           W Kraśniku na osiedlu Piaski  za szpitalem  powiatowym  w 1994 roku została erygowana parafia  pod wezwaniem  Miłosierdzia Bożego. Od 2008 r.  wznoszona jest majestatyczna świątynia dedykowana Panu Jezusowi Miłosiernemu. W trudzie codziennej pracy został zbudowany w ciągu 18 miesięcy w stanie surowy Dom Boży. Brakuje zadaszenia, które ma być wykonane w październiku i listopadzie.

          W słoneczny  październikowy poranek   przybył  Ks. Abp Metropolita Lubelski, któremu towarzyszył ks. Tomasz Adamczyk sekretarz arcybiskupa. Przy dźwiękach  orkiestry  strażackiej na placu kościelnym  został powitany  Ks. Abp przez gospodarza parafii  Ks. proboszcza Wiesława Szewczuka  oraz  przedstawicieli samorządu lokalnego i dyrektorów szpitala, szkoły oraz parafian. Po krótkim powitaniu na placu ks. Abp udał się z ks. proboszczem i przedstawicielami rady duszpasterskiej na  teren budowy kościoła. Obejrzał  postęp prac, które  zostały wykonane. Gratulował  ks. proboszczowi i parafianom tak szybkiego postępu w budowie, pozostał do zrobienia dach i wieża.

Następnie przy  śpiewie  pieśni „Św. Faustyno skieruj nasz wzrok…” procesyjnie Metropolita Lubelski  wszedł do naszej kaplicy parafialnej tam został powitany w imieniu rodzin naszej parafii i ks. proboszcza Kan. Wiesława Szewczuka, który złożył krótkie rzeczowe  sprawozdanie  z życia parafii mówiąc:” Życie  religijne  parafii  skupia się  w kaplicy parafialnej do czasu  wybudowania   kościoła parafialnego .Pomimo biedy  w wielu domach ,bezrobocia i trudności  w pozyskiwaniu funduszy  parafia  od 2008 roku  buduje  kościół  systemem  gospodarczym  z ofiar  parafian  dobrodziejów, miejscowych księży proboszcza i wikariusza oraz  trzykrotnemu wsparciu finansowemu  Pasterza Kościoła Lubelskiego. Wiele prac wykonali  sami parafianie społecznie. Kościół w surowym stanie został zbudowany ,pozostał dach i wieża. Parafia nie mam długów. Parafianie są oddani Bogu ,Kościołowi, życzliwi  kapłanom. We wrześniu b.r.  dzięki przychylności  Dyrekcji szpitala i zaangażowaniu się ks. proboszcza   przeprowadzono  remont  kaplicy szpitalnej „

        O godzinie 8.00.  rozpoczęła się Msza św.  celebrowana przez ks.  proboszcza a  Słowo Boże  skierował  ks. Arcybiskup. W homilii przypominał  postać Św. Faustyny, która przyszła na świat w małej wiosce w biednej rodzinie, a  została świętą. Jej „Dzienniczek”  prostej zakonnicy jest  tłumaczony na wiele języków świata.

   Po Mszy św.  w sali parafialnej  czekała na ks. Arcybiskupa  rada parafialna  i parafianie najbardziej zaangażowani w budowę  kościoła parafialnego. Spotkanie rozpoczęto wspólną modlitwą. Sekretarz rady parafialnej K. Czarnota podziękowała  ks.  Arcybiskupowi  za podjęcie  decyzji  by budować  kościół i znalezienie z pośród duchowieństwa księdza, który by temu niełatwemu zadaniu  sprostał. Podziękowano za ks. Wiesława, który  potrafił  zorganizować ludzi do pracy i zachęcić do ofiarności by w 18 miesięcy  wybudować w stanie surowym, systemem gospodarczym kościół. Spotkanie upłynęło w miłej ciepłej  atmosferze rozmawiano  o trudach budowy nowych kościołów budowanych ze złotówek wierzących ludzi i o parafii. Zasygnalizowano  ks. Arcybiskupowi chęć założenia cmentarza grzebalnego. Spotkanie zakończono błogosławieństwem  pasterskim.

O godzinie 10.00.  zgromadziły się  dzieci  z rodzicami , młodzież i nauczyciele. Ks. Abp odprawił dla nich Mszę św. w koncelebrze  ks. Kan. Zygmunta Dębickiego i ks. sekretarza abp. W dialogowanej  homilii  ks. Abp  zachęcał dzieci  do uczestnictwa w Eucharystii jako centrum  życia chrześcijańskiego i do realizowania  świętości  jak św. Faustyna. Najmłodsze dzieci przyniosły tornistry i przybory szkolne do poświęcenia, starsze różańce i tajemnice różańcowe. W czasie mszy św. śpiewała schola szkolna pod dyrekcją A. Żurka. Po mszy św.  ks. Abp spotkał się  z młodzieżą i ich duszpasterzem ks. Zbigniewem Cąkałą. Wskazał, że droga do Boga  prowadzi  przez  modlitwę i sakramenty święte. Przed sumą  ks. Abp poświęcił czas  wspólnotom modlitewnym i grupom. Liderzy  grup i wspólnot (Faustinum, Legion Maryi, Caritas, Wspólnota Krwi Chrystusa ,Żywy różaniec) przybliżyli charyzmat grup i działalność w parafii. W południe  rozpoczęła się  suma odpustowa, której przewodniczył Metropolita Lubelski w koncelebrze ks. dziekana Jerzego Zamorskiego, i ks. sekretarza abp.

Liturgię ubogacił swoim śpiewem chór Canticum Cantorum oraz zespół śpiewaczy naszej parafii. W homilii ks. Abp zachęcał  by pogłębiać  swoją wiarę  i miłość do Kościoła poprzez czytanie Pisma św. i czasopism katolickich, naśladowania  Maryi i św. Józefa oraz świętych.” Od świętości naszych rodzin,  od przykładu  waszego życia zależy piękno Kościoła.” Zachęcał do  budowy Kościoła  duchowego i materialnego. Na zakończenie liturgii  Ks. proboszcz  bardzo serdecznie  podziękował  Ks. Abp za jego  obecność  i przesłanie mówiąc:”  To wielki zaszczyt  dla naszej parafii, że ks. Abp  wpisuje  swoją  posługę duszpasterską  w historię  parafii, która  uczestniczy  w trudzie budowy  kościoła parafialnego i przeżywa  proces integracji, to nas zachęca do dalszej pracy. Dziękujemy za mądrość ewangeliczną za słowa skierowane dziś do nas.

Dziękuje za możność  posługi w tej parafii za ojcowską opiekę i wspieranie mnie w trudach  kapłańskiej posługi.”

Po południu  Pasterz Kościoła Lubelskiego udał się do szpitala. Na placu    powitany został przez  dyrektorów  szpitala  i przeszedł do kaplicy szpitalnej. Krótkie  słowo  skierował do ks. Abp dyrektor szpitala i  ks. proboszcz pełniący funkcję kapelana szpitalnego. Ks. Abp  pobłogosławił  i poświęcił  prezbiterium krzyż i obraz św.  Judy Tadeusza oraz ołtarz i ambonkę,  pomodlił się za służbę zdrowia oraz chorych, udając się na  oddział  szpitalny neurologii. Po wizycie  na oddziale  i pożegnaniu się  z duszpasterzami  parafii i ks. dziekanem oraz dyrekcją szpitala  udał się do Lublina. W uroczystościach wzięli udział bardzo licznie parafianie  i  goście  oraz kapłani  z Kraśnika i okolic w liczbie 32.

 

                                                                            opr.L.A.

                                                                              

 

 

Opracowanie i treść  lantoniak@o2.pl

szablony