projekt: http://www.atcsites.com

 

 

projekt: http://www.atcsites.com
projekt: http://www.atcsites.com

 

Strona główna

Kancelaria

Informacje o parafii

Aktualności

Galeria zdjęć

 

Historia parafii

Duszpasterze

Grupy parafialne

Ogłoszenia

Listy Ks. Proboszcza

Wizytacje parafii

Triduum Paschalne

Informacje - sakramenty

Obraz MB Częstochowskiej 2015

Rok Miłosierdzia - Kraśnik

Peru-Boliwia                   01-23 grudnia 2015

Relikwie błogosławionych męczenników z Peru

Niedziela Chrystusa Króla 2016 r.

Odpust 2016 r.

Budowa organów

Kraśniczanin 2016 r.

Kolęda 2020/2021

 

Budowa kościoła parafialnego

Projekt świątyni

Przebieg budowy      Galeria zdjęć

Poświęcenie Kościoła

Konsekracja Kościoła

Biskup Misjonarz Stanisław Dowlaszewicz

Świętowanie kanonizacji Jana Pawła II

Bierzmowanie 2014

Wypominki 2016

Kolęda 2020/2021

 

Stolica Apostolska

Episkopat

Diecezja Lubelska

KAI

Miłosierdzie

 

projekt: http://www.atcsites.com

 LISTY KSIĘDZA  PROBOSZCZA  DO  PARAFIAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAFIA

MIŁOSIERDZA BOŻEGO

W KRAŚNIKU

Miłosierdzie Boże Nadzieją dla Śewiata

Słowo Księdza Proboszcza

 

Wielkanoc 2018 r.

SŁOWO  KSIĘDZA  PROBOSZCZA  

     Dzięki ludziom  dobrej woli ,  możliwa  jest  realizacja  wielkich zadań.

Drodzy  Bracia i Siostry  w wierze! 

   Kościół w swoich dokumentach  stwierdza ,że "... należy  mieć  w wielkim  poszanowaniu  organy piszczałkowe  jako instrument  muzyczny, którego  brzmienie ceremoniom kościelnym dodaje  majestatu, a umysły wiernych podnosi do Boga i spraw niebieskich ".

    Dzieło budowy organów w naszym kościele parafialnym  Miłosierdzia Bożego dobiegło końca. Wielka to radość  dla nas wszystkich. Instrument ten to nie tylko dopełnienie wnętrza wystroju świątyni, ale muzyka organowa nada celebracjom liturgicznym  uroczysty charakter. Dzięki  ofiarności  całej wspólnoty  parafialnej jak i ofiarodawców indywidualnych z poza parafii udało się zakupić w Niemczech organy do naszego kościoła firmy KEMPER o ponad 20 głosach rozłożonych na 2 manuałach i sekcji pedału, wiatrownicach klapowo- zasuwowych o elektrycznej trakturze gry i rejestrów. Organy  zostały dostarczone  do Kraśnika  dnia  28 września 2017 roku. Firma  organmistrzowska  Pana Majchera  Mariana przeprowadziła montaż organów. Prace trwały od września 2017 do marca 2018. W naszym kościele  prowadził je organmistrz Piotr Nowakowski z Tych ze swoimi pracownikami.

  Organy pod względem brzmieniowym doskonale wpisane zostały w architekturę i akustykę  wnętrza wybudowanego kościoła w latach 2008-2012r.

   Komisja Archidiecezjalna ds. Muzyki Kościelnej w dniu 3 marca 2018 roku odebrała instrument  wydając opinię o nim pozytywną cyt. "Na uwagę zasługuje dobra jakość wykonania prac oraz strona brzmieniowa instrumentu. Organy nadają się do przeprowadzania koncertów i akompaniamentu podczas nabożeństw. Komisja wyraża uznanie i podziękowanie ks. Wiesławowi Szewczukowi proboszczowi parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Kraśniku oraz Parafianom za  podjęcie i trud  zainstalowania  instrumentu ......"

W Święto Miłosierdzia Bożego 8 kwietnia Ks. Arcybiskup Stanisław Budzik  Metropolita Lubelski pobłogosławi organy w naszej świątni. Podczas sumy odpustowej po raz pierwszy wspólnie wyśpiewamy hymn uwielbienia Bożego Miłosierdzia z towarzyszeniem naszych piszczałkowych organów. Mam nadzieję, że nie zabraknie Was na tej uroczystości. W dzień poświęcenia organów podziękujmy Bogu, który jest źródłem wszelkiego dobra, Budowniczym  za intensywną pracę, Parafianom i Darczyńcom za wsparcie materialne, życzliwość, modlitwę.  Liczę, że szlachetność dźwięku i uroda zewnętrzna naszego instrumentu, będzie nas wszystkich utwierdzać w przekonaniu, że dokonaliśmy trafnego wyboru, i że warto  było ten wysiłek podjąć.

 Na Święta Zmartwychwstania Chrystusa Pana życzę zdrowia i radości. Niech wstawiennictwo Św. Cecylii patronki muzyki kościelnej towarzyszy nam w dalszym  budowaniu  Kościoła Żywego, także przez śpiew i muzykę sakralną.

Kraśnik, Wielkanoc 2018                                                         

ks. Wiesław   Szewczuk - proboszcz                                             

                                                                                

KSIĄDZ PROBOSZCZ DO PARAFIAN Z OKAZJI

WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 2016/2017

 

BOŻE NARODZENIE 2016

Życzymy Wam radości z Bożego Narodzenia, która jest radością z Boga samego, który chce pojawić się w naszym życiu, aby przez nas promieniować na ludzi. Niech prawda o Bożej Miłości płynąca z Betlejemskiej Groty napełnia Wasze serca pokojem i nadzieją na kolejny rok 2017 .

Wasi duszpasterze

ks. Wiesław Szewczuk -proboszcz

ks. Paweł Kościuk - wikariusz

ks. Paweł Konieczny -student KUL

 

List Księdza Proboszcza do Parafian - Boże Narodzenie 2016r.

Drodzy Siostry i Bracia w wierze!

Kolejny rok za nami i kolejny przed nami. Do historii przechodzi Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, 1050 rocznica Chrztu Polski i Światowe Dni Młodzieży w Krakowie z udziałem Ojca Św. Franciszka. Aż się nie chce wierzyć, że to już przeszłość. Mamy z tych wielkich wydarzeń w Kościele czerpać siły i iść dalej, by się rozwijać, by dawać świadectwo życia chrześcijańskiego.

„Idźcie i głoście” - to hasło nowego Roku kościelnego i duszpasterskiego. Jak to robić? Odpowiedź: Zaufać Bogu. Jego postawić na pierwszym miejscu, zgodnie z radą Św. Augustyna „Gdy Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu”

W roku 2017 przypada setna rocznica objawień w Fatimie, gdzie Matka Boża prosiła nas o modlitwę różańcową. Niech różaniec towarzyszy nam codziennie.

W minionym Roku Miłosierdzia w naszym kościele podniesionym do rangi kościoła Jubileuszowego przez abp Stanisława Budzika Metropolitę Lubelskiego, wielu ludzi zyskiwało łaski i odpusty jubileuszowe.

Parafianie i Pielgrzymi korzystali z sakramentu pokuty, Eucharystii, przechodzili przez Bramę Miłosierdzia, odmawiali Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Z posługą duszpasterską przybywali biskupi i kapłani.

Korzystaliśmy z posługi następujących biskupów: abpa Stanisława Budzika, abpa seniora Stanisława Wielgusa dwukrotnie, bpa Józefa Wróbla, bpa misjonarza Stanisława Dowlaszewicza, bpa Jeana Kockerolsa, bpa Artura Mizińskiego, bpa Mieczysława Cisło. Dziękuję księżom biskupom, kapłanom, grupom modlitewnym, duszpasterskim, grupom zawodowym i ich liderom. Dziękuję władzom państwowym i samorządowym.

W minionym roku 2016, dnia 26 czerwca miała miejsce uroczystość konsekracji naszego kościoła parafialnego. Uroczystego poświęcenia naszej świątyni dokonał abp Stanisław Budzik Metropolita Lubelski z udziałem duchowieństwa, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz licznie zgromadzonego ludu Bożego. Świątynia Miłosierdzia Bożego w Kraśniku, widoczna z różnych stron miasta, została zbudowana przez naszą wiarę, miłość i pracę fizyczną. To pomnik naszej wiary i miłości do Boga, na nowe stulecie i tysiąclecie.

Czym dla chrześcijan jest świątynia ?

„Dom Boga i brama nieba” Rdz(28,17) - mówi Pismo św.

Mamy własny kościół - to powód do dumy i radości parafian i obiekt westchnień, tych wspólnot, które nie posiadają własnego miejsca kultu. W kościele panuje harmonia ,czuje się sacrum. Świątynia nastraja człowieka do refleksji i modlitwy. Od 17 lipca 2016 roku mamy w niej oprócz relikwii św. Faustyny, relikwie pierwszego stopnia błogosławionych Męczenników z Pariacoto o. Michała i o. Zbigniewa zamordowanych w Peru w 1991 roku. Przywiezione z Peru przez ks. proboszcza Wiesława Szewczuka.

Czy kochamy swoją świątynię? Czy dbamy o jej utrzymanie, uczęszczamy na Eucharystię, przyjmujemy w niej sakramenty święte i cieszymy się, że tętni życiem? Pokazujmy światu i ludziom niechętnym Kościołowi, że mamy na ziemi coś szczególnego - przedsmak samego nieba.

Dziękuję Bogu za łaski i doznane Boże Miłosierdzie. Dziękuję za modlitwy, za życzliwość, szacunek i pomoc. Nie żałuję żadnego trudu, który jako kapłan podejmowałem w życiu, bo starałem się, aby to wszystko służyło Chwale Bożej i dobru ludzi.

Dziękuję Tym Parafianom, którzy po raz drugi poparli moją osobę do tytułu „Kraśniczanin Roku”. Dziękuję Komisji powołanej przez Burmistrza Miasta Kraśnik za zauważenie mojej pracy, prawie 10 letniej, w Kraśniku. Panu Burmistrzowi Mirosławowi Włodarczykowi za uroczyste wręczenie dnia 11 listopada 2016 roku Aktu nadania tytułu „Kraśniczanin Roku 2016” i piękną statuetkę. Dziękuję za dobrą współpracę z Urzędem Miasta na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Jana Albiniaka. Dziękuję Pracownikom Starostwa Powiatowego na ręce Starosty Andrzeja Maja. Bóg zapłać za ofiary składane w minionym roku na potrzeby kościoła parafialnego.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę dobrego Roku 2017.

Niech Miłosierny Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus

wszystkim Wam błogosławi

ks. Wiesław Szewczuk

 

Kościół parafialny Miłosierdzia Bożego 2016

Prace wykonane

 • trzy obrazy olejne do kaplicy NMP

I. Jezus na weselu w Kanie Galilejskiej

II. Maryja z Apostołami w Dzień Pięćdziesiątnicy

III. Wniebowzięcie NMP

 • obraz olejny Błogosławieni Męczennicy z Pariacoto

o. Michał i o. Zbigniew

 • obraz olejny Błogosławiony ks. Michał Sopoćko

 • dziesięć obrazów olejnych „Światło Bożego Miłosierdzia

w Starym i Nowym Testamencie” do kaplicy Św. Faustyny

I.- STWORZENIE

II.- GRZECH

III.- OFIARA ABRAHAMA

- MOJŻESZ – DEKALOG

- CHRZEST

VI.- ZWIASTOWANIE

VII.- NARODZENIE

VIII. - SAKRAMENTY

IX.- OSTATNIA WIECZERZA

X - UKRZYŻOWNIE

   • dwie ramy metalowe i kompozycje na relikwie Św. Faustyny

i bł. Męczenników Peru oraz relikwiarz

   • wykonanie metalowych 12 zacheuszek do konsekracji kościoła

   • świeczniki z podstawami marmurowymi do ołtarza i pod paschał

   • dziesięć kolumn - przyozdobienie ich w strukturze tawertynu

   • dwa konfesjonały do kaplic bocznych

   • wykonanie pamiątkowych tablic granitowych

   • balustrady i poręcze metalowe przy wejściach do kościoła

Plac kościelny

   • lampy uliczne oświetleniowe elektryczne 6 sztuk

   • ogrodzenie siatką posesji za plebanią 150 mb.

   • wykonanie bramy metalowej i furtki przy Al.1000-lecia

   • zainstalowanie automatu do bramy

   • położenie kostki brukowej 230 m2 przy garażach


 

BUDOWA ORGANÓW

w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Kraśniku

Drodzy Parafianie !

Nasza świątynia parafialna to miejsce głoszenia Orędzia Miłosierdzia Bożego. To dom Dobrego Ojca pełnego miłosierdzia i nasz dom. Nasz kościół został zbudowany z potrzeby serca wielu ofiarodawców.

Moi Drodzy !

Przed nami, po konsekracji kościoła kolejne zadanie, budowa 25 głosowych organów. Po co organy – by uświetniać liturgię w kościele, by chwała Boża w naszej świątyni nigdy nie ustała.

Moje marzenie, po wybudowaniu wraz z Wami tak monumentalnej świątyni, które się może spełnić w 2017 roku, to budowa organów piszczałkowych - tradycyjnych - stałych, a nie elektrycznych przejściowych. Ufam Opatrzności Bożej, że jest to możliwe.

Drodzy Parafianie i Sympatycy naszej parafii. Z waszą pomocą dokonamy tego. Nawet najmniejsza ofiara na ten cel jest wyjątkowa, jak wyjątkowe są Wasze serca. Pragniemy, aby pieśń miłosierdzia zabrzmiała w naszym kościele z towarzyszeniem organów już w 2017 roku. Zapewniam o modlitwie za Was i Wasze Rodziny przed Obliczem Jezusa Miłosiernego w I soboty miesiąca. Dziękuję za ofiary złożone przy okazji wizyty duszpasterskiej zwanej kolędą 2016/17 na organy do naszego kościoła.

ks. Wiesław Szewczuk

Nr konta parafii

Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej

71 8717 0009 2001 0004 1205 0001

 

Kościół Miłosierdzia Bożego

Msze św. w niedziele

8.00. 10.00. 12.00. 18.00.

Święta kościelne

8.00. 10.00. 18.00.

dni powszednie

7.00. 18.00.

Kaplica szpitalna

Msza św. w niedziele i święta 16.00.

Kancelaria parafialna tel. 81 884 53 05 i 81 884 55 54

czynna w dni powszednie 8.00-9.00. i 17.00- 17.45. w niedziele nieczynna

Adres parafii:

Parafia Miłosierdzia Bożego , ul. Św. Faustyny 8 , 23-200 KRAŚNIK

strona internetowa parafii : www.milosierdzie-krasnik.diecezja .lublin.pl


 


 

Parafia Miłosierdzia Bożego w Kraśniku

Ksiądz Proboszcz do parafian z okazji wizyty duszpasterskiej 2015/2016

Boże Narodzenie 2015


 

Nie ma innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga”

Jan Paweł II, Kraków 2002

W Roku Miłosierdzia Drogim Parafianom i wszystkim, którym służymy łaską Chrystusowego kapłaństwa, życzymy obfitości łas Bożych, zdrowia, wszelkiej pomyślności na błogosławiony czas Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2016.

Duszpasterze parafii

ks. Wiesław Szewczuk

ks. Zbigniew Cąkała


 

List księdza proboszcza do parafian Kraśnik, Boże Narodzenie 2015

Drodzy Siostry i Bracia w wierze!

Adwentem rozpoczęliśmy w Polsce obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski oraz Rok Miłosierdzia. Sięgamy myślami do początków chrześcijaństwa w Polsce, do polskich świętych, by poprzez Miłosierdzie Boże zobaczyć, jakie owoce mamy przynosić w codziennym życiu.

Decyzją Ks. Abp. Stanisława Budzika Metropolity Lubelskiego na terenie archidiecezji mamy pięć kościołów stacyjnych, w których można uzyskiwać szczególne łaski w Roku Świętym. Jednym z nich jest kraśnicki kościół pw. Miłosierdzia Bożego przy ul. Św. Faustyny. Uroczyste otwarcie Bramy Miłosierdzia nastąpi 24 stycznia 2016 roku o godz. 10.00. Uroczystościom będzie przewodniczył Ks. Abp. Stanisław Wielgus.

W Roku Miłosierdzia, w lipcu, odbędą się Światowe Dni Młodzieży z udziałem Ojca św. Franciszka. Włączmy się w przygotowania do tego wydarzenia przyjmując młodych w domach, umożliwiając im wyjazd do Krakowa.

Moi drodzy!

Nasz wybudowany kościół jest gotowy do konsekracji. Wprawdzie będzie jeszcze w przyszłych latach uzupełniany, ale zasadnicze prace zostały zrealizowane. W niedzielę 26 czerwca 2016 r. odbędzie się uroczystość konsekracji kościoła. To wielkie wydarzenie dla naszej wspólnoty parafialnej, jedyne w jej historii. Jest bowiem ono uwieńczeniem ośmioletniej pracy, trudów, zmagań, które doprowadziły do wybudowania kościoła, oraz okazja, by podziękować Panu Bogu za otrzymane łaski, a także wszystkim, którzy przyczynili się do wybudowania i wykończenia śwątyni.

Pamiętamy początki. Były bardzo trudne. Z Bożą pomocą udało się. Budowa kościoła rozpoczęła się w czerwcu 2008 r., a już w październiku 2012 r. ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik – metropolita lubelski, pobłogosławił nową świątynię i odprawił pierwszą mszę świetą.

Od 2013 r. do dnia dzisiejszego trwa systematyczne upiększanie kościoła i uposażanie go. Należą się słowa podziękowania wszystkim, którzy wraz ze mną przez osiem lat trudzili się przy budowie kościoła i jego upiększaniu. Dziękuję projektantom, majstrom, murarzom, rzemieślnikom, stolarzom, ślusarzom i kamieniarzom oraz parafianom zaangażowanym w bezpośrednią budowę kościoła. Wielkie słowa podziękowania należą się darczyńcom i ofiarodawcom.

Budując kościół z cegły, jako duszpasterze, budujemy również żywy kościół w sercach parafian. Staramy się służyć tej parafii jak tylko możemy, choć pewnie nasza posługa różnie jest odbierana. Cel mamy jeden: stworzenie jednej, wielkiej rodzinnej wspólnoty parafialnej, która będzie zjednoczona. Chciałbym, jako proboszcz tej parafii, żeby dzieci i wnuki moich parafian kochały tę świątynię, bo ileż trudu, zdrowia i wyrzeczeń trzeba było by ją zbudować.

Czym jest konsekracja?

Konsekracja świątyni – to oddanie jej Bogu na własność, aby On zamieszkał w niej i wziął ją dla siebie. W obrzędzie konsekracji występuje wiele symboli o głębokim znaczeniu. Na początku biskup – konsekrator święci wodę, ściany kościoła, ołtarz i wiernych. Po liturgii słowa następuje namaszczenie olejem świętym ołtarza i ścian kościoła, po czym następuje ich okadzenie. Czynności te symbolizują, że odtąd modlitwa jak woń kadzidła wznosi się do Boga. Po okadzeniu następuje uroczyste oświetlenie ołtarza, kościoła i zapalenie świec oraz dalsza wspólna liturgia pod przewodnictwem księdza biskupa.

Serdecznie zapraszam wszystkich parafian na konsekrację kościoła, której dokona w dniu 26 czerwca o godz. 11.30 Pasterz Kościoła Lubelskiego ks. abp Stanisław Budzik. Do tej uroczystości duchowo przygotujemy się poprzez rekolekcje, które przeprowadzą ojcowie redemptoryści w dniach 23 – 25 czerwca (czwartek, piątek, sobota).

Dziękuje Bogu za miniony czas, za otwartość serca i dobro ludzi. Modlę się o życie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie. Dziekuję za rodziny naszej parafii, które w niedziele i święta uczestniczą w Eucharystii i przystepują do sakramentów świętych. Dziekuję wszystkim tym, którzy przez cały rok włączają się w przygotowanie śwątyni i placu kościelnego do niedzieli i świąt. Dziękuję księżom za pomoc i pracę duszpasterską w naszej parafii księdzu wikariuszowi Zbigniewowi, księdzu Pawłowi – doktorantowi KUL i księdzu Wojciechowi z Ratoszyna za pomoc w czasie wizyty duszpasterskiej.

Dziękuję szafarzom nadzwyczajnym komunii św. Panom: Janowi, Sławomirowi i Robertowi, służbie kościelnej, Panu Jerzemu i Panu Lucjanowi. Dziękuję radzie parafialnej, grupom modlitewnym, wszystkim posługującym przy ołtarzu.

Kończąc, jeszcze raz wyrażam szacunek i wdzięczność wszystkim tym, którzy są z nami, którzy świadomie tworzą naszą parafię i starają się żyć jej życiem i troskami. Bóg zapłać za ofiary składane w minionym roku na cele naszej parafii. Ofiary składane z okazji tegorocznej wizyty duszpasterskiej (kolędy) przeznaczone zostaną na dokończenie prac w kaplicy św. Faustyny i wykonanie trzech obrazów olejnych do kaplicy Matki Bożej. Za złożone ofiary z góry serdecznie dziękuje.
ks. Wiesław Szewczuk

 

Kościół parafialny Miłosierdzia Bożego rok 2015

Prace wykonane w kościele i wokół kościoła

 • droga krzyżowa

 • kaplica boczna NMP

 • obraz NMP Częstochowskiej

 • obraz św. Jana Pawła II

 • obraz Sługi Bożego Prymasa Wyszyńskiego

 • ramy mosiężne do obrazów

 • herby papieża i prymasa

 • witraże w oknach kaplicy Matki Bożej

 • kaplica boczna św. Faustyny- malowanie, oświetlenie, prace dekoracyjne

 • przebudowa głównych schodów – położenie kamienia brukowego

 • chodniki wokół kościoła z kostki brukowej

 • powiększenie parkingu

 • izolacja ścian kościoła

 • schody boczne z kostki brukowej

 • odprowadzenie wody i wykonanie kanalizacji odpływowej

 • chodnik z kościoła do plebanii

 • prace ziemne – równanie terenu i posianie trawy

 • prace przy dzwonnicy – kruszywo, obrzeża

 • plebania – zakup i montaż nowego pieca gazowego


 

Ksiądz  Proboszcz  do Parafian  z okazji 

Wizyty  Duszpasterskiej    2014/2015

 

                                    BOŻE  NARODZENIE   2014

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

            Święta Bożego Narodzenia przeżywane przez nas w kościołach na wspólnej modlitwie i w domach rodzinnych to czas nadziei, miłości i pokoju – które przyniósł Zbawiciel świata i Odkupiciel człowieka Jezus Chrystus. Wszystkim Parafianom i ludziom dorej woli życzymy wielu łask Bożych, zdrowia i wszelkiej pomyślności, przez znak kapłańskiego błogosławieństwa na Boże Narodzenie i Nowy Rok 2015.

Duszpasterze parafii

ks. Wiesław Szewczuk

ks. Zbigniew Cąkała 

 

List Księdza Proboszcza  do Parafian                Kraśnik, Boże  Narodzenie 2014

 

Drodzy Parafianie 

W XXI wieku, w czasach gdy ciągle się śpieszymy, gonimy za pieniądzem, stanowiskiem lub żyjemy w ciągłej trosce o byt własny, potrzebna jest przystań, która da wytchnienie, odpoczynek, takie miejsce lub taki punkt historii, który nakłoni nas do refleksji: moment zadumy nad przeszłością. Chwila, w której zadajemy sobie pytanie, jak było kiedyś? Czy było lepiej czy gorzej? Czy teraz nie płacimy zbyt wysokiej ceny za nowe, wymyślne meble, mieszkanie, samochód. Czy dziś, kiedy pieniądz rządzi światem nie brakuje nam domowego ciepła, rodzinnej rozmowy, herbaty wypitej w towarzystwie najbliższych, wspólne obejrzenie albumu z fotografiami? A co z moim życiem duchowym: Pismem Świętym, książeczką do nabożeństwa, modlitwą codzienną, spowiedzią świętą, eucharystią. Czy są na właściwym miejscu?  A moja parafia i mój kościół parafialny, o którym mówią, że ma być drugim domem, czy jest nim naprawdę? Zauważam zmiany, jakie w niej zachodzą, żyję jej życiem? Czy ograniczam się tylko do niedzielnej Mszy świetej, chrztu, ślubu, pogrzebu. A przecież tak wiele zmieniło się w naszej  parafii.

 Dwadzieścia lat temu, dokładnie 15 grudnia 1994 r. biskup lubelski Bolesław Pylak powołał do isteniania parafię Miłosierdzia Bożego w Kraśniku. Została wydzielona z terenów dwu istniejących wówczas parafii Wniebowzięcia NMP i Św. Józefa. Dnia 11 grudnia 2009 r. abp Józef Życiński, mocą dekretu powiększył terytorialnie naszą parafię.

W trudnych warunkach powstawała nowa parafia Miłosierdzia Bożego, a w ostatnich latach także nowa świątynia parafialna.  Pamiętacie wykup ziemi pod kaplicę i dom parafalny. Pierwszy proboszcz ks. Edward Łatka z pomocą księdza dziekana i proboszcza Stanisława Szczuki z macierzystej parafii WNMP, wybudował  budynek  mieszkalny dla księży. Z Lublina, parafianie  przywieźli po wybudowaniu jednego z tamtejszych kościołów, kaplicę, która została zmontowana na wykupionym grucie a następnie  upiększana i wyposażana i  służyła parafii przez 18 lat.

W lipcu  2007 r. z nominacji ksiedza abp lubelskiego Józefa Życińskiego do parafii przyszedł nowy proboszcz ksiądz Wiesław Szewczuk. Dzięki jego staraniom została wzniesiona majestatyczna, murowana, trzynawowa świątynia, która jest owocem pracy, ofiary i modlitwy wielu z Was.

Świątynia ta, budowana w latach 2008 – 2012 systemem gospodarczym, z ofiar ludzi kochających Boga i Kościół Chrystusowy, jest świadectwem wiary, odwagi, gospodarności, wytrwałości i heroicznego zawierzenia Miłosierdziu Bożemu. Wiem, że ten kościół jest dla wielu z Was już żywą historią. Włożyliście dużo wysiłku, pracy wspólnej i ofiar. Być może dla młodego pokolenia to jeden z pięciu kościołów w naszym mieście, ale dla większości z Was to Dom Boży potrzebny nam  ludziom.

 W minionym roku 2014 parafia prowadziła dalsze prace wykończeniowe w kościele parafialnym. Wszystkie te prace, które były zaplanowane na rok 2014 zostały szczęśliwie zakończone.

Z okazji dwudziestolecia parafii w gablotach w kościele pojawią się zdjęcia, artykuły z ważnych wydarzeń z życia naszej parafii. W najbliższych tygodniach zostanie przywieziona kopia obrazu MB Częstochowskiej z Jasnej Góry do kaplicy bocznej. Zostaną w niej też umieszczone dwa obrazy na płótnie Św. Jana Pawła II i Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. W 2015 r. odbędą się uroczystości dziękczynne za dwadzieścia lat istnienia parafii, którym będzie przewodniczył ks. bp Mieczysław Cisło wraz z księżmi, którzy pracowali i pracują w naszej parafii. Planowana jest też wizytacja kanoniczna księdza biskupa, która jest przeprowadzana  w każdej parafii co pięć lat.

W tym roku chcemy przygotować nasz kościół parafialny do uroczystego poświęcenia w 2016 r., czyli konsekracji. O wszelkich wydarzeniach, uroczystościach, podjętych inicjatywach będę informował Was za pośrednictwem ogłoszeń parafialnych.

W podarowanym nam przez Boga czasie wydarzyło się wiele wydarzeń radosnych i trudnych. Dziękujemy Bogu za wszelkie otrzymnane łaski, za otwartość serca i dobroć ludzką, prosimy o życie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie. Dziękuję rodzinom naszej parafii, że w każdą niedzielę pamiętają o Eucharystii i kształtują seca i umysły dzieci, by żyły wiarą i miłością. Dziekuję księdzu wikariuszowi , księżom pomagającym w nszej parafii ,lektorom, ministrantom, scholi, szafarzom komunii, służbie kościelnej, grupom modlitewnym, zespołowi śpiewaczemu, radzie parafialnej, młodzieży, która angażuje się w życie parafii i pomoc na rzecz potrzebujących rodzin i wszystkim, którzy przychodzą do prac: sporzątania kościoła i placu kościelnego, dekorowania. Bóg zapłać za pomoc i wsparcie.

Drodzy parafianie zachęcam Was wszystkich do głębokiej więzi z kościołem parafialnym, który stanowi część całego Kościoła Chrystusowego. Proszę też o ofiary z okazji wizyty duszpasterskiej na dalsze prace wykończeniowe w kościele i za nie już teraz serdecznie dziękuję.

                                                ks. Wiesław- Józef  Szewczuk - proboszcz    

 

Kościół parafialny  Miłosierdzia Bożego

Rok 2014

Prace wykonane  w kościele

–    prezbiterium; ławki/stalle (12 osób)

–    krzesła liturgiczne 10 sztuk

–    ambonka przewodniczenia liturgii

–    fotele liturgiczne dla księży 3 sztuki

–    klęczniki 2 sztuki

–    ławki do bocznych naw 20 sztuk

–    ławki do bocznych kaplic 12 sztuk

–    wystrój i aranżacja artystyczna kaplicy bocznej NMP

–    położenie tynków włoskich (stiuk wenecki) w prezbiterium

–    posadzka ceramiczna na chórze i klatce schodowej, poręcz metalowa na klatce

–    schodowej i balustrada dębowa

–    posadzka ceramiczna w podpiwniczeniach użytkowych kościoła i na klatce schodowej

–    docieplenie wełną mineralną i płytami gipsowymi na poddaszu użytkowym nad zakrystiami

–    poręcz metalowa na klatce schodowej

–    drzwi do sal w podpiwniczeniach i na poddaszu 6 sztuk

–    gruntowanie i malowanie sal i klatki schodowej

            Plebania

–    wymiana okien na parterze budynku 13 sztuk

–    zakup stołów obiadowych   270cm x 90 cm  3 sztuki

–   

Plany na rok 2015

           Kościół parafialny

–    dokończenie wystroju   kaplicy bocznej NMP

–    wykonanie    i wystrój  kaplicy bocznej Św. Faustyny

–    wykończenie artystyczne kolumn nośnych nawa główna  kościoła

–    położenie płyt kamiennych na schodach wejściowych do kościoła

–    położenie kostki brukowej

           Plebania

–    wymiana pieca gazowego

  Parafia  nie ma długów ani kredytów. Wszelkie należności zostały wypłacone.

                   

                                                                          ks. Wiesław  Szewczuk  proboszcz

 

Adres parafii:

Parafia Miłosierdzia Bożego

ul. Św. Faustyny 8

23-200 Kraśnik

http://milosierdziekrasnik.w.interia.pl

 

 

 

 

 

List do parafian z racji Świąt Bożego Narodzenia

Kraśnik, Boże  Narodzenie 2013

 

Drodzy Parafianie 

 

   Kolejny rok  już za nami. Rok  walki  o zbawienie  nasze i naszych bliskich. Rok szansy  danej nam  przez Boga.  Nie był to rok łatwy, ponieważ nasza  wiara, wierność Bogu  i Jego  miłości  były  i są  wystawione  na próbę  szczególnie  poprzez różnego rodzaju  ideologie  wkradające się  do naszej  Ojczyzny, do naszych  rodzin i naszych umysłów, całkowicie  sprzeczne  z chrześcijańską  wizją świata  i duchem  Ewangelii Chrystusowej.

  Gdy wokół nas  mnożą się niepokoje, rozpowszechniane są kłamstwa i wyszukiwane  są błędy ludzi Kościoła, bardzo potrzebna  jest  niezachwiana  wiara  w to, że ponad  tym wszystkim  jest Bóg - miłujący  i łaskawy, który  posyła  nam na ten świat  swego syna  jako Zbawiciela. Nie  lekajmy się  przeciwstawiać  różnym,  sprzecznym nie tylko  ze zdrową  logiką,  ideologiom. Żyjmy  Dekalogiem, brońmy

 krzyża , świętości życia i rodziny. Tak wiele rodzin boryka się dziś z problemami braku pracy,  rozłąki, kryzysu czy nawet rozpadu. Niech Święta Rodzina  zawsze będzie  wzorem do naśladowania. Pomagajmy sobie nawzajem szczególnie gdy kogoś dotknie   nieszczęście.

   W podarowanym przez Boga czasie, minionym roku 2013, wiele wydarzeń  trudnych i radosnych  dokonało się  w naszym życiu. Dziękujemy Panu Bogu za wszystkie otrzymane łaski, za otwartość serca i dobroć  wszystkim  ludziom, prośmy   o życie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie. Dziękujemy  za  posługę  naszych biskupów i kapłanów, a zwłaszcza czterodniowy pobyt w naszej parafii  biskupa misjonarza z dalekiej Boliwii Stanisława Dowlaszewicza, który  9 czerwca  2013 roku przewodniczył uroczystościom przeniesienia Najświętszego Sakramentu  z kaplicy, w której  przez 18 lat  skupiało się życie religijne naszej parafii,  do nowego,  pięknego kościoła Miłosierdzia Bożego wybudowanego w latach 2008-2012. Ks. biskup odprawił uroczystą mszę św., wygłosił kazanie i udzielił sakramentu bierzmowania  młodzieży. Na tę uroczystość licznie przybyli kapłani i wierni z Kraśnika oraz innych miejscowości. Przed główną mszą św., odbył się koncert religijny, a wszystkie wydarzenia z naszego kościoła były transmitowane na żywo, po raz pierwszy, przez TV Kraśnik .

         Moi Drodzy!  Dziękuję  rodzinom  naszej parafii, które  przez udział w Eucharystii  w naszym kościele pamiętają, że Bóg powinien być na pierwszym miejscu i  kształtują  serca swoje i swoich  dzieci  by żyły wiarą i  miłością.

         Dziękuję kapłanom, którzy gorliwie służą naszej społeczności parafialnej: ks. wikariuszowi Zbigniewowi, ks. kan. Zygmuntowi, ks. kan. Eugeniuszowi z Huty Józefów  oraz  O. Stanisławowi  z Lublina.

Jestem wdzięczny szafarzom nadzwyczajnym Komunii św.: Panu Janowi, Panu  Sławkowi i Panu Robertowi za ich świadectwo wiary i posługę przy ołtarzu oraz zanoszoną  w niedziele Komunię św. chorym.

         Dziękuję służbie kościelnej: Panu Lucjanowi - organiście i Panu Jerzemu kościelnemu, grupom modlitewnym, stowarzyszeniom, lektorom i ministrantom oraz  radzie  parafialnej, która na prośbę ks. proboszcza chętnie angażuje się w różne inicjatywy  duszpasterskie i prace  przy kościele parafialnym. Bóg zapłać jej  za  pomoc i wsparcie .

    W minionym roku w naszej świątyni wykonano dużo prac wykończeniowych upiększających kościół. To dzięki Waszej wierze, ofiarności, życzliwości jak i pomocy Kurii Biskupiej oraz 14 parafii z naszej archidiecezji, w których byłem z posługą Słowa Bożego, te kosztowne prace zostały tak szybko wykonane. Będąc w różnych parafiach i dziękując za ofiary zapewniałem ludzi, że te dary serca będziemy spłacać, modlitwą za ofiarodawców w naszym kościele parafialnym.

         Kończąc ten list  proszę Was trwajcie przy Bogu i Matce Jezusa  Maryi  oraz we  wspólnocie Kościoła. Módlmy się wspólnie w każdą niedzielę na Eucharystii w naszej świątyni o dar  głębokiej wiary dla nas i naszych dzieci oraz tych, którzy dziś cierpią prześladowanie za wiarę. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego  w dzień kanonizacji Jana Pawła II i naszego odpustu parafialnego zapraszam  na te radosne uroczystości do naszego kościoła parafialnego. W 2014 roku, 15 grudnia, będziemy obchodzić 20 rocznicę powstania naszej parafii. Będzie to okazja, by podziękować  Bogu i ludziom.

         Odwiedziny duszpasterskie zwane „kolędą” to czas spotkania w wierze, we wspólnej modlitwie i rozmowie. Kapłan przychodzi do Was w imię Jezusa Chrystusa, nie swoim, z Jego mocą. Ofiary pieniężne, które złożycie po kolędzie będą  przeznaczone  na dalsze  prace  wykończeniowe w kościele. Z góry za nie dziękuję.

 

                                                                       Ks. Wiesław  Szewczuk -proboszcz

 

 

List Księdza Proboszcza do Parafian

Drodzy Parafianie i Kraśnik ,Boże Narodzenie2012

Czciciele Miłosierdzia Bożego

   Mijający kolejny rok skłania do refleksji nad życiem oraz podsumowania i wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Także w parafii dokonujemy podsumowania i staramy się planować nadchodzący rok 2013, uwzględniając doświadczenia minionego, czasu.

   W Kościele Katolickim przeżywamy Rok Wiary. Został on ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI dla uczczenia 50 rocznicy Soboru Watykańskiego II z wyraźnym zamiarem przywołania piękna wiary chrześcijańskiej i zaproponowania jej wszystkim jako źródła życia pełnego i prawdziwego.

   W minionym roku 2012, nam ludziom wierzącym, przybył czwarty kościół parafialny p.w. Miłosierdzia Bożego w Kraśniku. Jego monumentalna architektura i położenie na wzgórzu przyciąga wzrok ludzi i przypomina o Bogu. Cytując Abp. S. Budzika „został zbudowany w ciągu czterech lat, trudem rąk i hojnością serc”.

    Podczas I Mszy św. dnia 7 października sprawowanej przez ks. abp. Stanisława Budzika Pasterza Kościoła Lubelskiego w nowym kościele, z radością i wzruszeniem patrzyłem na licznie zgromadzonych ludzi dziękując Bogu, że posłużył się mną, niegodnym sługą swoim i ludźmi, w tym dziele budowy świątyni. I tak sobie myślałem jest nas tu tak wielu, różnimy się, a jednak stanowimy jedno Ciało -Kościół, dziś zgromadzony wokół biskupa, następcy Apostołów.

    Przez wiele lat mieszkańcy naszej parafii, nie byli zgodni w kwestii budowy kościoła. Przyzwyczaili się do tymczasowej kaplicy i do zabytkowego kościoła WNMP, nie łatwo było to zmienić.

    Czas jednak pokazał, że świątynia „pod bokiem” jest wielkim skarbem. Dziś widzimy, że parafianie uświadomili sobie jakie to szczęście mieć blisko kościół - Dom Boży, i że warto dać na ten cel pieniądze, które są mądrze, oszczędnie wydawane.

    W czasie liturgii poświęcenia śpiewaliśmy Bogu dziękczynne Te - Deum mając świadomość, że Pan Bóg posłużył się nami w tym dziele. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie wykonamy wystrój tego kościoła. Zaczynamy od posadzki i w

kwietniu planujemy ułożenie płytek granitowych w całej świątyni.

   W podarowanym przez Boga czasie dziękuję za modlitwę i obecność księży biskupów w parafii; ks. abp. S.Budzika 7 października 2012 z okazji poświecenia kościoła parafialnego i ks. bp M.Cisło 10 czerwca 2012 z okazji 30 lecia kapłaństwa ks. proboszcza i jego kolegów oraz posługę udzielenia sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej parafii.

   Dziękuję rodzinom, które żyją filarami wiary: modlitwą, mszą św., katechezą, sakramentami. Martwię się tymi, którzy porzucili praktyki religijne dziś i tymi, którzy kiedyś w czasach PRL-u nie praktykowali i obecnie w wolnej Polsce ich życie biegnie bez Boga i kościół jest im nie potrzebny. Modlę się: „Daj Panie naszej parafii dużo dobrych ludzi, którzy poszanują życie, pokochają dzieci, rodziców i dziadków”.

   Dziękuję za gorliwą służbę ks. wikariuszowi i ks. kan. seniorowi Zygmuntowi, którzy wraz ze mną sprawują pieczę duszpasterską w parafii. Jestem wdzięczny naszym szafarzom nadzwyczajnym Komunii św. Mamy ich trzech. W niedziele udzielają Komunii św., posługują przy ołtarzu i zanoszą Komunię św. chorym.

  Dziękuję radzie duszpasterskiej, która zakończyła 5-letnią kadencję za życzliwość pomoc, zatroskanie o dzieło budowy kościoła. Nowa rada duszpasterska została zaprzysiężona w I niedzielę adwentu na lata 2012-2017 w liczbie 35 osób .

   Budowa kościoła, tego widzialnego z cegły, przyczynia się także do wznoszenia niewidzialnego Kościoła duchowego. Wspólne nasze dzieło jednoczy ludzi i buduje wśród nas jedną wielką wspólnotę. Przed nami upiększanie kościoła i wyposażanie, co nie przeszkadza to w tworzeniu wspólnot i stowarzyszeń w parafii. Kto chciałby zaangażować się w życie Kościoła może znaleźć miejsce dla siebie. Przy parafii funkcjonują: Kółka różańcowe, Legion Maryi, Faustinum, Wspólnota Krwi Chrystusa, Kółko misyjne, Kościół domowy, Rada duszpasterska, Apostolstwo chorych, zespół liturgiczny, Caritas, lektorzy , ministranci i schola. Dziękuję liderom za prowadzenie grup i stowarzyszeń.

   W czerwcu 2013 roku przeniesiemy się na stałe do naszego kościoła parafialnego. W głównym ołtarzu umieścimy Najświętszy Sakrament w tabernakulum i nad nim obraz Jezusa Miłosiernego z napisem: Jezu Ufam Tobie. Ten obraz będzie nam wskazywał drogę, jaką powinniśmy iść aż do Królestwa Bożego. Zapraszam parafian i sympatyków naszej parafii na tę radosną uroczystość z udziałem księdza biskupa.

   Mam ciągle przed oczami ogrom prac, które wykonaliście od pierwszej cegły układanej na placu budowy po porządkowanie i rozbiórkę rusztowań. Dziękuję Wamza czas, poświęcenie i każdą złotówkę ofiarowaną na budowę kościoła. Proszę o dalsze wsparcie materialne naszego wybudowanego kościoła parafialnego.

  W każdą I sobotę miesiąca modlimy się za parafian i dobrodziejów naszej parafii. Codziennie polecam Wasze sprawy i problemy opiece naszej Matki Maryi - Królowej Polski a szczególnie chorych, samotnych, bezrobotnych. Proszę Was o modlitwę za nas kapłanów oraz za rodziców i młodzież.

   Kończę ten list wezwaniem: „Abyśmy byli jedno - abyśmy byli razem”. Bądźmy razem przy ołtarzu na mszy św., na nabożeństwach w ciągu roku, rekolekcjach, w czasie odpustów parafialnych, na pielgrzymkach, w radosnych i smutnych momentach naszego życia. Bądźmy razem przy wykańczaniu i upiększaniu naszej świątyni oraz w trosce o dobro duchowe i materialne parafii.

   Za dwa lata w roku 2014 /grudzień/ będziemy przeżywać, jak Bóg pozwoli, 20 lecie naszej parafii. Na ten jubileusz zaprosimy księdza arcybiskupa i wszystkich księży, którzy pracowali w naszej parafii. Do tej rocznicy przygotujemy się poprzez Misje św. Zapraszam wszystkich parafian do zaangażowania się na różny sposób w ten jubileusz.

Z pozdrowieniem kapłańskim

ks. Wiesław - Józef Szewczuk - proboszcz

               

PARAFIA  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO  W  KRAŚNIKU

„ A oto gwiazda ,którą  widzieli na Wschodzie ,szła  przed nimi ,aż  przyszła  i zatrzymała  się  nad miejscem   gdzie  było Dziecię „….(Mt 2,9)

 

KSIĄDZ  PROBOSZCZ  DO  PARAFIAN
Z OKAZJI  WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 2011 /2012

 

Drodzy  Parafianie  i  Czciciele  Miłosierdzia Bożego !

    Doroczne odwiedziny  duszpasterskie  zwane kolędą  , ich celem  jest błogosławieństwo Boże domu i mieszkańców.

    Dom to miejsce ,które , jest przestrzenią naszego życia od narodzin po śmierć ,winno być  miejscem  naszego wzrastania i dojrzewania „w mądrości w latach ,w łasce u Boga  i u ludzi.”(Łk).

    Czy nasz dom zakorzeniony jest w Bogu ? O tym ,czy tak jest świadczą  znaki religijne : krzyż ,obrazy , Pismo św., książeczka  do nabożeństwa, różaniec ,czasopisma  katolickie a przede wszystkim  religijne akty wiary jego mieszkańców modlitwa osobista i rodzinna, niedzielna Eucharystia w parafii, przystępowanie  do sakramentów  świętych. W podarowanym  nam przez Boga czasie żyjmy  pięknie , zgodnie z wiarą katolicką.

   Na świąteczny  czas Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2012 składam serdeczne  życzenia  przemiłym dzieciom, ukochanej  młodzieży, drogim rodzicom, zasłużonym seniorom i zawsze  mile widzianym  gościom. Życzę  zdrowia ,powodzenia w  pracy i życiu , sukcesów w nauce ,radości i pokoju serca .Niech Chrystus Pan Zbawiciel  błogosławi  a Maryja otacza swoją przemożną  opieką

                                            

                         Wasz proboszcz  ks. Wiesław Szewczuk

List  Księdza Proboszcza   do Parafian  i Sympatyków  Parafii

                              Kochani Parafianie !             

    Już  za nami wigilijny wieczór ,ten jedyny w roku , w którym nasze serca biją jakby mocniej. Wieczór , w którym bierzemy do ręki opłatek  i składamy sobie życzenia, dzieląc się  z tymi z  którymi  złączyło nas życie. W Kościele Katolickim przeżyliśmy Uroczystość Narodzenia Pańskiego .W kalendarzu liturgicznym  nastał czas Bożego Narodzenia, który trwa do Niedzieli Chrztu Pańskiego. Jan Paweł  II ogłoszony przez Kościół błogosławionym w 2011 roku na smutek ,lęk i nasze zgryzoty podaje nam lekarstwo:” Zaproście Jezusa do waszych serc , do waszych rodzin. Niech będzie pierwszym  Gościem waszych radości i trosk. Co dnia Go zapraszajcie ,co dnia Go zapraszajcie  razem z Maryją pod dach waszego domu…”

    W minionym roku trwała  codzienna praca duszpasterska w parafii.  Za nami  bogactwo przeżyć  radosnych i smutnych w wymiarze osobistym i wspólnotowym.

    Dnia 10 lutego 2011roku  wieczorem  z wielkim bólem  przyjęliśmy  wiadomość  o nagłej śmierci  naszego  Ks. Abp. Józefa Życińskiego, który wpisał swoją posługę  biskupią w historię  naszej parafii, poprzez  odważną  decyzję   budowy kościoła , wmurowanie kamienia węgielnego  i aktu erekcyjnego oraz wizytację kanoniczną parafii. To zadanie budowy kościoła  niełatwe w dzisiejszych czasach  zlecił  mi w czerwcu  2007 roku. Jego  oczekiwań  nie zawiodłem i kościół  w surowym stanie został wybudowany.

  Spełniła  się modlitwa  wiernych  zanoszona  od wielu miesięcy  o następcę  Ks. Abp. Józefa Życińskiego. We wrześniu  Ojciec Św. Benedykt XVI mianował  nowym Pasterzem Kościoła Lubelskiego  ks. bpa prof. dr  hab. Stanisława Budzika . Ingres Nowego arcybiskupa  do Archikatedry Lubelskiej  odbył się  w dniu 22 października  2011. Otoczyliśmy  nasza modlitwą ,życzliwością serca naszego arcybiskupa ,który będzie prowadził nas  do zbawienia.

   W podarowanym  przez Boga czasie  dziękujemy rodzinom ,które w minionym  roku  swoim życiem  religijnym budowali  Królestwo Jezusa w sobie, w rodzinach  w parafii ,w Kraśniku.

  Słowa wdzięczności  należą się  Rodzinie Różańcowej , Legionowi Maryi, Wspólnocie  Krwi Chrystusa, Faustinum, ministrantom ,lektorom, zespołowi liturgicznemu, zespołowi Caritas służbie kościelnej za apostolstwo modlitwy , miłości i świadectwa w parafii.

   Dziękuję Panu Jezusowi  za kapłanów ,posługujących  w parafii  za ks. wikariusza Zbigniewa  Cąkałę, ks. kan. seniora Zygmunta Dębickiego, za Panów  Szafarzy Komunii  św. ,którzy przez cały miniony rok w niedziele zanosili obłożnie chorym Jezusa Eucharystycznego do domów.

    Dziękuję  Radzie parafialnej  i Parafianom wspomagającym  mnie w działalności duszpastersko- ekonomicznej.

W minionym roku  2011 zostało  ochrzczonych w naszej parafii 50 dzieci. Sakrament małżeństwa zawarło  12 par. Zmarło  31 osób. Do I Komunii przystąpiło 32 dzieci .Dziękuję rodzicom z parafii ,które zadecydowały , że najważniejsze w dotychczasowym  życiu wiary ich dzieci  wydarzenie jakim jest I Komunia św. przeżyją  w  parafii . Za ich kościelne myślenie ,że sakramenty przyjmujemy w swojej parafii należą się słowa uznania. Sakrament bierzmowania  przyjęło z rąk ks. Bpa Artura Mizińskiego  58  młodych ludzi.

   Obecny rok liturgiczny  2011/2012 przeżywamy pod hasłem „Kościół naszym domem” . W naszej wspólnocie   w ten jakże wymowny temat pracy  duszpasterskiej  wpisuje się  budowa kościoła  parafialnego. Ks. Abp. Metropolita Lubelski Stanisław Budzik  w liście pasterskim na Adwent przypomina, że” Kościół to nie tylko dom Boży . To także dom dla człowieka-nasz dom. Dom wzniesiony trudem ludzkich rąk na chwałę Boga i dla dobra ludzi” . Zaznacza, że „wspólnota ,która się nie gromadzi na Mszy św. , przestaje  być Kościołem” .Budowę naszej świątyni parafialnej   rozpoczęliśmy w czerwcu 2008 roku .W lipcu 2011 roku zamknęliśmy bryłę architektoniczną kościoła dachem i przykryciem blachą.   

   W poczuciu współpracy z Wami przypominam, że na rok 2011 zaplanowałem:

- murowanie  wież kościelnych

-murowanie ścian działowych w zakrystiach ,na schodach, chórze .

-doprowadzenie  przyłącza  elektrycznego  i wodnego.

- położenie betonu  na wieżach kościelnych

- wykonanie obróbek blacharskich

-wykonanie i montaż okien  aluminiowych  41 sztuk

- niwelacja terenu –prace ziemne i zagospodarowanie.

Był to odważny ambitny program ,który  został  w 100% zrealizowany. Parafia nie ma długów a na dzień 24 grudnia 2011 w kasie parafialnej mamy  kwotę 45 tys. zł. na dalsze  inwestycje.

Na rok  2012 planuję:

-wykonanie instalacji elektrycznej

-wykonanie instalacji nagłośnieniowej

-dokończenie wież kościelnych.

-tynkowanie wewnątrz kościoła

-wykonanie i montaż drzwi wejściowych.

- doprowadzenie  przyłącza gazowego

                                  

                                 Moi Drodzy !

   Zwracam się do was wszystkich o solidarne się włączenie w realizację podjętych zadań  na rok 2012. Dzięki Łasce Bożej , pracy i ofiarności raduje nas  widok nowej świątyni  w Kraśniku ,którą będziemy wspólnie wykańczać  i upiększać. Bez waszej  życzliwości ,pracy fizycznej ofiarności nie było by tego kościoła  , który budujemy  ze składek ludzi kochających Boga i Kościół Chrystusowy. Zanim wydam 10 zł to patrzę  na ten nominał wiele razy  bo znam życie i wiem ,że jest  ciężko zapracowany  i często odkładany  by dać  na tacę ,czy przynieść do zakrystii .Dlatego  wydaję roztropnie ,odpowiedzialnie  i oszczędnie.

   W I niedzielę października 2012 roku  jak Bóg pozwoli w nasz doroczny odpust  ku czci św. Faustyny  ,będzie miała miejsce  Pierwsza Suma  odpustowa  w murach nowej świątyni. Tę Pierwszą  Eucharystię wraz poświeceniem kościoła  odprawi Pasterz Kościoła Lubelskiego Ks. Abp. Metropolita Lubelski  Stanisław Budzik .Na to historyczne wydarzenie w życiu naszej parafii serdecznie zapraszam.

   I  ostatnia sprawa .  Na  zebraniu Rady Parafialnej w dniu 27 listopada 2011 został przypomniany dekret wizytacyjny parafii ks. abp .Józefa Życińskiego z dnia 20 grudnia 2010 roku w którym ks. abp . pisze słowa: „ważnym wyzwaniem materialnym parafii oprócz  budowy kościoła, będzie założenie cmentarza grzebalnego i przygotowanie parkingu przed kościołem…” Od 2008 roku trwają takie  starania . Dziękuję parafianom , którzy mnie w tym wspierają.

  Ofiary kolędowe tak, jak w ubiegłych latach przeznaczamy  na dalszą budowę kościoła. Dziękuję za  wparcie finansowe dzieła  budowy  świątyni parafialnej . W każdą I sobotę miesiąca  o 17.30 odmawiamy  różaniec  a po nim odprawiana jest msza św. za darczyńców  i budowniczych naszego kościoła.

 Z  pozdrowieniem   w  Panu                                         ks. Wiesław  Szewczuk-proboszcz

     Boże Narodzenie ,Kraśnik 2011

 

 

Boże Narodzenie Kraśnik 2010

 

         Moi Drodzy!

         W poczuciu wielkiej komunii z Wami, pragnę podzielić się tym, co przeżyliśmy w minionym roku. Za nami bogactwo przeżyć i doznań w wymiarze osobistym i wspólnotowym. Bogu niech będą dzięki za wszelkie dobro i łaskę przemiany naszych relacji z Bogiem, drugim człowiekiem i samym sobą. Dziękuję za otwartość naszych małżeństw na nowe życie. W minionym roku 2010 zostało ochrzczonych 45 dzieci, 13 par zawarło sakrament małżeństwa, a zmarło 42 parafian.

         Parafia w minionym roku przeżywała wizytację kanoniczną, którą przeprowadza co pięć lat biskup diecezjalny. Naszą parafię wizytował ks. abp Józef Życiński, pasterz Kościoła Lubelskiego. Wizytacja odbyła się w doroczny odpust ku czci św. Faustyny, którym to uroczystościom przewodniczył ks. arcybiskup metropolita.  

         Sakramentu bierzmowania młodzieży szkolnej z naszej parafii udzielił ks. abp senior Stanisław Wielgus, zaś uroczystościom Złotego Jubileuszu Kapłaństwa ks. kanonika Zygmunta Dębickiego przewodniczył ks. bp Artur Miziński.

         Księża biskupi, następcy apostołów, umocnili naszą wspólnotę parafialną Słowem Bożym i pasterskim błogosławieństwem. To wielki zaszczyt dla nas, że księża biskupi, na czele z Pasterzem Kościoła Lubelskiego abp Józefem Życińskim, wpisują swoją posługę biskupią w historię parafii, która uczestniczy w trudzie budowy kościoła parafialnego.

         Z wielką radością przyglądam się na grupę ministrantów przy ołtarzu, chłopców, którzy w wolnym czasie uganiają się za piłką i wygrywają mecze. Są oni pod troskliwą opieką księdza wikariusza Zbigniewa.

         Warto wymienić dorosłych parafian usługujących przy ołtarzu mężczyzn oraz wszystkich tych, którzy tworzą zespół liturgiczny oraz włączają się w śpiew podczas mszy świętych.

         Słowa wdzięczności należą się Rodzinie Różańcowej, Legionowi Maryi, Wspólnocie Miłosierdzia Bożego i Zespołowi Charytatywnemu za apostolstwo miłości i modlitwy.

         Dziękuję Panu Bogu za  gorliwych kapłanów  posługujących w parafii ks. kan. Zygmunta Dębickiego seniora  i ks. wikariusza Zbigniewa  Cąkałę oraz za szafarzy nadzwyczajnych  komunii św. Mamy ich  trzech w naszej parafii.

         Parafia to również wielkie gospodarstwo, które wymaga dobrego gospodarza , nieustannej troski i zapobiegliwej pracy. Od 2008 roku nasza wspólnota parafialna wraz ze swoim proboszczem buduje świątynię parafialną.

Wznoszenie tak okazałej świątyni –wymaga  mobilizacji całej  społeczności parafialnej .Konsekwencji i wytrwałości w działaniu .Wymaga kumulacji  środków .Temu  staram  się  sprostać .Udało  mi się  skupić  grono ludzi ofiarnych ,którzy z  poświęceniem dążą  do wyznaczonego celu. Niech Dobry Bóg im błogosławi na dalsze lata życia. Miniony rok 2010 był trzecim etapem budowy. Poprzez murowanie ścian, wykonanie stropów żelbetonowych, murowanie wież kościelnych doszliśmy do dachu. W listopadzie i grudniu został zrobiony dach i zaczęliśmy kryć kościół blachą. Ufamy Opatrzności Bożej, że budowa kościoła wczesną wiosną zostanie ukończona w stanie surowym. Plany na najbliższe miesiące to: dokończenie wież kościelnych, wstawienie okien i drzwi, podłączenie instalacji elektrycznej.

         Bóg zapłać Wszystkim parafianom, sympatykom naszej parafii i gościom za każdy dar serca, dzięki któremu powstaje Dom Boży. Dziękuję za wspieranie mnie na różny sposób w budowie tej świątyni, w której, mam nadzieję, za dwa-trzy  lata zamieszka Jezus Miłosierny Pan śmierci i życia. Pamiętajmy brak możliwości złożenia  ofiary na budowę świątyni  i potrzeby Kościoła   nie może  być  w żadnym wypadku  powodem  nie przyjęcia  księdza   po kolędzie.

           Pokładam ufność, że spotkanie w rodzinnym gronie w czasie wizyty duszpasterskiej pogłębi duchowe więzi pomiędzy nami, księżmi pracującymi w parafii, a mieszkańcami szczególnie tymi, którzy od niedawna należą do naszej parafii.

                                                    Z  darem modlitwy

 

                                                

                                                   Ks.  Wiesław Józef  Szewczuk

                                                             proboszcz

 

/Z Katechizmu Kościoła Katolickiego …./

 

Piąte przykazanie kościelne mówi: Troszczyć się o potrzeby Kościoła.

Ofiara na rzecz Kościoła jest:

-  wyrazem wiary i pobożności,

-  podziękowaniem za otrzymane łaski,

-  prośbą o pomoc Bożą,

- czynem ekspijacyjnym, wynagradzającym za popełnione ciężkie grzechy w   życiu.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

Opracowanie i treść  lantoniak@o2.pl

szablony