projekt: http://www.atcsites.com

 

 

projekt: http://www.atcsites.com
projekt: http://www.atcsites.com

 

Strona główna

Kancelaria

Informacje o parafii

Aktualności

Galeria zdjęć

 

Historia parafii

Duszpasterze

Grupy parafialne

Ogłoszenia

Listy Ks. Proboszcza

Wizytacje parafii

Triduum Paschalne

Informacje - sakramenty

Obraz MB Częstochowskiej 2015

Rok Miłosierdzia - Kraśnik

Peru-Boliwia                   01-23 grudnia 2015

Relikwie błogosławionych męczenników z Peru

Niedziela Chrystusa Króla 2016 r.

Odpust 2016 r.

Budowa organów

Kraśniczanin 2016 r.

 

Budowa kościoła parafialnego

Projekt świątyni

Przebieg budowy      Galeria zdjęć

Poświęcenie Kościoła

Konsekracja Kościoła

Biskup Misjonarz Stanisław Dowlaszewicz

Świętowanie kanonizacji Jana Pawła II

Bierzmowanie 2014

Wypominki 2016

Kolęda 2020/2021

 

Stolica Apostolska

Episkopat

Diecezja Lubelska

KAI

Miłosierdzie

 

 

  AKTUALNOŚCI

  Aktualności 2021r.

Danina Parafialna 2021

W tym roku składamy dobrowolne ofiary na dokończenie docieplenia od dawnej kaplicy i przebudowę frontonu plebani. Dziękujemy parafianon za złożone ofiary na Parafię , która jest naszym wspólnym dobrem. Jeżeli ktoś z parafian zapomniał złożyć dobrowolną ofiarę, prosimy o złożenie w kopercie na tacę.

W Wielkim Poście tradycyjnie parafianie uczestniczyli w nabożeństwach Wielkiego Postu i w rekolekcjach wielkopostnych. Być może z powodu pandemi i wkradającego się laickiego życia mniej ludzi w nich uczestniczyło.

Kolęda

Ze względu na pandemię zorganizowaliśmy spotkania z rodzinam naszej parafii w kościele parafialnym od 27 grudnia do 17 stycznia. W dni powszednie o 17.00, w niedzielę o 15.00, w sobotę o 10.00. Parafianie uczestniczyli we mszy świętej po mszy św. każdy mógł zabrać do domu wodę święconą, kredę, kadzidło i list księdza proboszcza z okazji kolędy.

Nowy Rok kalendarzowy rozpoczeliśmy z Matką Bożą, prosiliśmy Świętą Bożą Rodzicielkę by Ona kształtowała nasze życie i prowadziła nas do swego syna Jezusa Chrystusa.

Aktualności 2020r.

Narodzenie Pańskie 2020

Pełni wiary i nadziei świętowaliśmy ten szczególny czas Bożego Narodzenia. Prosiliśmy Pana Jezusa by Boże Błogosławieństwo towarzyszyło naszemu świętowaniu i napełniło nas i naszych bliskich, pokojem, miłością i radością.

Nowy  Rok Kościelny  rozpoczęliśmy  Adwentem .  W  Adwencie  , by lepiej  się   przygotować   do przeżywania  Bożego Narodzenia   celebrowaliśmy  codziennie rano  o 6.30. msze św.  roratnie o NMP.  Poświęcone  przez ks. proboszcza  opłatki na stół wigilijny   zostałe rozprowadzone  przez  radnych , grupy modlitewne, młodzież, po rodzinach  naszej parafii.  Dziękujemy.

W Adwencie parafianie korzystali ze  spowiedzi  świętej, codziennie  rano i wieczorem  w kościele . W naszej parafii  dzień  spowiedzi  przedświątecznej  odbył  się  21 grudnia  w poniedziałek.

Uroczystość  Wszystkich Świętych  - w tym uroczystym dniu  z powodu epidemii msze św. sprawowane  były   w naszym kościele  parafialnym . W Dzień  Zaduszny  wieczorem  w kościele odmówiliśmy  różaniec za zmarłych biskupów  lubelskich, kapłanów  , służbę  kościelną  i zmarłych parafian .Po  różańcu   odbyła się  procesja  żałobna  do pięciu  stacji.Przez  listopad   wieczorem modliliśmy  się  za zmarłych poleconych Bogu na kartach  wypominkowych.  W tym roku  przez cały  listopad można było zyskać odpust  zupełny  i ofiarować go  za naszych zmarłych.

Święto   Niepodległości  11 listopda -  o godzinie  10.00. w naszym kościele parafialnym  modliliśmy się   o rozwój  i pomyślność  naszego kraju .

W ostatnią niedzielę  roku kościelnego  w naszym kościele  sprawowane  były  msze św w których  dziękowaliśmy  Chrystusowi Królowi  za przeżycie tego tak trudnego roku. Epidemia  trwa  -we mszy św. uczestniczyło  od 60  do 80 osób  . Wszyscy uczestnicy posiadali maseczki i tak jest  w każdą  niedzielę . Pod chórem  mamy płyn do dezenfekcji  rąk . Kościół nasz ma   powierzchnię  około 900 m 2  . Jest  około 500 miejsc siedzących.

Niedziela  Misyjna  18 pażdziernika  . Wielkie   dzieło misyjne   wspieraliśmy  modlitwą   za misje i misjonarzy .Dziękujemy  za ofiary  pieniężne  złożone   na tacę  na misje ,które  prowadzi Kościół  Katolicki.  W  południe  o 12.00. sprawowana  była msza św    w intencji  Służby  Zdrowia  z okazji  Święta  Św. Łukasza   patrona Służby  Zdrowia.Dziś  w dobie epidemii nasi lekarze, pielęgniarki , salowe,  poświęcają  swoje życie  i zdrowie  lecząc chorych i nimi się opiekując , sami też  chorują.

Wizytacja  Parafii  przez ks. Biskupa  Józefa  Wróbla

Ks. biskup przybył do naszej  parafii  rano na godzine  8.00.Został powitany  przez ks. proboszcza i księży ks. wikariusza Zbigniewa  i ks. seniora  Edwarda  oraz parafian.

Ranną mszę  św. o 8.00 odprawił ks. wikariusz , homilę  do wiernych  wygłosł  ks. biskup. Druga msza św była  o 10.00. sprawowana  przez ks. biskupa  w koncelebrze ks. proboszcza  i ks. seniora  Edwarda. W czasie mszy św. biskup udzielił  sakramentu bierzmowania  młodzieży .Przed Sumą o  11.30  ks. biskup spotkał się   z radą parafialną ,  grupami modlitewnymi  i stowarzyszeniami   istniejącymi   w parafii.

Sumie odpustowej  o 12.15. przewodniczył ks. biskup.Po sumie odbyła się procesja  eucharystyczna.

Ks. biskup  pod datą 4 października  2020 roku  napisał w Kronice Parafialnej  następujące  słowa:" Odwiedziłem   4 października  2020 roku parafię  Miłosierdzia Bożego  w ramach  wizytacji   kanonicznej . W ten sposób mogłem poznać  piękno  tej parafii  wymiarze  życia religijnego  wiernych i w wymiarze  materialnym  nowowybudowanej światyni. To piękno w dwu wymiarach   jest wielką zasługą  księdza proboszcza  , kanonika Wiesława  Szewczuka . Pragnę mu  więc  wyrazić wdzięczność  za kapłańską   posługę  i  z serca błogosławię  na dalszą pracę.  Moją wdzięczność  wyrażam też ks.  wikaremu  Zbigniewowi Szabale  za zgodna współpracę   z Księdzem Proboszczem i gorliwą opiekę nad   powierzonymi  mu  zespołami ..."

W sprawozdaniu  z wizytacji  kurialnej  parafii  z dnia  4 wrzenia  2020 roku-Wizytator  Archdiecezjalny   napisał : "Należy  wyrazić uznanie  dla dynamicznej  i owocnej  działalności  ks proboszcza  , której  widoczną wizytówką jest  piękny  kompleks  parafialny  oraz żywa wspólnota wiernych  gromadząca  się w niedawno poświeconym domu Bożym . ...Należy  zwrócić   uwagę  na działalność   wydawaniczą   księdza proboszcza . Wśród  kilku książek  opublikowanych   ostatnio zwraca uwagę  pozycja : DOM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA , która jest  interesującym  podsumowaniem  25 lat istnienia  parafii."

Niedziela  13 września  - dzień  fatimski

25 -lecie   LEGIONU MARYI  w naszej parafii

Wieczorem  o 18.00 uroczystą mszą św.  dziękowaliśmy  Bogu za 25 lat Legionu Maryi.W darach ofiarnych  złożono  Matce Bożej 25 róż .

Był to wzruszający  wieczór wspominano  początki parafii , założenie Legionu  Maryi i zmarłe legionistki .

Odpust  parafialny  ku czci Św. Faustyny  2020

Nowy Rok szkolny i katechetyczny - 1 września  2020 r.

W niedzielę  6 września  w kościele parafialnym  o 10.00.  została odprawiona msza św.  o błogosławieństwo  Boże  w nowym roku szkolnym .

Miejscowi duszpasterze mimo epidemii  zachęcali  do włączenia  sie  w działalność  grup i ruchów duszpasterskich . Proszono by  rodzice zapisali swoje dzieci   do służby ołtarza /ministranci/  dziewczynki szkolne   do scholii .

We wrześniu pamiętaliśmy w naszych modlitwach    o ofiarach  II wojny światowej.

Parafialne  dziękczynienie   za plony  30 sierpnia 2020 r.

W niedzielę  30 sierpnia o godzinie 12.00. ks. proboszcz odprawił dziękczynną mszę św. za tegoroczne zbiory.  Był piękny  wieniec dożynkowy  oraz  kosz   z warzywami i  owocami . W parafialnym dziękczynieniu  uczestniczyli  parafianie  , rolnicy sadownicy i ogrodnicy.


15 sierpnia - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, po mszach świętych błogosławiliśmy zioła, kwiaty i warzywa, dziękując Maryi za opiekę nad naszymi rodzinami. 

Poświęcenie pojazdów 26 lipca. Na Mszy Świętej o godz. 10.00 wokół kościoła zostały ustawione pojazdy, dziękujemy naszym parafianom, Panu Markowi Kowalskiemu, Marcinowi Bieńkowi, Janowi Albiniakowi, Damianowi Lipskiemu, Maciejowi Piątkowi, za pomoc w ustawieniu pojazdów i posługę przy poświęceniu pojazdów księdzu wikariuszowi.

Uroczystość Pierwszej Komunii była o 10.00 i 12.00. Mszę Świętą odprawił ks. Proboszcz, wygłosił słowo Boże do dzieci i rodziców, dzieci do pierwszej komunii przygotował ks. Zbigniew Szabała , czuwając nad oprawą liturgii.

W okresie letnim od godz. 8.00 do 19.00 , zachęcamy do nawiedzania kościoła i krótką modlitwę, jest to możliwe od 2019 roku, dzięki zainstalowaniu szklanego wiatrołapu pod chórem.

Niedziela 28 czerwca - IV rocznica Konsekracji Kościoła i Pierwsza Komunia Święta. Nasza Parafia obchodziła IV rocznicę konsekracji kościoła. Podczas Eucharystii o godz. 15.00, którą odprawił ks. Proboszcz, w koncelebrze księży , ks. Zbigniewa i ks. Edwarda, dziękowano Panu Bogu za kościół parafialny z którego na miasto i okolice promieniuje Kult Bożego Miłosierdzia. Pamiętaliśmy w modlitwie o budowniczych i ofiarodawcach żyjących i zmarłych.

Boże Ciało 2020r, Dziękujemy za przygotowanie ołtarzy na placu kościelnym : I ołtarz - Legion Maryi,  II ołtarz -  Wspólnota Małych Rycerzy Jezusa Miłosiernego, II ołtarz - Kółka Różańcowe, IV ołtarz  - Kościół Domowy.

W święto Miłosierdzia Bożego przeżywaliśmy nasz doroczny odpust. Był on zupełnie inny niż do tej pory bywało, niezmienny pozostaje fakt że Jezus Miłosierny wyciąga do nas rękę, także w czasach koronawirusa. Dziekujemy wszystkim parafianom , którzy w małych grupach w tym szczególnym dniu nawiedzali naszą świątynię i się w niej modlili. Dzięki wielu ludziom i ich życzliwości przesłanie Miłosierdzia Bożego popłynęło do wielu domów, dzięki transmisji Mszy Świętej o godz. 12.00 z naszego kościoła.

Przypomiamy że obraz wirtualny, w telewizji, internecie nie może zastąpić obecności fizycznej w kościele na mszy świętej, nie możemy żyć wiarą wirtualną . Zapraszamy parafian do kościoła. Prośimy o przestrzeganie zaleceń sanitarnych, a zwłaszcza o zakrywanie ust i nosa podczas nabożeństw. W naszym kościele udzielamy komunii świętej do ust jak i też na rekę.

Drugi dzień świąt. Poniedziałek Wielkanocny 13 kwietnia 2020 r, serdecznie dziękujemy tym parafianom, którzy włączyli się w liturgię Triduum Paschalnego. Dziekujemy ks. Zbigniewowi Szabale i rodzinom z Kościoła Domowego za przygotowanie Grobu Pańskiego i Ciemnicy. Ks. Proboszcz dziekuje za życzenia świąteczne a było ich bardzo dużo , oraz za modlitwy i życzliwość.

Błogosławieństwo stołu.txt

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350)

 

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

 

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

 

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

 

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

 

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

 

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków

Wszyscy: Amen.

Życzenia

Życzymy Wszystkim Parafianom i Sympatykom  naszym zdrowych świąt . Niech Pan Jezus  Zmartwychwstały   przyniesie   nam nadzieję i miłość . Niech te Święta  będą  świętami  rodzinnymi. Dziękujemy za życzenia przesłane  listownie i drogą elektroniczną.

Chrystus  Zmartwychwstał ! Prawdziwie   zmartwychwstał . Alleluja!

Wasi duszpasterze ks. Wiesław  Szewczuk  i ks. Zbigniew  Szabała

Wielki Post  2020 roku  przeżywaliśmy   w cieniu  pandemii. Bez rekolekcji  , bez spowiedzi ,  i nauka rekolekcyjnych  w naszych  kościołach. za  to z ciszą  zdumieniem ,że  wszystko  można  tak łatwo stracić   nawet własne życie.

Zalecenia by pozostać w domach zdecydowana większość  Polaków je  realizuje.   Ograniczona  liczba  osób w kościele  i zachęta  biskupów  do pozostania w domach  uczestnictwa  we mszach  św.  poprzez media.

W tym trudnym czasie  otaczaliśmy modlitwą chorych  ,służbę zdrowia

umierających  i zmarłych.

Każdego  dnia w naszym kościele  na zakończenie  mszy św. śpiewaliśmy  słowa błagalne  suplikacji . Święty  Boże , Święty Mocny .... od powietrza  głodu ognia i wojny  wybaw nas Panie.... odmawialiśmy Akt Zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu.

Drodzy Parafianie  czekamy na Was w naszym kościele parafialnym  widząc pusty kościół , nasz kościół  , pragniemy by  jak najszybciej   napełnił  się  ludem Bożym.

W tym trudnym czasie troszczmy się  o parafię   by ona mogła funkcjonować  . podajemy numer  konta parafii Bank Spółdzielczy w Kraśniku Nr  71 8717 0009 2001 0004  1205  0001

Informujemy mimo trudności finansowych  kościół  został  przygotowany do Świąt  Wielkanocnych.

Została wykonana  Ciemnica 

i Boży Grób 

zakupiliśmy  kwiaty  do Grobu Pańskiego i ołtarza  na,  które złożyli się  ksieża :ks. proboszcz i ks. wikariusz  oraz  dwie rodziny z parafii. Należności pieniężne   za posługę  w marcu kościelnego i organisty  zostały wypłacone.

Dziękuję  wikariuszowi Zbigniewowi za  ułożenie kwiatów  w kościele  gratisowo.

 Podajemy do wiadomości że taca  w niedzielę

15 marca  wyniosła 320 zł

22 marca wyniosła  310 zł

28 marca  wyniosła   110 zł

05 kwietnia wyniosła 133 zł

31 marca II rata za gaz ziemny to kwota  4 4 6 4 zł   Parafia zapłaciła.

 

Wielki Post 2020

26 lutego w Środę Popielcową rozpoczął się Wielki Post, czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy. Parafianie chętnie gromadzili się na nabożeństwach , Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalach.

 

Słowo Ks. Proboszcza

III BAL  KARNAWAŁOWY   15 lutego  2020 r,

  organizowany   przez Parafię  Miłosierdzia Bożego w Kraśniku.

              Przypadł  mi  miły zaszczyt  Powitać  Was 

Wszystkich  Drodzy Państwo  na III Balu  Karnawałowym

Moi Drodzy ! Życie  chrześicjańskie  składa sie z czasu  modlitwy 

 i pokuty  jak i czasu  radości  - karnawał jest czasem radosci  i zabawy  -tak więc dobra zabawa  to ważna  dziedzina naszego życia.

Parafię , gminę , miasto ,wieś  integrują różne wspólne inicjatywy  w które  wpisuje  się również  karnawałowa zabawa .

Wszystkim  uczestnikom dziękuję , wiekszość z Was  bierze udział po raz III -dziękuję,  niech ten wieczór   będzie  dla każdego miłym czasem ,czasem poznania się , rozmowy  nawiązania   przyjazni , podzielenia się  problemami  .

Nad oprawą muzyczną  czuwa nasz organista Grzegorz wraz ze swoim  bratem Damianem. Zdecydowana wiekszośc utworów muzycznych  to znane  piosenki ,które kochają  Polacy i przez lata przy nich sie pięknie bawią.Nad porządkiem  imprezy  czuwają : Pan Stanisław  Zając , Piotr Dorot, Kowalski Marek, Marcin Czech, nad sprawami organizacyjnymi ks.Zbigniew .

Prośba moja  bal nasz kończymy o 1 po północy .  fotki robimy  sobie i tylko tej osobie która sobie życzy .Bez zgody nie wolno umieszczać zdjęc   w przestrzeni  publicznej  o imprezie mówimy  dobrze. Jutro niedziela  zapraszam wszystkich na mszę św. o 12.00.

Bal karnwałowy 2020  rozpoczynamy : Radujmy  się  w  Panu a on  spełni  pragnienia  Twojego serca

III bal  parafialny  uważam   za otwarty  bawmy się  pięknie ....

 

W Uroczystość Objawienia Pańskiego została odprawiona o 12.00 msza św. poprzedzona  procesją, w której w trzech mędrców wcielili się nasi parafianie.  Od godz. 11.00 do 12.00 odbyła się adoracja żłóbka podczas której śpiewane były kolędy.

W imię Boże rozpoczęliśmy Nowy rok kalendarzowy 2020, prosząc Bożą Rodzicielkę o błogosławieństwo na Nowy Rok.

Aktualności 2019r.

Srebrny Jubileusz Parafii

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11. 15 , montażem słowno muzycznym przygotowanym przez ks. Zbigniewa Szabałę, dotyczącym historii parafii. Prowadzący Jan Albiniak, Izabela Litwin . W czsie tego programu wystąpiła schola dziecięca prowadzona przez Dorotę Rubaszko, oraz chór parafialny prowadzony przez organistę Grzegorza Szyfera.

 

Powitanie ks. Proboszcza

 Czcigodny Księże Arcybiskupie Drodzy  współbracia  w kapłaństwie Szanowni  Goście , parafianie  i mieszkańcy Kraśnika

Parafia  Miłosierdzia Bożego  w Kraśniku, erygowana dnia 15 grudnia 1994 roku   przez abp. Bolesława Pylaka  Metropolitę Lubelskiego  obchodzi  dzisiaj  swoje dwudziestopięciolecie. Z tej okazji pragnę bardzo serdecznie powitać wszystkich przybyłych na nasz Srebrny Jubileusz. Cieszę się, że w tym uroczystym dniu jesteście z nami.

Witam obecnego  wśród nas  ks. abp. Stanisława  Budzika  Pasterza  Kościoła Lubelskiego,  ewangelicznego siewcę , ojca diecezji , który przewodniczy   naszym uroczystościom,  co jest dla   nas  szczególnym  wyróżnieniem.

Witam  księży  różnych stopni   i godności,  a szczególnie kapłanów , którzyw minionych latach pracowali w tej parafii

 Witam bardzo serdecznie:

 Posła na Sejm RP                                             

- p. Kazimierza Chomę Marszałka Województwa Lubelskiego    

- p. Jarosława  Stawiarskiego Burmistrza  miasta Kraśnik                        

- p. Wojciecha  Wilka Wiceburmistrza                

- p. Piotra Janczarka Starostę Kraśnickiego                               

- p. Andrzeja   Rollę Radną Sejmiku  Wojewódzkiego                 

-   p.   Annę  Baluch Przewodniczącego  Rady Powiatu i Dyrektora Szkoły Podstawowej nr3 im.A.Mickiewicza                                              

- p. Jacka Dubiela Dyrektora    Szpitala Powiatowego              

-  p. Michała Jedlińskego Naczelną Pielęgniarek  szpitala w Kraśniku

- p. Agnieszkę Dziewę Generała  Dywizji Związku Piłsudczyków RP.

- p. Jerzego Cichockiego  wraz  z oficerami oraz podoficerami.

Redaktorkę Tygodnika ,,Niedziela"              

- p. Urszulę Buglewicz Pracowników Lubelskiej tv Kraśnik wraz z prezesem Sławomirem Opoką

Radnych  miasta i powiatu,służbę zdrowia, nauczycieli, poczty sztandarowe, grupy modlitwne  i stowarzyszenia.

Nie sposób  wymienić  wszystkich imiennie. Witam tak licznie  zgromadzonych parafian i gości,którzy pracą,modlitwą,wsparciem duchowym i materialnym przyczynili się do powstania naszej świątyni.Pozdrawiam i witam tych,którzy łączą się z nami duchowo,  mając możliwość  uczestnictwa w liturgii  dzięki transmisji Jubileuszowej Mszy św.  na żywo.

Prosimy ks. abp  o poświęcenie  obrazów św. i bł.:. Św. Maksymiliana Kolbego, św. Alberta Chmielowskiego,św. Andrzeja  Boboli,  św. Teresy z Kalkuty,   bł.Michała Sopoćko i bł. Karoliny  Kozkównej,które zawieszone są  po obu stronach ołtarza.

 

Dary Ofiarne / komentarz: ks. Zbigniew Szabała /

Do ołtarza zbiża się procesja z darami:

Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej , Pan Homa Kazimierz składa w darze oprawę srebną na Ewangeliarz.

Burmistrz Miasta Kraśnik  Pan Wojciech Wilk z okazji jubileuszu naszej   parafii składa dar sygnaturka mosiężna z szarfą .

Starosta Andrzej Rolla z delegacją składa w darze Biblię Ilustrowaną .

 Jan i Janina Albiniakowie przekazują pulpit pod mszał z wizerunkiem serca Pana Jezusa.

 Henryk i Anna Firosz ofiarowują krzyż ołtarzowy , który już jest umieszczony przy ołtarzu oraz kielich mszalny z pateną .

Jerzy i Joanna Łysak niosą w darze Trybularz - kadzielnice

Przedstawicielki Wspólnoty Małych Rycerzy Serca Jezusowego -  zestaw nagłaśniający przenośny.

Legion Maryii - obrus haftowany na ołtarz

Kółko różańcowe Matki Bożej Gromnicznej  - komplet lekcjonarzy mszalnych

Kółko różańcowe Matki Bożej Miłosierdzia - puszka na komunię  świętą

Wspólnota Krwi Chrystusa - Lawabo i stojak na ręczniczek

Pszczelarze i sadownicy z naszej Parafi niosą miód kraśnicki, produkty pszczele, świecę woskową i owoce.

Młodzież - Alba i stuła

Shola ornat i komplet kielichowy

Ministranci - patenę i futerał na pateny

 

Podziękowania 15.XII.2019 r. Ks. Proboszcz.

Liturgia  Jubileuszowa  w kościele Miłosierdzia Bożego  w Kraśniku  dobiega końca, a Bóg bogaty w miłosierdzie obecny w tej świątyni   spogląda na naszą  codzienność ,chcemy ją  przeżywać  z Tobą  Panie Jezu Chryste  modląc sie   słowami ; Jezu Ufam  Tobie...

Dziękuję ks. arcybiskupowi za dzisiejszą posługę w naszym kościele-za uroczystą Eucharystię , Słowo Boże ,kapłanom, koncelebransom,ks. dziekanowi, ks. wikariuszowi Zbigniewowi za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu Jubileuszu,służbie ołtarza,p.kościelnemu i szafarzom,scholi dziecięcej prowadzonej przez p.Dorotę, chórowi prowdzonemu przez p.organistę Grzegorza  za śpiew podczas liturgii.

Dziękuję panu posłowi, p. marszałkowi naszego  województwa , p. burmistrzowi .p. staroście powiatu za uczestnictwo we mszy św. oznaki życzliwości , pomocy, dary  i ciepłe słowa i życzę  aby służba Polsce  i naszej małej Ojczyznie była  najwyższą wartością. Dziękuję p.Dyrektorowi naszego szpitala, p.Dyrektorowi Szkoły ,Panu gen. piłsudczyków . Dziękuję Wam  Wszystkim, za tak liczne przybycie,wspólną modlitwę i złożone dary ołtarza .Dziękuję za transmisję mszy św TV Kraśnik. Mam nadzieję,że ta uroczystość na długo zapadnie w Waszej pamięci.Pragnę wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim tym,którzy wspierali i wspierają naszą parafię ,modlitwą ,życzliwością  i ofiarą .To wielka radość mieć takie osoby przy sobie, które dbają, pomagają i dobrze  mówią o parafii.Nie zapominajmy,że Miłosierdzie Boże jest nadzieją dla świata,dla naszych rodzin i dla nas samych.

Proszę ks.arcybiskupa o udzielenie pasterskiego błogosławieństwa.

Spotkanie opłatkowe.

W niedzielę 22 grudnia o 13.00 odbyło się spotkanie opłatkowe dla fundatorów, ofiarodawców, zaangażowanych w życie parafii. W spotkaniu uczestniczyło około 60 osób. W czsie spotkania ks. Proboszcz wręczył okolicznościowe podziekowania związane z Jubileuszem 25 lecia istnienia Parafii.

Boże Narodzenie 2019

Uroczystości Bożego Narodzenia rozpoczęły się  o północy procesją z figurką Dzieciątka Jezus do szopki betlejemskiej. Pasterkę odprawił ks. Proboszcz i wygłosił okolicznościową homilię. Święta przeżywaliśmy w radosnej atmosferze wracając do początków parafii, pierwszej pasterki, która została odprawiona 25 lat w kaplicy.

Po świętach rozpoczeliśmy wizytę duszpasterską , która trwała od 28 grudnia do 18 stycznia.

 

 

W Adwencie 2019 mamy rekolekcje adwentowe 13 - 14 grudnia, duchowe przygotowanie parafian do Jubileuszu i Świąt Bożego Narodzenia. Jubileusz 25 lecia Parafi głowne uroczystośći w południe z udziałem ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika.

W związku z Jubileuszem Parafi , który odbędzie się 15 grudnia. Pan Grzegorz Jakubczyk wykonał okolicznościowy baner, który został umieszczony nad wejściowymi drzwiami kościoła. Drugi baner nieco większy został umieszczony przy ulicy Urzędowskiej obok szkoły, oraz zaproszenia i kubki ceramiczne okolicznośćiowe.

W listopadzie codziennie o 17.30 księża wraz z wiernymi modlili się za zmarłych poleconych Bogu na kartkach wypominkowych

W Uroczystość Wszystkich Świętych ks. Zbigniew Szabała wziął udział we mszy św. koncelebrowanej na cmentarzu parafialnym w Kraśniku i procesji żałobnej.

W Październiku zostały namalowane i zawieszone dwa obrazy w prezbiterium, św. Maksymilian Kolbe i św. Brat Albert Chmielewski. 8 listopada został zawieszony trzeci obraz św. Andrzej Bobola. Z okazji 25 lecia parafi został wydany kalendarz parafialny na 2020 rok w nakładzie 650 egzemplarzy.

W święto św. Łukasza o 18.00 ks. Proboszcz odprawił mszę św. z kazaniem modląc się za Służbę Zdrowia.

Po 13 października został zamontowany pod chórem wiatrołap wykonany z aluminiu i szkła, mamy w nim trzy dzrzwi i dwa okna uchylne. Koszt 19 tyś.

Wieczorem 13 października odbyło się nabożeństwo fatimskie i różaniec ze św. Janem Pawłem II ulicami naszej parafi.

Odpust ku czci św. Faustyny 6 października 2019 r, sumę odpustowa odprawił ks. kanonik Grzegorz Stąsiek proboszcz parafi Stróża, słowo boże w ten uroczysty dzień głosił ks. Attila Honti. Przed sumą mogliśmy wysłuchać utworów znanych kompozytorów wykonanych przez ks. Attilę Hontiego na naszych organach.

Od 15 września rozpoczęło się przygotowanie dzieci do pierwszej komuni jak i też młodzieży szkolnej do sakramentu bierzmowania

Od kwietnia do końca lipca trwały prace przy plebani , ściany plebani docieplono styropianem , wymieniono pdsubitki , korytka rynnowe, rynny, pomalowano dach plebani i położono na styropian nowe tynki, założono na piętrze plebani w oknach rolety zewnętrzne.

W świątyniach chrześcijańskich obowiązuje godny ubiór. Szanujmy powagę świętego miejsca jakim jest kościół. Zakryj ramiona, nie przychudź w legginsach, getrach, dresach, krótkich spodniach. Nie żuj gumy w kościele, wyłącz telefon.

W niedzielę 28 lipca dziękowaliśmy Bogu za bezpieczne podróże i były poświęcane przez ks. Zbigniewa pojazdy na placu kościelnym.

Uroczystość Bożego Ciała - 20 czerwca msza św. o godz. 10.00 została odprawiona z procesją eucharystyczną ulicami naszej parafi z licznym udziałem parafian.

III Rocznica poświęcenia naszego Kościoła Parafialnego, dziękowaliśmy razem z ks. Biskupem Stanisławem  Dowlaszewiczem za nasz parafialny wieczernik. W procesji uroczyście wprowadziliśmy do naszego kościoła relikwie bł. kapłana Michała  Sopoćkę. Po mszy św. o godz. 12.00 którą sprawował ks. Bp. Stanisław Dowlaszewicz odbył się festyn rodzinny z okazji 25 lat  naszej parafi. Festyn cieszył się dużym zainteresowaniem parafian, a szczególnie dzieci , zakończył sie o godz. 19.00.

Niedziela Miłosierdzia Bożego, Odpust parafialny, dzień szczególnych łask, sumę odpustową odprawił ks. Prałat Tadeusz Kądziołka, wygłosił też kazanie odpustowe.

Wielkanoc - Rezurekcja została odprawiona przez księdza proboszcza, który wygłosił do zgromadzonych homilię, ofiary na tacę parafianie sładali na remont plebani.

Wielki Piątek - Liturgię Męki Pańskiej sprawował ks. Zbigniew Szabała. Wielka Sobota , w czasie poświęcenia pokarmów do koszów ustawionych w świątyni wierni przekazali żywność dla biednych rodzin, po godz. 13.00 , rodziny należące do Kościoła Domowego zawieźli dary żywnościowe rodzinom parafii. Przez cały dzień trwała Adoracja przy Grobie Pańskim. Liturgi Wigili Paschalnej przewodniczył ks. Proboszcz wraz z kapłanami, ks. Zbigniewem, ks. Edwardem.

Wieli Tydzień i Wielkanoc 2019 r, główne uroczystośći niedzieli palmowej odbyły się o godz. 10.00, przewodniczył ks. Proboszcz .Wielki Czwartek mszę świętą wieczerzy pańskiej odprawiali: ks. Zygmunt Dębicki, Ks. Edward Franczak, Ks. Wiesław Szewczuk, Ks. Zbigniew Szabała, przewodniczył ks. Edward Franczak a słowo boże wygłosił ks. Zbigniew Szabała.

Misje Ewangelizacyjne marzec 2019 r, prowadziła grupa ewangelizacyjna sześcio osobowa - siódmy kapłan s. Robert  Hetzyg. Krzyż Trybunalski z relikwiami krzyża świętego był w naszym kościele przez cały tydzień, parafianie trwali na modlitwie, adoracji , Eucharystii , na pożegnanie krzyża przybył ks. Bp. Mieczysław Cisło.

Otwarcie nowego budynku stacji dializ 5 marca 2019 r, i oddziału kardiologicznego 8 marca , poświęcił ks. proboszcz Wiesław Szewczuk.

Bal karnawałowy 2019 r odbył się 9 lutego w sobotę bawiło sie na nim 150 osób, mottem zabawy były słowa z psalmu " Radujmy się w Panu, a on spełni pragnienia twego serca ".

 Aktualności 2018r.

Wizyta duszpasterska rozpoczęła się 28 grudnia i zakończyła się 17 stycznia. Parafianie składali ofiary na dokończenie wystroju prezbiterium, wykonanie wiatrołapu pod chórem, docieplenie styropianem plebani, na te cele parafianie ofiarowali 78 tyś 252 zł , pieniądze zostały złożone na koncie parafii w banku spółdzielczym. Ks. Proboszcz dziękuje za życzliwość, ciepłe słowa i dar serca.

 

Święta Bożego Narodzenia 2018 r zostały przeżyte religijnie przez parafian, z tacy świątecznej i z ofiar z opłatków została zakupiona tapicerka materiałowa, gąbka tapicerska na ławki w kościele.

 

Jubileusz stulecia szkoły nr. 3 Adama Mickiewicza, uroczystośći odbyły się 8 grudnia CKiP w Kraśniku Fabrycznym w których wśród wielu zaproszonych gośći uczestniczył ks. Proboszcz. W niedzielę 9 grudnia o 10.00 została odprawiona dziękczynna msza św. w kościele przez księdza proboszcza z okolicznościowym kazaniem.

 

Dnia 11 listopada w setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległośći o godz. 10.00 w kościele została odprawiona msza święta koncelebrowana przez księży ks. Proboszcza Wiesława Szewczuka, ks. wikariusza Zbigniewa Szabałę, ks. seniora Edwarda Franczaka. Przed mszą swiętą odbył się program religijno patriotyczny przygotowany przez ks. Zbigniewa Szabałę w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr.3 Adama Mickiewicza. Po mszy świętej przemówił marszałek województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski . Na placu kościelnym posadzono dęby pamięci dziewięciu ojcom niepodległośći : / Józef Piłsudski , Roman Dmowski, Ignacy Padarewski, Ignacy Daszyński, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty, Kardynał Adam Sapieha, Kardynał Stefan Wyszyński, Papież św. Jan Paweł II /

 

Dzień Papieski wieczorem 14 października ulicami naszej parafii odbył się rózaniec ze święty Janem Pawłem II , prowadzony przez księdza probszcza , wspólną modlitwę zakończono w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w kościele.

 

W Pierwszą Niedzielę Października odbyły się uroczystośći odpustowe ku czci św. Faustyny. Sumę odpustową odprawił  i słowo boże wygłosił ks. Andrzej Oleszko. Licznie przybyli na odopust księża z dekanatu kraśnickiego i urzędowskiego. Po procesji ks. Marcin Flasiński podawał wiernym do ucałowania relikwie św. Faustyny.

 

02 września 2018r.

W pierwszą niedzielę września o godzinie 10:00 uczniowie, rodzice i nauczyciele modlili się o Boże błogosławieństwo w nowym roku szkolnym i katechetycznym. Podczas sprawowanej  Eucharystii prosiliśmy o Boże błogosławieństwo na czas zdobywania wiedzy i kształtowania charakterów, na czas umacniania wiary, budowania naszej przyjaźni z Panem Bogiem i z bliźnimi.

29 czerwca 2018r.

Zakończył się 19. Ogólnopolski Tydzień Św. Krzysztofa. O godzinie 10:00 Mszę Świętą w intencji kierowców odprawił i Słowo Boże wygłosił Ks. Bp. Misjonarz Stanisław Dowlaszewicz, który przebywał na urlopie w Polsce, był w Kraśniku, w naszej wspólnocie parafialnej. Po Mszy Świętej błogosławił auta, motocykle, rowery. Podczas błogosławieństwa wierni składali ofiary do puszek. Zebraną kwotę pieniędzy przekazano na potrzeby bp misjonarza Stanisława pracującego w arch. Santa Cruz w Boliwii.

29 czerwca 2018r.
Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła

Po Mszy Świętej o godz. 18:00 w Domu Parafialnym odbyło się zebranie Rady Parafialnej. Uchwałą Rady Parafialnej Parafii Miłosierdzia Bożego w Kraśniku z dnia 29.06.2018r. ustalono:

Przekazać organy elektroniczne do parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Czartowcu. Przekazanie organów elektronicznych nastąpi nieodpłatnie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wszyscy radni podpisali uchwałę.

24 czerwca 2018r.

W naszej parafii był to dzień szczególny – rocznica poświęcenia kościoła. Właśnie w tym dniu przeżywaliśmy drugą rocznicę konsekracji. Przeżywając na Eucharystii 2 rocznicę poświęcenia naszego kościoła, przypatrzmy się temu szczególnemu miejscu, w którym jesteśmy, mówił ksiądz Proboszcz. Jest to dom Boży, niech on tętni życiem i troszczmy się o niego.

27 maja 2018r.
Pierwsza Komunia Święta

Jednym z wyjątkowych momentów w życiu każdej parafii jest Pierwsza Komunia Święta, która odbyła się 27.05.2018r. Natomiast dzień wcześniej w sobotę 26.05.2018r. o godz. 10:30 pierwsza spowiedź święta dzieci i ich rodziców oraz rodziny.

13 maja 2018r.
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby już tu, na ziemi, zacząć wchodzić w świętą rzeczywistość nieba. O godz. 17:45 odprawiono nabożeństwo majowe. O godz. 18:00 Mszę Świętą odprawił Ks. Bp. Józef Wróbel z Lublina oraz udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej parafii. Dziękowano Bogu za objawienia fatimskie. O godz. 11:30 kapłani z wiernymi odmówili różaniec, następnie o 12:00 odprawiono Mszę Świętą z procesją wokół kościoła.

12 maja 2018r.

W sobotę o godz. 12:00 na uroczystej Mszy Św. W naszym kościele zebrał się kraśnicki Związek Piłsudczyków RP. Upamiętniono 83 rocznicę śmierci Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego i 48 rocznicę śmierci gen. Władysława Andersa oraz 25 rocznicę działalności Okręgu Kraśnik.

Głównym celebransem Mszy Świętej był Ks. Infułat Marian Próchniak. Po Mszy Św. Dalsze uroczystości odbyły się w Szkole Podstawowej Nr. 2.

03 maja 2018r.
Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

W tym dniu wpatrywaliśmy się w Maryję – Królową Polski, główną Patronkę naszej Ojczyzny. W duchu aktu oddania naszych ojców powierzyliśmy Jej wszystkie trudne, osobiste sprawy, problemy naszych rodzin, wspólnoty parafialnej i naszego kraju.

Uroczystość miała też charakter patriotyczny. Była to kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ksiądz Proboszcz gorąco zachęcał do codziennego gromadzenia się wokół ołtarza na Eucharystii, po której celebrowano nabożeństwo majowe. Zachęcał aby rodzinnie i w lokalnych wspólnotach gromadzić się przy przydrożnych kapliczkach, krzyżach, a także w domach, mieszkaniach na śpiewanie lub odczytanie Litanii Loretańskiej i śpiewanie pieśni maryjnych, różaniec czy wieczorny Apel Jasnogórski o 21:00.

II Niedziela Wielkanocna
Święto Miłosierdzia Bożego

W naszej parafii doroczny odpust. Czcimy Boga w tajemnicy Jego Miłosierdzia. W tym dniu otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski.

Głównym uroczystościom odpustowym przewodniczył o 12:00 J.E. Ks. Abp. Stanisław Budzik Metropolita Lubelski. Podczas Eucharystii poświęcił organy w naszym kościele i witraż. Dziś popołudniu od godziny 15:00 do 16:00 adoracja Najświętszego Sakramentu.

Dziękujemy parafianom i gościom za wspólną modlitwę, dzieciom, młodzieży, radnym, straży pożarnej, kombatantom za udział w sumie odpustowej i w procesji eucharystycznej.

Dziś o 17:00 koncert organowy po raz pierwszy w naszym kościele. Zapraszamy po koncercie na kawę, herbatę, ciasto dla wszystkich uczestników. Wszystkim gościom, sympatykom naszej parafii i parafianom, życzymy wielu łask Bożych od Miłosiernego Chrystusa.

 

Rekolekcje Wielkopostne 2018 – X. Krzysztof Ciupak

15 marca czwartek 18:00. Msza Święta. Rozpoczęcie rekolekcji z nauką ogólną.

16 marca piątek 9:30. Spowiedź rekolekcyjna dla dorosłych.
10:00 Msza Św. dla dorosłych z kazaniem
11:30 spowiedź dzieci szkolnych
12:00 Msza Św. dla dzieci z kazaniem
17:00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
17:15 Spowiedź rekolekcyjna dla dorosłych i młodzieży
18:00 Msza Św. dla dorosłych i młodzieży z kazaniem

17 marca sobota 9:30. Spowiedź rekolekcyjna dla dorosłych i chorych.
10:00 Msza Św. dla dorosłych i chorych z kazaniem
11:30 Spowiedź rekolekcyjna dzieci
12:00 Msza Św. dla dzieci z kazaniem
14:00 – 15:00 Spowiedź obłożnie chorych w domach
17:15 Spowiedź dorosłych i młodzieży
18:00 Msza Św. dla dorosłych i młodzieży

18 marca niedziela. Zakończenie rekolekcji
8:00 Msza Św. z kazaniem
10:00 Msza Św. dla dzieci i rodziców z kazaniem
11:45 Nabożeństwo Gorzkie Żale
12:00 Msza Św. z kazaniem
15:00 Spowiedź chorych w szpitalu
16:00 Msza Św. z kazaniem w kaplicy szpitalnej
18:00 Msza Św. z kazaniem do młodzieży i rodziców przygotowujących się do bierzmowania.

14 luty

w dzisiejszą środę – zwaną Środą Popielcową rozpoczynamy okres Wielkiego Postu – czas pokutny w Kościele. Msze Święte w kościele z posypaniem głów popiołem na znak podjęcia pokuty za grzechy o godz. 8:00; 10:00 i 18:00.

W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły nazywany inaczej ilościowym.

11 luty

Dziś w 6 niedzielę zwykłą – we wspomnienie NMP z Lourdes obchodzimy Światowy Dzień Chorego.

O godz. 12:00 w kościele msza św. w intencji chorych z udzieleniem sakramentu chorych. W szpitalu od godziny 15:00 w salach szpitalnych okazja do spowiedzi. Komunia Święta, sakrament namaszczenia chorych o 16:00 Msza Święta w kaplicy intencji chorych.

07 stycznia

Święto Chrztu Pańskiego.

Minął rok 2017. Dziękujemy Bogu za łaski i doznane Miłosierdzie Boże. Prace zaplanowane na rok 2017 tj. witraż w kaplicy św. Faustyny został wykonany oraz pięknie ubogacił kaplicę. W styczniu 2017 roku rozpoczęliśmy starania by zbudować w naszym kościele organy. To duży wydatek dl parafii. Dzięki Waszej pomocy materialnej zakupiliśmy organy firmy niemieckiej KEMPER. Po przetransportowaniu ich z Niemiec we wrześniu, już w listopadzie budowy organów w naszej świątyni podjęła się polska firma organmistrzowska MARIAN MAJCHER INPLENUM z pod Wrocławia. Instrument jest już bardzo dobrze widoczny i pięknie wkomponowany w architekturę naszego kościoła. Szafa organowa już jest częściowo wypełniona kolejnymi elementami organów i zewnętrznymi piszczałkami. W miesiącu lutym rozpocznie się strojenie organów. Ufamy, że dzięki Bożej pomocy i dzięki waszej ofiarności doprowadzimy do upragnionego zakończenia wszystkich działań budowlanych i montażowych w miesiącu marcu. Już dziś zapraszamy na 8 kwietnia 2018 roku na święto Bożego Miłosierdzia, na uroczystość poświęcenia organów przez metropolitę lubelskiego abp Stanisława Budzika.

W czasie wizyty duszpasterskiej parafianie ofiarowali na organy kwotę 85.020 zł. Z okazji roznoszenia opłatków w grudniu zebrano kwotę 15.796 zł. I te pieniądze zostały złożone na koncie parafialnym w banku spółdzielczym w Kraśniku.

Na budowę organów wydatkowaliśmy już kwotę 110 tys. zł.

 

06 stycznia

Uroczystość Objawienia Pańskiego – Święto Trzech Króli. Ludzi wierzących obowiązuje udział w Eucharystii. Zachęcamy do oznaczenia drzwi domów: K+M+B 2018 na znak, że przyjęliśmy Syna Bożego do naszych domów.

 Aktualności 2017r.

31 grudnia

Święto Świętej Rodziny. Modlimy się za nasze rodziny. Na 12:00 zapraszamy na uroczystą Sumę dziękczynną z okazji zakończenia roku 2017 z odśpiewaniem dziękczynnego TE DEUM.

 

28 grudnia

Św. Młodzianków. W naszej parafii rozpoczyna się WIZYTA DUSZPASTERSKA.

Przyjęcie kapłana z wizytą duszpasterską jest aktem publicznego wyznania wiary, a zarazem znakiem jedności i więzi rodziny z Kościołem parafialnym. Do wizyty się przygotowujemy, dlatego jest zapowiadana. Stół nakrywamy białym obrusem, świece zapalone, woda święcona, kropidło. Na stole krzyż, Pismo Święte lub modlitewnik. Odwiedziny składają się z dwóch części: modlitwy kapłana z rodziną i rozmowy.

 

26 grudnia

Drugi dzień Świąt. Kościół czci św. Szczepana. Poświęcenie owsa.

 

25 grudnia

Boże Narodzenie. Msze Święte o godz. 8:00; 10:00; 12:00; 16:00 w szpitalu i 18:00.

 

24 grudnia

Przypada wigilia uroczystości Bożego Narodzenia. Msze Święte o godz. 8:00; 10:00 i 12:00. W kaplicy szpitalnej o godz. 11:15. Nie ma Mszy Świętych wieczorowych o godz. 18:00 ze względu na wieczerzę wigilijną w naszych domach. Uroczystości Bożonarodzeniowe rozpoczniemy w naszym kościele o północy PASTERKĄ. Zapraszamy parafian i gości.

 

21 – 22 grudnia

Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii, a także możliwość spowiedzi przedświątecznej.

 

08 grudnia

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Roraty o 6:30 i wieczorowa Msza Święta o 18:00.

 

26 listopada

Dzisiejsza Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata to ostatni mocny akord roku liturgicznego przed adwentowym wyciszeniem. W odnowionej liturgii Kościół obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie.

 

21 listopada

W liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Gdy Maryja miała trzy lata, rodzice, św. Joachim i św. Anna, oddali Ją kapłanowi Zachariaszowi, ojcu św. Jana Chrzciciela, na wychowanie i naukę. Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. To liturgiczne wspomnienie jest też okazją do szczególnej modlitewnej pamięci o siostrach klauzurowych, które swoje życie poświęcają przede wszystkim modlitwie.

 

11 listopada

Święto Niepodległości Polski. Modlimy się w tym dniu za Ojczyznę i bierzemy liczny udział we Mszy Świętej za Ojczyznę.

 

02 listopada

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Dzień Zaduszny. Msze Święte o godz. 8:00; 10:00 i 18:15. Zachęcamy do licznego uczestnictwa.

 

01 listopada

Dziś w środę przeżywamy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte odprawiamy jak w każdą niedzielę. Na cmentarzu modlimy się w południe. Przypominamy, że w Uroczystość Wszystkich Świętych mamy obowiązek pobożnego uczestnictwa we Mszy Świętej a nie tylko być na grobach swoich zmarłych. Dar odpustu zupełnego zyskujemy, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących od 1 do 8 listopada nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę, cmentarz. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie. Warunki uzyskania odpustu: wzbudzić intencję jego otrzymania, być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się grzechów, przyjąć Komunię Świętą, odmówić pobożnie „Ojcze Nasz”, „Zdrowaś Maryjo” i „Wierzę w Boga”.

 

08 października

XVII Dzień Papieski. Już jest tradycją naszej parafii, że wieczorem o godz. 19:00 w tym dniu organizujemy Różaniec z Janem Pawłem II. Wyruszamy po Mszy Świętej wieczorowej z różańcami i lampionami w ręku ulicami naszej parafii modląc się za naszą Ojczyznę, parafię i mieszkańców naszego miasta.

 

01 października

Coroczny odpust ku czci św. Faustyny. Suma odpustowa o godzinie 12.00. Zapraszamy wszystkich parafian, doborodziejów i sympatyków naszej parafii do wspólnego świętowania.

 

03 września

O godzinie 10.00 uroczysta Msza Święta z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego i katechetycznego. Zapraszamy dzieci, rodziców, wychowawców i nauczycieli, by poprzez wspólną modlitwę nabrać sił do realizacji postawionych obowiązków.

 

27 sierpnia

O godzinie 12.00 Msza Święta za rolników, działkowiczów, sadowników, za polską wieś. Zapraszamy rolników, sadowników, ogrodników i działkowców na wspólną modlitwę.

 

15 sierpnia

Uroczystoś Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to największe święto Matki Bożej. I jednocześnie Święto Wojska Polskiego. To dobra okazja, żeby ofiarować się Matce Bożej, żeby Ją poprosić o wstawiennictwo u Jezusa. Obowiązuje wszystkich katolików udział we Mszy Świętej. Przynosimy w ten dzień Matce Bożej do świątyni kwiaty, owoce, kłosy zbóż i zioła. Okazując Matce Bożej wdzięczność i podziękowanie po kązdej Mszy Św. odbędzie się poświęcenie wiązanek z ziół, kłosów i kwiatów. Msze Święte w naszej parafii tak jak w niedziele. Odpust w parafii WNMP.

 

06 sierpnia

W dzisiejszą niedzielę przypada święto Przemienienia Pańskiego. Wydarzenie to było umocnieniem wiary Apsotołów przed męką Pana Jezusa. Jest ono również zaproszeniem do prowadzenia intensywnego życia wewnętrznego, poznawania Pana Boga na drodze sakramentów i modlitwy.

 

09 lipca

Dziś po raz pierwszy spotykamy się podczas liturgii Mszy Świętych z naszym nowym wikariuszem ks. Zbigniewem Szabałą. Proszę parafian o modlitwę za ks. Zbigniewa, życzliwość, współpracę z księdzem. Bardzo prosimy o dobre słowo i dziękujemy za każde dobre słowo i uszanowanie kapłańskiej pracy.

 

25 czerwca

W dzisiejszą niedzielę obchodzimy I rocznicę poświęcenia naszego kościoła parafialnego. Dziękujemy Panu Jezusowi, że mieszka wśród nas w tym kościele wybudowanym w latach 2008-2012. Dziękujemy też ludziom, którzy przyczynili się do powstania naszej świątyni. Patrzymy na to dzieło, które powstało, a my mamy w nim swój udział. Kochajmy tę świątynię i chętnie w niej sięmódlmy. Gościmy na naszych rocznicowych uroczystościach ks. dr Krzysztofa Kwiatkowskiego - Kanclerza Kurii Metropolitalnej w Lublinie, który głosi nam Słowo Boże i będzie przewodniczył Mszą św. o 10.00 i 12.00.

 

18 czerwca

Ksiądz proboszcz w tym dniu obchodzi 35 rocznicę święceń kapłańskich. Otoczmy go naszą modlitwą i szczerą życzliwością. Niech Pan Bóg błogosławi a MAryja otacza płaszczem swej macierzyńskiej miłości.

 

15 czerwca

W tym dniu wypada Uroczystość Bożego Ciała. To dzień, w któym cały Kościół czci Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Przyozdóbmy nasze domy emblematami religijnymi nie tylko na trasie procesji ale każdy dom katolicki. Msze Święte w naszej parafii o 8.00 10.00. Główne uroczystości pod przewodnictwem J.E. ks. Biskupa Stanislawa Dowlaszewicza z Boliwii. Msza Święta z procesją Eucharystyczną do 4 ołtarzy.

 

14 czerwca

O godzinie 18.00 ks. biskup udzieli sakramnetu bierzmowania młodzieży z naszej parafii.

 

11 czerwca

Dziś obchodzimy niedzielę Trójcy Najświętszej. Zgłębiając tajemnicę Trójcy, odkrywamy, że jesteśmy w samym sercu Bożej miłości. Odpusty w dzisiejszą niedzielę w Stróży i Popkowicach

 

05 czerwca

Dzisiaj przeżywamy II dzień Świąt. Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Na Krzyżu Chrystus dał Janowi NMP za Matkę. Tym samym Maryja stała się Matką całego Kościoła. Msze Święte o 8.00 10.00 i 18.00. Zapraszamy do udziału we Mszach Świętych.

W tym dniu kończy się również okres wielkanocny.

 

4 czerwca

Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.Po zstąpieniu Ducha Świętego Apostołowie przestali być zalęknieni i bojaźliwi. Głosili całemu światu Ewangelię. My też w naszej codzienności odważnie świadczmy o Chrystusie.

 

28 maja

Obchodzimy dzisiaj w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, uroczystość I Komunii Świętej w naszej parafii. Jest to szczególny moment, kiedy to Jezus w Hostii ukryty spotyka się po raz pierwszy z czystym i niewinnym sercem dziecka, które pragnie Go przyjąć do siebie prawdziwie i szczerze.

 

26 maja

W tym dniu obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Bóg powołał do siebie.

 

21 maja

Dziś o godzinie 16.00 w Budzyniu a w sobotę o 19.00 przy ul. Świerkowej modliliśmy się o dobre urodzaje i błogosławieństwo w pracach polowych.

 

14 maja

W piątą niedzielę Wielkanocną czytamy list Episkopatu Polski z okazji Setnej Rocznicy Objawień w Fatimie. Z tej okazji w naszej parafii odbędzie się przedstawienie, którego tematem ma być szczególne objawienie się Matki Bożej trojgu pastuszkom.

 

7 maja

Czwarta niedziela Wielkanocna jest przeżywana w Kościele jako Światowy dzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Rozpoczynają się też kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Ciągle musimy prosić Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby nigdy nie zabrakło nowych pracowników w Bożej winnicy.

Podczas tego tygodnia szczególnie będziemy prosić o powołania kapłańskie i zakonne z naszej wspólnoty parafialnej. Być może nasi młodzi parafianie w swych sercach słyszą głos Bożego wołania: „Pójdź za Mną!”. Drodzy Rodzice i Wychowawcy, pielęgnujmy te Boże podszepty, wspierajmy je modlitwą, delikatną radą, a nade wszystko nie stawajmy na przeszkodzie, jeśli syn czy córka podejmą decyzję o poświęceniu swego życia dla Pana Boga i bliźnich.

 

30 kwietnia

Dziś III niedziela Wielkanocna. Zmartwychwstały Chrystus przychodzi do naszej codzienności i pyta o miłość do Niego. Trzecia niedziela wielkanocna rozpoczyna Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Modlimy się za rodziny aby Pismo Święte stało się w naszych domach księgą, do której wszyscy będą codziennie zaglądali, która będzie nas karmić miłością, przebaczeniem, pomaganiem sobie nawzajem.

 

23 kwietnia

Dziś II niedziela Wielkanocna – Święto Miłosierdzia Bożego. To jedyny taki dzień w roku. Dzień szczególnych łask. W naszej parafii doroczny odpust. Czcimy Boga w tajemnicy Jego Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. Zawierzamy Bożemu Miłosierdziu wszystkie nasze sprawy parafialne, rodzinne i indywidualne. Módlmy się o łaskę mocnej wiary i umiejętności życia wyobraźnią miłosierdzia. Uwielbiajmy zatem Chrystusa Miłosiernego i prośmy o dostąpienie zupełnego odpuszczenia win i kar.

Uroczysta suma odpustowa o godzinie 12.00, która została celebrowana przez ks. dr Krzysztofa Gałana, Dyrektora Wydziału d.s. Wychowania Katolickiego naszej Kurii Metropolitalnej w Lublinie.

Po południu od godziny 15.00 do 18.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.

 

16 kwietnia

Dziś przeżywamy II dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Msze Święte odprawiamy tak, jak w niedziele. W Kościele rozpoczyna się okres wielkanocny, który trwa 50 dni. Jest to czas radości i wesela. Pierwsze 8 dni przeżywamy w liturgii jak Uroczystość Zmartwychwstania, stąd w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Dziś czwarty dzień Nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego.

 

08 kwietnia

Obchodzimy wspólnie  Niedzielę Palmową Męki Pańskiej. Rozpoczyna ona Wielki Tydzień, upamiętniając uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy na osiołku. Poświęcenie palm na każdej Mszy Świętej. Uroczysta Msza Święta z procesją z palmami o godz. 10.00.

 

07 kwietnia

W ten piątek o godz. 18.30 w naszej wspólnocie przeżywaliśmy Drogę Krzyżową upamiętniając to wszystko, co wycierpiał dla nas nasz Zbawca. Droga Krzyżowa odbyła się, jak co roku, ulicami naszej parafii. Trzymając w rękach przyniesione przez nas krzyże i lampiony, rozważając poszczególne stacje. Był to niezapomniany czas i miejmy nadzieję, że był on także obfity w owoce.

W tym roku trasa Drogi Krzyżowej: ul. Faustyny -> Urzędowska -> Piaskowa -> Rumiankowa -> do Kościoła.

02 kwietnia

Dziś zakończenie naszych rekolekcji wielkopostnych. Dla człowieka wierzącego był to ważny czas w życiu, czas odkrywania na nowo prawd wiary. Zbliżenie się do Chrystusa i Kościoła poprzez wsłuchiwanie się w Słowo Boże, wspólną modlitwę, udział w Eucharystii. Korzystaliśmy w nich z sakramentu pokuty. Te rekolekcje miały nas przygotować do Świąt Wielkanocnych.

Bardzo dziękujemy O. Dominikowi za prowadzenie rekolekcji, za przemyślane, poparte przykładami z życia treści nauk rekolekcyjnych do dzieci i starszych, które pozwoliły nam rozważać ważne aspekty naszego życia religijnego.

Życzymy Ojcu rekolekcjoniście błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

30 marca

Rozpoczęliśmy coroczne rekolekcje wielkopostne, które mają za zadanie przybliżyć nas do Tajemnicy Krzyża, sensu cierpienia i pochylić się nad własną małością. Jest to czas szczególnego zmagania  się z własnymi grzechami, czas pokuty i nawrócenia, a przede wszystkim czas Bożego miłosierdzia i umocnienia. Pan Jezus zaprasza nas na wyjątkowe spotkanie, przy Stole Eucharystycznym. Pragnie nas nakarmić i ugruntować Swoim Słowem, a przede wszystkim Swoim Ciałem i Swoją Przenajświętszą Krwią. Nie pozwólmy na to, by Jego zaproszenie do czuwania u stóp Jego pozostało bez żadnego odzewu z naszej strony. Śmiało gromadźmy się w naszej świątyni, byśmy jak umiłowany uczeń, mogli oprzeć swoją głowę na piersiach Jezusa i czerpać całym sobą z nieprzebranych darów Bożego Miłosierdzia.

W tym roku rekolekcje poprowadzi paulin – O. Dominik z Włodawy. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian, sympatyków naszej parafii oraz dzieci i młodzież.

19 marca

Przez cały Wielki Post trwa wielkopostna akcja trzeźwości. W tym roku trud związany z abstynencją ofiarujemy w intencji dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodzin, aby Chrystus naprawdę i w pełni zamieszkał w ich sercach i aby ta przyjaźń przetrwała wszelkie życiowe próby.

08 marca

Obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka uroczystość, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach, zwłaszcza o najbardziej utrudzonych matkach rodzin wielodzietnych, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Należy pamiętać i stale podkreślać, że kobiety odgrywają szczególną rolę w świecie, Kościele i rodzinie.

05 marca

Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Kończą się trwające od Środy Popielcowej kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Warto przytoczyć przy tej okazji słowa papieża św. Jana Pawła II:

„Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi.”

Dziś czytamy List Pasterski Metropolity Lubelskiego na Wielki Post 2017.

01 marca

W Kościele katolickim rozpoczyna się Wielki Post, czas pokuty i nawrócenia. W tym dniu do zachowania postu ścisłego zobowiązani są wszyscy zdrowi katolicy. Rodzice winni zatroszczyć się aby dzieci wprowadzać w autentycznego ducha pokuty. Bierzemy liczny udział we Mszach Świętych o godz.: 8.00; 10.00 i 18.00 i obrzędzie posypania głów popiołem.

14 luty

Wspominamy dzisiaj w Kościele Świętych Cyryla i Metodego – patronów Europy oraz dowolnie wspomnienie Św. Walentego – biskupa i męczennika żyjącego w III wieku we Włoszech w Umbrii. Były to czasy prześladowań chrześcijan. Został on ścięty mieczem w Rzymie 14 lutego 269 roku. Wzywany przez całe wieki przez wielu jako orędownik podczas ciężkich chorób, zwłaszcza neurologicznych i epilepsji. W Anglii i USA czczono św. Walentego jako patrona zakochanych.

11 luty

W tym dniu w sposób szczególny obchodzimy Święto Chorych. Jest to dla nas doskonała okazja do pochylenia się nad sensem i kierunkiem naszego życia. Warto uświadomić sobie czym naprawdę jesteśmy i dokąd zmierzamy. Jezus przytula do siebie wszystkich chorych, którzy na swój sposób utożsamiają się poniekąd z Jego bolesną Męką, czerpiąc z Ran siłę w pokonywaniu trudności. Tego dnia w Kościele  udzielony został sakrament namaszczenia chorych wiernym z naszej parafii.

Wizyta duszpasterska,

zwana kolędą zakończyła się 14 stycznia.
29 stycznia w niedzielę, ksiądz proboszcz oficjalnie podsumował wizytę duszpasterską.

06 stycznia – Trzech Króli

W tym roku orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Kraśnika Fabrycznego. Swój wymarsz rozpoczął od kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej, a zakończył w parafii św. Józefa.

W Nowy Rok

Msze Święte odprawiali ksiądz proboszcz i ksiądz wikariusz, który głosił do wiernych Słowo Boże. Życzenia noworoczne parafianom i gościom uroczyście składał ksiądz proboszcz.

 

 Aktualności 2016r.

ROK MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Kościół parafialny Miłosierdzia Bożego 2016 – prace wykonane:

1)      Trzy obrazy olejne do kaplicy NMP: Jezus na weselu w Kanie Galilejskiej, Maryja z Apostołami w Dzień Pięćdziesiątnicy, Wniebowzięcie NMP;

2)      Obraz olejny Błogosławieni Męczennicy z Pariacoto o. Michał i o. Zbigniew;

3)      Obraz olejny Błogosławiony ks. Michał Sopoćko;

4)      Dziesięć obrazów olejnych „Światło Bożego Miłosierdzia w Starym i Nowym Testamencie” do kaplicy Św. Faustyny:

·         STWORZENIE

·         GRZECH

·         OFIARA ABRAHAMA

·         MOJŻESZ- DEKALOG

·         CHRZEST

·         ZWIASTOWANIE

·         NARODZENIE

·         SAKRAMENTY

·         OSTATNIA WIECZERZA

·         UKRZYŻOWANIE

5)      Dwie ramy metalowe i kompozycje na relikwie Św. Faustyny i bł. Męczenników z Peru oraz relikwiarz;

6)      Wykonanie metalowych 12 zacheuszek do konsekracji kościoła;

7)      Świeczniki z podstawami marmurowymi do ołtarza i pod paschał;

8)      Dziesięć kolumn – przyozdobienie ich w strukturze tawertynu;

9)      Dwa konfesjonały do kaplic bocznych;

10)  Wykonanie pamiątkowych tablic granitowych;

11)  Balustrady i poręcze metalowe przy wejściach do kościoła.

Plac kościelny: lampy uliczne oświetleniowe – 6 sztuk, ogrodzenie siatką posesji za plebanią 150 mb., wykonanie bramy metalowej i furtki przy Al. 1000- lecia, zainstalowanie automatu do bramy, położenie kostki brukowej 230 m2 przy garażach.

Saldo parafii jest dodatnie i wynosi na dzień 24 grudnia 2016 r. 22 260 zł.

 

31 grudnia

31 grudnia wieczorem odbyła się dziękczynna Msza Święta z dziękczynnym Te Deum i okolicznościowym kazaniem, które wygłosił ksiądz proboszcz.

 

28 grudnia

Po świętach - 28 grudnia rozpoczęła się wizyta duszpasterska w naszej parafii. Parafian odwiedzili ks. proboszcz, ks. wikariusz i ks. Wojciech z Ratoszyna, któremu serdecznie dziękujemy za posługę i pomoc.

 

Boże Narodzenie

W naszej parafii Boże Narodzenie 2016 było obchodzone bardzo uroczyście. Na mszach świętych gromadzili się licznie parafianie i goście naszej parafii. Uroczystościom przewodniczył ksiądz proboszcz Wiesław Szewczuk i ksiądz wikariusz Paweł Kościuk.

 

23 grudnia

W piątek w domu parafialnym ksiądz proboszcz zorganizował spotkanie opłatkowe dla księży, służby kościelnej, szafarzy Komunii Świętej i zespołu śpiewaczego.

 

18 grudnia 2016 r.

Rozpoczęliśmy w naszej parafii coroczne rekolekcje adwentowe, które poprowadzi je dla nas Ks. Jan Borysowski i będą trwały włącznie do dnia jutrzejszego. Bardzo ważną sprawą jest odpowiednie przygotowanie się na przyjście Pana by z Bogiem w łasce uświęcającej przeżyć nadchodzące Święta Bożego Narodzenia. Nie zaniedbajmy spraw duchowych, przypomnijmy o spowiedzi swoim najbliższym.

Plan rekolekcji znajduje się w zakładce „Ogłoszenia”.

Dziś o godz. 12.00 modliliśmy się za naszych bliskich zmarłych, którzy od nas odeszli w 2016 roku.

16 grudnia 2016 r.

W tym szczególnym dniu rozpoczęliśmy 9- dniową Nowennę do Bożego Narodzenia, którą zakończymy w Wigilię rano. Nowenna będzie śpiewana o godzinie 6.20 a po niej Roraty. Nowenna zastąpi Godzinki do NMP. Zapraszamy do uczestnictwa w Nowennie i Roratach.

04 grudnia 2016 r.

Dziś II Niedziela Adwentu, w której przypada I rocznica beatyfikacji Męczenników z Pariacoto o. Michała i o. Zbigniewa, których relikwie I stopnia mamy w naszym kościele. Główne uroczystości odbywają się w Krakowie w Bazylice Św. Franciszka pod przewodnictwem kard. Angelo Amato z Watykanu. W uroczystościach bierze udział także nasz ks. proboszcz.

Dziś Dzień Modlitw w intencji Kościoła na Wschodzie.

27 listopada 2016 r.

Mamy kościół parafialny- dom Dobrego Ojca pełnego Miłosierdzia. To także nasz dom, który został zbudowany z potrzeby wielu ofiarodawców. Życie wierzącego człowieka związane jest ze świątynią Pańską. Wiele prac wykonano w ostatnich dwóch latach a było to możliwe dzięki darom serca. Przed nami kolejne zadanie- budowa organów ponad 20 głosowych piszczałkowych. Jeżeli to nam się uda, będą to 3 organy w Kraśniku – są takie organy w kościele WNMP i Św. Józefa. Pragniemy, by pieśń o miłosierdziu zabrzmiała w tym kościele z towarzyszeniem pięknych organów już w roku 2017. To jest możliwe z Waszą pomocą.

Będziemy się modlić za ofiarodawców w każdą I sobotę miesiąca o godz. 18.00.

Dziś o 10.00 zostały poświęcone opłatki na stół wigilijny i święta Bożego Narodzenia. Opłatek bierzemy poświęcony z kościoła. W naszej parafii opłatki będą roznosić radni parafialni. Ofiary składamy na pierwszą transzę do zapłacenia na organy.

20 listopada 2016 r.

Dziś przeżywamy Uroczystość Chrystusa Króla. W łączności duchowej z Ojcem Świętym Franciszkiem zamykającym w Rzymie Rok Miłosierdzia dziękujemy za otrzymane łaski i miłosierdzie w ty Roku Jubileuszowym w naszym kościele stacyjnym. O godz. 17.15 odbył się Program Słowno- Muzyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży, natomiast o godz. 18.00 sprawowana była uroczysta Msza Święta dziękczynna pod przewodnictwem Ks. Biskupa Mieczysława Cisło, w czasie której aktem jubileuszowym przyjęliśmy Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Na zakończenie roku Miłosierdzia została również poświęcona kaplica Św. Faustyny.

13 listopada 2016 r.

Dziś 33 niedziela, przedostatnia w roku kościelnym. Dobiega Rok Miłosierdzia i Rok 1050 rocznicy Chrztu Polski. To ostatnie dni, by skorzystać z łask wynikających z przekroczenia Bramy Miłosierdzia. Chociaż Bramy Miłosierdzia zostają zamknięte w dzisiejszą niedzielę w diecezjach Jubileusz Miłosierdzia trwa do 20 listopada. Odpusty Jubileuszowe będzie można uzyskiwać do niedzieli Chrystusa Króla włącznie. Tego dnia Papież Franciszek zamknięciem Drzwi Świętych w Bazylice Św. Piotra zakończy Rok Miłosierdzia.

11 listopada 2016 r.

Tego dnia świętujemy Święto Niepodległosci Polski. Modlimy się za naszą Ojczyznę i rodaków W tym dniu niech na naszych domach wiszą flagi biało- czerwone. To znak naszego patriotyzmu. Biel i czerwień. Ilu ludzi oddało życie za te dwa złączone razem kolory. O godzinie 10.00 Msza Św. za Ojczyznę w naszym kościele parafialnym. W tym dniu również nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

W tym dniu odbyło się również uroczyste wręczenie Ks Proboszczowi Wiesławowi Szewczukowi aktu nadania tytułu "Kraśniczanina Roku", które odbyło się podczas uroczystej gali w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku.

02 listopada 2016 r.

W tym dniu obchodzimy Dzień Zaduszny. Msze Św. o godzinie 8.00; 10.00 i 18.00. Wieczorem o 17.30 procesja żałobna po kościele za zmarłych.

01 listopada 2016 r.

Dzisiaj przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Ważne jest aby wspomnieć, że nie jest to uroczystość o charakterze smutnym, ponurym. Jest to dzień wesela, a także żywej i głębokiej nadziei, że to przemijani, nasza ziemska wędrówka ma sens. Nie żyjemy dla samych siebie ale zmierzamy do Tego, który powołał nas nie tylko do życia tu na ziemi, lecz przede wszystkim do życia razem z Nim w wieczności.

W naszym kościele Msze Św. jak w niedzielę o godzinie 8.00; 10.00; 12.00; 16.00 i 18.00.

23 październik 2016 r.

W tym dniu rozpoczynamy Tydzień Misyjny. Przez cały tydzień w czasie nabożeństwa różańcowego zbiórka na Papieskie Dzieła Misyjne.

18 październik 2016 r.

W tym dniu obchodzimy Święto Świętego Łukasza. Jest to szczególny dzień modlitw za pracowników Służby Zdrowia. Św. Łukasz patronuje Służbie Zdrowia, których za jego przyczyną zawierzamy Bogu. O godz. 17.30 odbył się Różaniec w tej intencji, a po nim nastąpiła Msza Święta.

02 październik 2016 r.

Jego Ekscelencja Biskup Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, przewodniczył uroczystościom odpustowym ku czci Św. siostry Faustyny Kowalskiej w naszej parafii.

Odpustowa uroczystość rozpoczęła się przed kościołem Koronką do Bożego Miłosierdzia. Po niej  zgromadzeni pod przewodnictwem bp. Artura przeszli przez Bramę Miłosierdzia i uczestniczyli we Mszy Świętej.

W homilii bp Artur zwrócił uwagę, że współczesne czasy nie są łatwe i nie sprzyjają trwaniu w łączności i przyjaźni z Chrystusem. Podkreślał też, że na to całe zło, które nas otacza powinniśmy patrzeć przede wszystkim oczami wiary. Bo mając choćby maleńką wiarę, z Bożą pomocą możemy dokonać wielkich rzeczy.

18 wrzesień 2016 r.

Dziś w 25 niedzielę zwykłą obchodzimy w Kościele Dzień Środków Społecznego Przekazu. W modlitwach polecamy pracowników mediów, by byli strażnikami prawdy i chrześcijańskiej miłości.

Dzisiaj obchodzimy również dzień patronalny dzieci i młodzieży z racji Święta Świętego Stanisława Kostki. Zawsze należy pamiętać, że młody człowiek wciąż potrzebuje przewodników, mistrzów, autorytetów i świadków żyjących wartościami.

11 wrzesień 2016 r.

Dziś 24 niedziela zwykła. Rozpoczął się nowy rok szkolny i katechetyczny. Katecheza jest po to, by dzieci i młodzież świadomie uczestniczyła w życiu parafii, by świętowała wraz z rodzicami po chrześcijańsku niedzielę uczestnicząc w swojej parafii we Mszy Świętej. By tak było, zależy przede wszystkim od rodziców i najbliższej rodziny.

Dziś rozpoczyna się również Tydzień Wychowania- dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Przypada on w Roku Miłosierdzia, którego celem jest to, by podkreślić rolę wychowania nakierunkowanego na integralny rozwój człowieka. Warto jest też podkreślić, że wychowujemy zwłaszcza przykładem własnego życia.

28 sierpnia 2016 r.

W tę ostatnią niedzielę sierpnia dziękowaliśmy Bogu za plony, licznie uczestnicząc we Mszy św. o godz. 10.00, na którą to licznie zgromadzili się rolnicy, sadownicy, ogrodnicy i działkowicze naszej parafii. Chcieliśmy z całego serca, z pełną wdzięcznością zamanifestować naszą wiarę, w duchu przekonania, że wszystko, co mamy, zawdzięczamy Bogu i że od Niego wszystko pochodzi.

15 sierpnia 2016 r.

W tym szczególnym dniu obchodziliśmy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny- największe święto Matki Bożej. Jest to święto nakazane przez Kościół. Kto nie uczestniczy we Mszy św. ma grzech cięzki. Nastąpiło poświęcenie i błogosławieństwo zbóż, ziół, owoców i kwiatów. W tym dniu obchodziliśmy też Święto Wojska Polskiego. Odpust w parafii WNMP w Kraśniku.

03 sierpnia 2016 r.

Tradycyjnie jak co roku wyruszyła Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę pod hasłem: "Miłosierni jak Ojciec". Jest to doskonała okazja dla każdego, kto zechciał zmierzyć się z samym sobą, by zbliżyć się do Tej, która stała się pośredniczką i szafarką Łask Bożych. We wspólnym trudzie dążenia do Matki każdego człowieka, pragniemy odkrywać wyryte w naszych sercach to Boże Imię, które pozwoli nam otworzyć się na Bożą Miłość i da nam siły do pełnienia Jego Woli.

17 lipca 2016 r.

Dzisiaj w naszym kościele przeżywaliśmy uroczystość wprowadzenia relikwii bł. Męczenników Peru: o. Michała i o. Zbigniewa, które zostały przywiezione z Peru po beatyfikacji 5 grudnia 2015 r. przez ks. Proboszcza. Dzisiejszym uroczystościom przewodniczył bp. misjonarz Stanisłąw Dowlaszewicz z Santa Cruz, świadek ich życia. Na e uroczystość przybyli także koledzy bł. Michała ze szkoły średniej z Legnicy.

Po Mszy św. o godz. 10.00 można było otrzymać obrazek z błogosławionymi i i ch relikwie, któe pochodzą z ubrań męczenników.

03 lipca 2016 r.

Od dziś obowiązki wiakriusza naszej parafii z nominacji ks. abp. Stanisława Budzika Metropolity Lubelskiego pełni ks. Paweł Kościuk. Serdecznie witamy go w naszej wspólnocie parafialnej i życzymy mu zdrowia i owocnej pracy. Ksiądz Zbigniew Cąkała, dotychczasowy wikariusz po 9 latach posługi w naszej parafii został przeniesiony do parafii Wysokie w dekanacie Turobin. Wyrażamy ogromną wdzięczność ks. Zbigniewowi za zaangażowanie i opiekę duszpasterską, życząc mu opieki Matki Najświętszej i ogromu błogosławieństwa Bożego.

26 czerwca 2016 r.

Dziś o godzinie 11.30 nastąpiło poświęcenie naszego kościoła parafialnego, pod przewodnictwem abp. Stanisława Budzika, który jest dziełem na chwałę Bożą i świadectwem wiary i miłości do Chrystusa oraz Kościoła. Został zbudowany zaledwie w cztery lata z darów serca parafian iraz czcicieli Miłosierdzia Bożego. Dodatkowym powodem naszej radości jest fakt, że akurat w tym roku przeżywamy 1050- lecie Chrztu Polski, a zarazem ustanowiony Rok Miłosierdzia, w którym to nasza świątynia stała się Kościołem jubileuszowym z Bramą Miłosierdzia.

 

KONSEKRACJA KOŚCIOŁA p.w. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W KRAŚNIKU

NIEDZIELA 26.06.2016 r. GODZ. 11.00

Program:

    10.15- uwielbienie Boga modlitwą i pieśnią

    11.00- koronka do Miłosierdzia Bożego

    11.15- procesyjne wejście do świątyni Al. 1000 lecia i ul. Faustyny

    11.30- uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem abp. Stanisława Budzika Metropolity Lubelskiego

    19.00- koncert dziękczynny dedykowany budowniczym i ofiarodawcom kościoła
zespół muzyczny „ORATORIUM” ks. L. Gralaka z Radomia.

Ksiądz proboszcz Wiesław Szewczuk serdecznie zaprasza.

23 czerwca

W naszej parafii rozpoczynamy rekolekcje, które mają przygotować nas do wielkiej i historycznej uroczystości jaką jest konsekracja naszej świątyni. Jest to wydarzenie wyjątkowe i niepowtarzalne, dlatego też serdecznie zaprasza się wszystkich, którzy pragną w tej uroczystości uczestniczyć.

Plan rekolekcji:

godz. 19.00- rozpoczęcie

piątek :

    8.30- dzieci szkolne

    10.00- dorośli

    19.00- młodzież i dorośli

sobota:

    8.30- starsi i chorzy

    10.00- małe dzieci z rodzicami z błogosławieństwem dzieci i dorosłych

    19.00- dorośli.

Spowiedzi są planowane: w piątek wieczorem i w sobotę od 8.15 do 11.00.

Rekolekcje zakończą się w niedzielę o godzinie 11.30 uroczystą Eucharystią, połączoną z obrzędem poświęcenia kościoła. Konsekracji  świątyni dokona Ks. Abp Stanisław Budzik Metropolita Lubelski.

13 czerwca

Dzisiaj o godzinie 19.30 nabożeństwo fatimskie- różaniec, błogosławieństwo rodzin Najświętszym Sakramentem, Msza Św. zbiorowa i procesja z figurką Matki Bożej Fatimskiej. Zapraszamy rodziny na wspólną modlitwę. Zachęcamy również do zabrania ze sobą lampionów.

29 maja

W tym dniu o godz. 10.00 uczniowie klas IV z naszej parafii miały rocznicową Komunię Św. Po Mszy brali też udział w procesji Eucharystycznej wokół kościoła

26 maja

Uroczystość Bożego Ciała, a także Dzień Matki. Główne uroczystości w naszej parafii odbyły się o godz. 10.00 z procesją Eucharystyczną do czterech ołtarzy. Msze Św. w tym dniu o 8.00; 10.00; 16.00 w kaplicy szpitalnej i o godz. 18.00.

Zapraszamy do udziału w procesjach eucharystycznych w Oktawie Bożego Ciała.

22 maja

Dziś przeżywamy w Kościele Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. W naszej parafii odbyła się I Komunia Św. dzieci. Jezus pragnie przychodzić do serc czystych i pięknych, by w ten sposób być w bliskiej relacji z nami. On kocha dzieci i stawia nam je za wzór, abyśmy potrafili tak jak one pełnym sercem i z wielkim oddaniem powierzyć się Jemu. „Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego...”.

17 kwietnia

IV Niedziela Wielkanocna zwana jest Niedzielą Dobrego Pasterza. W Kościele rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne.

10 kwietnia

III Niedziela Wielkanocna. Zmartwychwstały Chrystus przychodzi do naszej codzienności i pyta o miłość do Niego. Trzecia niedziela wielkanocna rozpoczyna Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Modlimy się za rodziny aby Pismo Św. stało się w naszych domachksięgą, do której wszyscy będą codziennie zaglądali, która będzie nas karmić miłością, przebaczeniem, pomaganiem sobie nawzajem.

3 kwietnia

Dziś przeżywamy niedzielę Miłosierdzia Bożego, doroczny odpust i święto patronalne naszej parafii. Dzień szczególnych łask. Czcimy Boga w tajemnicy Jego Miłosierdzia. Zawierzamy Bożemu Miłosierdziu wszystkie nasze sprawy parafialne, rodzinne i indywidualne. Kult Bożego Miłosierdzia zasługuje na szczególną uwagę w roku poświęconym tej tajemnicy z woli papieża Franciszka. Módlmy się o łaskę mocnej wiary i umiejętności życia wyobraźnią miłosierdzia. Uwielbiajmy zatem Chrystusa Miłosiernego.

Uroczysta Suma odpustowa odbyła się o godz. 12.00 i była celebrowana przez ks. Prałata Adama Lewandowskiego- Proboszcza Parafii Katedralnej

28 marca

Dzisiaj przeżywamy II Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W Kościele rozpoczyna się okres wielkanocny, któy trwa 50 dni. Jest to czas radości i wesela. Pierwsze 8 dni przeżywamy w liturgii jak Uroczystość Zmartwychwstania, stąd w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

24-27 marca

Wspólnie z wiernymi braliśmy liczny udział w świętym Triduum Paschalnym, które wprowadza nas w Tajemnicę Bożego Odkupienia i Zbawienia. Nasze oczy i myśli chcemy mieć stale zwrócone na Tego, który sam pozwolił się przybić do krzyża za nasze grzechy, by w ten sposób na nowo przyprowadzić nas do Ojca.

W Wielki Czwartek pragniemy zrozumieć jaka jest istota ustanowienia sakramentu kapłaństwa i ustanowienia Eucharystii. Jezus pragnie przebywać stale wśród nas, dając nam swoje Ciało i swoją Krew jako pokarm. Ponadto daje nam duchowych kierowników, których czyni niejako pomostem między Bogiem a ludźmi.

Wielki Piątek, który przypomina nam o ogromnej miłości Jezusa do każdego z nas. Jezus uczy nas i zachęca byśmy naśladowali tę Miłość, która zawiodła Go aż na krzyż. W świetle Bożych Ran, pragniemy także przyjrzeć się własnej duszy i dłoniom, które nieraz wyrządzają wiele krzywd. Ale jest pocieszenie. Jezus wszystkie te nasze małostki zabrał ze sobą i pozwolił, by zostały przybite do drzewa. On, Który nie miał w sobie żadnego grzechu pozwolił by grzech został zabity razem z Nim.

W Wielką Śobotę, trwaliśmy wspólnie przy Grobie Pańskim, trwając na modlitwie i adoracji Bożego Słowa: „Trzeciego dnia zmartwychwstanie...”. W tym szczególnym dniu prosimy, by i On na nowo zmartwychwstał w nas samych, uświadamiając w nas wielką godność Dziecka Bożego.

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego braliśmy liczny udział we Mszy i procesji rezurekcyjnej, ogłaszając światu, że Jezus żyje. On żyje w każdym z nas, o ile my sami Mu na to pozwalamy. Otwórzmy bramy serc na oścież i przywitajmy w nich Króla wszelkiego życia, by i nas umarłych na wskutek grzechu, ożywił blaskiem swojego Zmartwychwstania.

 

 

·         20 marca
Dzisiaj obchodziliśmy Niedzielę Palmową Meki Pańskiej, która rozpoczyna w Kościele Wielki Tydzień. Po każdej Mszy Św. zostały poświęcone palmy, które przynosili wierni. Uroczystości rozpoczęły się na placu kościelnym i procesyjnym wejściem do kościoła. w tym dniu obchodziliśmy Światowy Dzień Młodzieży w diecezjach.

·         18 marca
O godz. 18.00 odbyła się Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii. Zabralismy ze sobą krzyże i lampiony. W tym roku trasa Drogi Krzyżowej to: ul. Faustyny- Urzędowska, Piaskowa, Rumiankowa i na powrót do Kościoła.

·         10 marca
Rozpoczynamy rekolekcje w naszej parafii, które poprowadzi Ojciec Stanisaw Gruszka z zakonu Redemptorystów. Spowiedz w parafii w piątek i sobotę.

·         14 luty
Kościół wspomina św. Walentego. Walenty cenił sobie miłość. Ona jest drogą usłaną różanym dywanem, o kolcach raniących i kwiatach kojącychwyglądem i wonią. Walentynki cieszą się popularnością, choć z wiarą i postawą biskupa męczennikaniewiele je łączy. Św. Walenty biskup uczy, że zakochanie ma być niewinne, proste, szczere i czyste.

·         13 luty
Zostały zawieszone 3 obrazy wykonane do kaplicy NMP, które przedstawiają następujące wydarzenia z życia Maryi:
- Pan Jezus na weselu w Kanie Galilejskiej, czyni na prośbę swojej matki Maryi i cud dla nowej rodziny
- Maryja u początków Kościoła w Dzień Zielonych Świąt
Wniebowzięcie i Ukoronowanie NMP.

·         07 luty
Dziś w V Niedzielę Zwykłą- ostatnią w tym karnawale czynimy trzeci krok na jubileuszowej drodze chcielnej, którą kroczymy z racji 1050 rocznicy Chrztu Polski. Dziś czytamy słowo Księdza Proboszcza podsumowujące wizytę duszpasterską w parafii. Rozpoczynamy Tydzień modlitw o Trzeźwość Narodu.

 

24 stycznia
Obrzędy związane z otwarciem BRAMY MIŁOSIERDZIA W KRAŚNIKU rozpoczęły się na placu kościelnym. Po odmówieniu przewidzianych z tej okazji modlitw wierni z miasta Kraśnika i okolicznych miejscowości pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Stanisława Wielgusa, wraz z ks. proboszczem Wiesławem Szewczukiem, kapłanami i asystą liturgiczną przeszli w procesji pod zamknięte drzwi główne wejściowe. Wypowiadając formułę modlitewną abp. otworzył drzwi kościoła, które do 20 listopada 2016 roku będą Bramą Miłosierdzia. Ks. Abp. niosąc Ewangelię wszedł do kościoła a za nim księża i wierni. Następnie odprawił Mszę Św. i wygłosił okolicznościową homilię.

Dobremu Bogu oddajemy ten błogosławiony czas. Niech Pan udziela wszystkim pielgrzymującym od 24 stycznia do 20 listopada do naszego kościoła jubileuszowego wszelkich łask i pozwala doświadczyć miłości miłosierdzia.

ks. Wiesław-Józef Szewczuk proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego

ROK MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 2016
Decyzją Ks. Abp. Stanisława Budzika Metropolity Lubelskiego na terenie archidiecezji lubelskiej mamy pięc kościołów stacyjnych, w których można uzyskiwać szczególne łaski w Roku Świętym. Jednym z nich jest kraśnicki kościół pw. Miłosierdzia Bożego przy ul. Św. Faustyny. "To wielki zaszczyt i wyróżnienie dla Kraśnika i naszej parafii, że to ten kościół jeden z najmłodszych w Polsce wybudowany w latach 2008-2012 został wyznaczony na kościół jubileuszowy"- mówi ks. proboszcz Wiesław Szewczuk i zaprasza do pielgrzymowania od 24 stycznia do 20 listopada, by doświadczyć miłości Ojca i uzyskiwać w nim jubileuszowy odpust.

06 stycznia
Obchodziliśmy Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Taca była zbierana na potrzeby misji. Tego dnia poświęciliśmy wodę, kadzidło i kredę, którą oznaczyliśmy drzwi domów literami K+M+B = 2016 na znak, że przyjęliśmy Jezusa do swego domu. Jest to Święto nakazane przez Kościół.
O godz. 12.00 Mszą Świętą rozpoczął się Orszak Trzech Króli, który przeszedł ulicami naszego miasta do kościoła WNMP, co poprzedzone zostało wspólnym kolędowaniem w naszym kościele o godz. 11.00.

Aktualności 2015r.

31 grudnia
W naszym kościele o godz. 18.00 odbyła się uroczysta Msza Św. Dziękczynna z okolicznościowym przemówieniem i sprawozdaniem ze stanu duchowego i materialnego naszej parafii.
Na zakończenie nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu i odśpiewaliśmy dziękczynne Te- Deum. Wierni, którzy w tym dniu uczestniczyli w nabożeństwie mogli uzyskać odpust zupełny.

20-21 grudnia
W naszej parafii odbyły się rekolekcje adwentowe pod przewodnictwem Ks. Pawła Koniecznego. W tych dniach, księża przypomnieli nam, jak bardzo istotna jest spowiedź i pojednanie z Panem Bogiem, by w łasce uświęcającej przeżyć nadchodzące Święta Bożego Narodzenia. Prosili, byśmy nie zaniedbywali spraw duchowych i sami, w duchu apostolskiej miłości przypominali naszym bliskim i znajomym o Sakramencie Pokuty i Pojednania.

01 listopada
W tym dniu w Kościele obchodziliśmy się Uroczystość Wszystkich Świętych. Na cmentarzu w Kraśniku w południe była sprawowana Msza Św. i procesja za zmarłych. Księża przypomnieli nam o modlitwie za naszych zmarłych, która jest pięknym darem jakim możemy ich obdarować po śmierci.

18 października
Dzisiaj przypadła nam Niedziela Misyjna, która rozpoczyna Tydzień Misyjny. Dzisiaj jak i przez cały tydzień zbieramy tacę na Papieskie Dzieła Misyjne.
W tym dniu modliliśmy się również za Służby Zdrowia, którym w tym dniu patronuje Św. Łukasz.

11 października
Obchodzimy XV Dzień Papieski pod hasłem: "Jan Paweł II- Patron Rodziny". W całej Polsce były zbierane ofiary na Dzieło Nowego Tysiąclecia- żywy pomnik pontyfikatu Jana Pawła II.
W tym dniu czytany był list Biskupów na XV Dzień Papieski, a także braliśmy udział w wieczornej modlitwie różańcowej z Janem Pawłem II ulicami naszej parafii. Każdy uczestnik zabrał ze sobą różaniec, a także  niósł w ręku zapaloną świecę. Trasa przemarszu w tym roku: Ul. Św. Faustyny- Al. 1000-lecia- Chopina- Urzędowska- Sw. Faustyny.

 04 października
Tego dnia braliśmy udział w dorocznej uroczystości odpustowej ku czci Św. S. Faustyny. Centralne uroczystości odbyły się o godz. 12.00, gdzie sumę odprawił ks. kan. Grzegorz Więcław- proboszcz parafii Dzierzkowice, a Słowo Boże do nas wygłosił ks. doktorant Paweł Konieczny.
O godzinie 15.00 prowadzona była Adoracja Najświętszego Sakramentu a także prywatna modlitwa do godz. 18.00. Adorację prowadziły ustalone wcześniej grupy modlitewne.

 

20 września
W Kościele w tym dniu obchodzimy Dzień Środków Społecznego Przekazu. W modlitwach w sposób szczególny poleca się pracowników mediów by byli strażnikami  prawdy i chrześcijańskiej miłości.
Na zakończenie Tygodnia Wychowania Episkopat Polski przypomniał nam, że młody człowiek wciąż potrzebuje przewodników,

13 września
Rozpoczęliśmy Tydzień Wychowania- dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Inicjatywa ta ma podkreślić rolę wychowania

06 września
Dziś modliliśmy się o godz. 10.00 o błogosławieństwo Boże w nowym roku szkolnym i katechetycznym. Księża Biskupi w tym dniu skierowali do swoich wiernych okolicznościowy list pasterski z okazji Tygodnia Wychowania w Polsce.  List ten mówił nam o wychowywaniu do pełni człowieczeństwa, który został odczytany na poszczególnych Mszach Świętych.
Katecheza to ważne uzupełnienie wykształcenia ogólnego i szansa na rozwój wewnętrzny. Wszystkim nam powinno zależeć na dobrym wychowaniu młodego człowieka. Szkoła wypełnia swoje zadanie o ile współpracuje z rodziną.
Tego dnia odbyły się również ogólnopolskie Dożynki na Jasnej Górze w CZęstochowie. Tego dnia wierni mogli uzyskać odpust w Sanktuarium

 

Pielgrzymka znaków ŚDM

Kraśnik 25-26.08 2015

          Pielgrzymujące po całym świecie symbole: Krzyż i Ikona Matki Bożej Salus Romani Populi nawiedziły parafie miasta Kraśnika. Nawiedzenie rozpoczęło się 25.08 wieczorem w Kościele Św. Józefa w Kraśniku Fabrycznym. Następnego dnia rano o 8.00 młodzież trwała na modlitwie w parafii Matki Bożej Bolesnej, skąd symbole zostały przewiezione do naszej parafii Miłosierdzia Bożego. Po krótkim powitaniu na placu kościelnym zostały wniesione do Kościoła parafialnego przez młodzież i mężczyzn zgromadzonych na tej uroczystości.
Uroczystej Mszy Św. koncelebrowanej przewodniczył  ks. kan. Wiesław Szewczuk miejscowy proboszcz i w koncelebrze księży: ks. wikariusza Zbigniewa Cąkały i ks. kan. Eugeniusza Ziajko proboszcza z Huty Józefów, który w czasie Mszy św. wygłosił kazanie.
Po Mszy Św. pod kierunkiem ks. wikariusza młodzież prowadziła adorację, podczas której wszyscy uczestnicy liturgii adorowali Krzyż poprzez Jego ucałowanie, jak i też obrazu Matki Bożej.
Kwadrans przed godziną 12.00 na placu kościelnym przekazano znaki Światowych Dni Młodzieży parafii Św. Antoniego (Stacja) w Kraśniku, po które to symbole przyjechał tamtejszy proboszcz ks. kan. Wiesław Szlassa. Po południu symbole zostały przekazane do kościoła Św. Ducha i parafii WNMP w Kraśniku. Wieczorem 26.08. pielgrzymka znaków rozpoczęła się  w Lublinie. Po symbole do Kraśnika przybył  Diecezjalny Koordynator ŚDM- ks. kan. Adam Bab.

/fotorelacja/

 

Święto Miłosierdzia Bożego . Odpust Parafialny

Uroczystościom  przewodniczył ks. Jarosław Orkiszewski  ekonom naszej diecezji  z Lublina. Frekwencja  na mszach  św. bardzo dobra. 

/fotorelacja/

 

Poniedziałek Wielkanocny

Msze  św.  tak jak w niedziele. W Kościele  rozpoczął    się Okres Wielkanocny ,który trwa  50 dni. Jest to czas  radości i wesela.

 

Wielka Niedziela

Rezurekcja   o 6.00.  Suma o 12.00. Celebrował   ks. proboszcz  Wiesław  Szewczuk  . Kazania głosił   ks. proboszcz. Ofiary  były zbierane na kaplicę  św. Faustyny.

 

Święte Triduum  Paschalne

Wielki Czwartek – Msza  św. Wieczerzy Pańskiej  18.00.

Koncelebra .Główny celebrans  ks. kan.W. Szewczuk proboszczx

W koncelebrze ks.Z. Dębicki  i ks. wikariusz.

Słowo Boże  ks. wikariusz

Wielki Piątek  - Liturgia  ku czci Męki Pańskiej     18.00.

Celebrans  ks. Zbigniew Cąkała  - wikariusz

Po liturgii śpiewane były  trzy części  Gorzkich Żali. Adoracja przy Grobie Pańskim do 24 .00.

Wielka Sobota – Adoracja przy Grobie Pańskim

 Poświęcenie  pokarmów na stół wielkanocny

Liturgia Wigilii Paschalnej      19.00.

Celebrował   ks. proboszcz  Wiesław  Szewczuk w koncelebrze ks. kan. seniora Z. Dębickiego i ks. wikariusza

 

Niedziela  Palmowa  Męki Pańskiej

W Kościele  rozpoczyna  Wielki Tydzień

Uroczysta  Msza  św. z procesją  z palmami  o 10.00.Przewodniczył  ks. proboszcz . Tak jak to czyni co roku ks. proboszcz   odśpiewał  Mękę Pańską.

 

Nabożeństwo  Drogi krzyżowej

W piątek  27 marca  po mszy św.  godzinie 18.00 ulicami naszej parafii nie  odbyła się  Droga krzyżowa  ze względu na deszcz . Była w kościele

 

Wizytacja kanoniczna  parafii 2015

Wizytacja odbyła się w niedziele 22 marca . Wizytację przeprowadził ks. bp. Mieczysław Cisło  . Ks. bp. przybył do nas o 7.30 rano i był w naszej wspólnocie przez całą niedzielę  do godziny 19.30. Odprawił msze św. o 10.00 i 12.00. na wszystkich mszach św.  głosił Słowo Boże .Spotkał się z grupami modlitewnymi ,radą parafialną odwiedził szpital i chorych  na oddziałach.

 

Rekolekcje  wielkopostne  19-22 marca 2015

Cieszyły się dobrą frekwencją  . Spowiadało 17 kapłanów przez dwa dni piątek i sobotę. Rekolekcje prowadził ks Tadeusz Domżał dyrektor Domu Seniorów Księzy w Lublinie.

 

Dnia 10 lutego 2015 (wtorek)

Pod kierunkeim Pani arch. Grażyny Czapskiej zostały umieszczone i zamontowane obrazy w kaplicy bocznej kościoła: centralnie obraz Matki Bożej Częstochowskiej; po prawie obraz św. Jana Pawła II; po lewej obraz sługi Bożego prymasa Stefana Wyszyńskiego.
Obraz Matki Bożej Częstochowskiej namalował Tadeusz Mistura.
Obrazy św. Jana Pawła II i prymasa kard. Wyszyńskiego- Grażyna Czapska.
Ornamenty metalowe- Stanisław Stopyra z Grodziska.

Fundatorzy:
Obrazów i ornamentów metalowych:
-Zofia Kaczmarska z córką Magdaleną z Chicago,
-Danuta i Tadeusz Bartoś z Kraśnika,
-Janina i Jan Albiniak z Kraśnika,
-Teodora Exner z Kraśnika.

 

 

Święto Ofiarowania Pańskiego- 02 lutego 2015

O godz 10.00 obraz Matki Bożej Częstochowskiej został przeniesiony  w procesji z plebanii do kościoła przez ks .Proboszcza W. Szewczuka i ks. wik. Z. Cąkałę.
W uroczystości licznie uczestniczyli parafianie.
Mszy Świętej przewodniczył ks. Proboszcz W. Szewczuk w koncelebrze księży: ks. wik. Z. Cąkały i ks. T. Faca, rodaka kraśnickiego.
Była to uroczystość piękna, radosna i wzruszająca.

 

W niedzielę 1 lutego

Ks. Proboszcz wraz z rodziną z naszej parafii udał się do Częstochowy.
O godz. 9.30 koncelebrował Mszę Św. wraz z O. Przeorem i innymi księżmi. Po Komunii Św. O. Przeor pobłogosławił i poświęcił Obraz Matki Bożej Częstochowskiej do naszego kościoła.
Z obrazem Matki Bożej ks. Proboszcz wraz z delegacją z naszej parafii wieczorem wrócił do Kraśnika.

 

W okresie świąteczno- noworocznym w naszej parafii odbyła się wizyta duszpasterska zwana "kolędą". Parafianie składali dobrowolne ofiary na dalsze prace wykończeniowe w kościele parafialnym. Zebrano kwotę 100.205 zł (sto tysięcy dwieście pięć złotych). Pieniądze te zostały wpłacone na konto bankowe parafii i będą przeznaczone na kaplice boczne w kościele i kostkę brukową- wejście główne kościoła.
Wszystkim parafianom ks. Proboszcz bardzo serdecznie dziękuje.

 

      od 29.12- w naszej parafii rozpoczęła się wizyta duszpasterska, zwana kolędą. Z okazji wizyty duszpasterskiej ks. proboszcz skierował do parafian list. Po kolędzie chodzili ks. Zbigniew Cąkała- wikariusz i ks. Wojciech z Ratoszyna.

 

      31.12. O godz. 18.00 została odprawiona dziękczynna Msza św. z okazji zakończenia roku kalendarzowego z dziękczynnym Te Deuum.

 

      25.12. Boże Narodzenie Pasterkę odprawił ks. proboszcz, a kazania w dzień Bożego Narodzenia głosił ks. wik. Zbigniew Cąkała.

 

      30.11-13.12.- ksiądz proboszcz przebywał w szpitalu w Kraśniku.

 

      21.-22.12 Rekolekcje Adwentowe prowadził ks. dr. Stanisław Sieczka z Lublina.

 

      15.12. 20 lat temu w tym dniu ks. bp. Pylak erygował parafię pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Kraśniku.

 

      06.12. Odbyło się spotkanie ze "św. Mikołajem". Dzieci otrzymali paczki przygotowane przez ks. wikariusza i młodzież.

 

      30.11. I Niedziela Adwentu Zostały poświęcone opłatki wigilijne dla rodzin naszej parafii

 

      01.11. W uroczystość Wszystkich Świętych odprawialiśmy Msze św. tak jak w każdą niedzielę. Ks. proboszcz o godz. 12.00 wziął udział we Mszy św. koncelebrowanej na cmentarzu w Kraśniku i procesji. Przez cały listopad wieczorem modliliśmy się za zmarłych, czytając kartki wypominkowe.

 

      12.10. Dzień Papieski Po raz siódmy  wieczorem o godz. 19.00 ks. proboszcz poprowadził różaniec ulicami naszej parafii. Wieczór był pogodny, przez co w nabożeństwie wzięło udział bardzo dużo ludzi. Atmosfera była bardzo podniosła. Każdy uczestnik odmawiał różaniec trzymając lampion w dłoni. Wspólne rozważania i śpiew pod kierunkiem ks. proboszcza i pana organisty mobilizowały do żarliwej modlitwy.

 

      05.10. Odpust parafialny św. Faustyny Sumę odpustową odprawił ks. dziekan lubartowski Józef Huzar z Lubartowa, krewny ks. proboszcza pochodzący z parafii Dzierążnia koło Tomaszowa Lubelskiego. Kazania o godz. 8.00, 10.00 i 12.00 głosił ks. kan. Bogusław Wojtasiuk z Biłgoraja- senior, były proboszcz w Biłgoraju i dziekan biłgorajski, pierwszy proboszcz ks. Wiesława Szewczuka w Potoku Górnym. W uroczystościach wzięli udział licznie parafianie i czciciele Miłosierdzia Bożego, oraz kapłani w liczbie 27.

 

      07.09. O godz. 10.00 ks. wikariusz odprawił Mszę św. o błogosławieństwo w nowym roku szkolnym i katechetycznym. Ks. proboszcz w tym dniu wziął udział w złotym jubileuszu kapłaństwa ks. kan. Stefana Srokosza w Czartowcu koło Tomaszowa Lubelskiego . Tam też wygłosił z okazji jubileuszu kazanie.

 

      15.08. Uroczystośc WNMP W to wielkie święto ks. proboszcz przypomniał licznie uczestniczącym parafianom na Mszach św. kim jest Maryja, która w wierze i w życiu człowieka zajmuje tak ważne miejsce. Ks. proboszcz przypomniał sierpniowe wydarzenia historyczne: cud nad Wisłą, powstanie sierpniowe, śmierć św. Maksymiliana Marii Kolbego w Oświęcimiu. Po każdej Mszy św. odbyło się poświęcenie kwiatów i ziół.

 

      27.07. O godz. 10.00 ks. Stefan Srokosz- senior z Hrubieszowa, były proboszcz parafii Czartowiec odprawił Mszę św. w intencji kierowców i wygłosił Słowo Boże. Po Mszy św. ks. Wiesław Szewczuk pobłogosławił i poświęcił pojazdy na placu kościelnym.

 

      19.06. Boże Ciało Główne uroczystości odbyły się o godz. 10.00 z bardzo licznym udziałem parafian

 

      05.06. Wieczorem o godz. 18.00 ks. bp. Mieczysław Cisło udzielił sakramentu bierzmowania uczniom klas trzecich gimnazjum. Młodzież zostałą przygotowana do tego sakramentu przez ks. wikariusza Zbigniewa Cąkałę. Ks. bp. gratulował księdzu proboszczowi i parafianom tak szybko wybudowanego kościoła i nie szczędził słów uznania.

 

      12.05. Została odprawiona Msza św. za Ojczyznę w rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego, odpraswiona przez ks. proboszcza i księży kapelanów. We Mszy św. wzięły udział poczty sztandarowe, kombatanci i piłsudczycy. Ks. proboszocz otrzymał patent oficerski na stopień majora Związku Piłsudczyków RP. W uroczystosciach wziął udział Krajowy Zarząd Związku Piłsudczyków z Gdańska i Warszawy, Uroczystość odbyła się pod kierunkiem gen. Jerzego Cichockiego.

 

      27.04. Niedziela Miłosierdzia Bożego W tym dniu w Rzymie odbyły się kanonizacje papieży: bł. Jana Pawła II i bł. Jana XXIII. W naszej parafii doroczny odpust. Wspólne świętowanie kanonizacji Jana Pawła II dla mieszkańców Kraśnika odbyło się w naszej parafii. Uroczystościom przwwodniczył ks. prałat Stanisław Sieczka z Lublina. Od 14.00 do 17.30 na placu kościelnym odbyły się występy artystyczne pt. "Kraśniczanie swojemu świętemu". O 17.30 wystąpił gość wieczoru- pani Eleni, znana piosenkarka, która śpiewała do godz. 19.00. Na koncert przybyło ponad 2 tys. ludzi. Była też parafialna loteria fantowa, kremówki  papieskie, kawa, herbata, przygotowana przez parafian.

 

      20.04. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego O godz. 6.00 odbyła się rezurekcja, którą odprawił ks. proboszcz. Taca w W. Sobotę i W. Niedzielę była zbierana na krzesła i stalle w kościele.

 

      Triduum Paschalne Uroczyste liturgie były sprawowane: w W. Czwartek i W. Piątek o godz. 18.00, oraz w W. Sobotę o godz. 19.00.

 

      13.04. Niedziela Palmowa Męki Pańskiej O godz. 10.00 na placu przed kościołem odbyło się poświęcenie palm i procesja z palmami do kościoła, po niej uroczysta Msza św.

 

      11.04. Odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami naszej parafii.

 

      03.-06. 04. Odbyły się rekolekcje wielkopostne, które prowadził ks. Andrzej Oleszko z Lublina.

 

      05.03. W Środę Popielcową rozpoczęliśmy w Kościele okres Wielkiego Postu.

     

 

Aktualności 2013r

 

      06.01. Uroczystość Objawienia Pańskiego w kościele odbyło się wspólne kolędowanie  pod kierunkiem ks. prob. i pana organisty o godz. 10.00 i 12.00. Natomiast po liturgii o godz. 12.00 z naszego kościoła do kościoła WNMP wyruszył Orszak Trzech Króli, który wzbudził duże zainteresowanie wśród mieszkańców miasta. Pan Roman Dziuban wcielił się w postać Michała Archanioła a pan Jan Albiniak w postać jednego z królów.

 

      01.01. W Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki modliliśmy się o pomyślność i błogosławieństwo Boże w Nowym Roku. Ks. prob. złożył noworoczne życzenia

 

      27.12. Rozpoczęła się w parafii wizyta duszpasterska. Ofiary złożone z okazji wizyty zostały przeznaczone na dalsze prace wykończeniowe w kościele.

 

      25.12. Pierwsze święta w nowej świątyni parafialnej. Pasterkę odprawił ks. prob. i wygłosił do wiernych kazanie.

 

      23.12. W USC w Kraśniku odbyło się spotkanie opłatkowe dla pracowników Urzędu Miasta i Rady Miasta w Kraśniku. Spotkaniu przewodniczył ks. prob. Wiesław Szewczuk.

 

      06.12. W kościele po Mszy Św. o godz. 18.00 odbyło się spotkanie ze "św. Mikołajem". Każde dziecko dostało upominek. Wcześniej odbyła się akcja mikołajowa polegająca na zbieraniu darów w sklepach: Aldik, Tesco, Biedronka. Przygotowano 160 paczek.

 

      01.12. Rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny pod hasłem "Wierzę w Syna Bożego". Ksiądz proboszcz poświęcił opłatek na stół wigilijny.

 

      24.11 niedziela. W Uroczystość Chrystusa Króla w uroczysty sposób wyznaliśmy wiarę w Syna Bożego, który jest Panem i Władcą Wszechświata. W tym dniu nastąpiło tez zamknięcie Roku Wiary z odśpiewaniem dziękczynnego Te Deum.

 

      06.10 niedziela.odpust ku czci Św. Faustyny. O godz. 12.00, ks. dziekan Jerzy Zamorski odprawił Mszę św. odpustową za parafian i czcicieli Miłosierdzia Bożego, budowniczych i ofiarodawców kościoła. Słowo Boże wygłosił o. Stanisław OFM CONV z Lublina.

 

     01.09 niedziela. msza św. o 10.00 – Modliliśmy się w błogosławieństwo Boże w nowym roku szkolnym i katechetycznym.

 

      25.08 niedziela. Msza św. o 10.00 – Rolnicy, działkowicze i sadownicy podczas dożynek parafialnych modlili się za polską wieś i dziękowali za tegoroczne zbiory.

 

    15.08 Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu modliliśmy się w intencji Ojczyzny z okazji Święta Wojska Polskiego, a okazując wdzięczność i podziękowanie Matce Bożej prosiliśmy o jej wstawiennictwo u Jezusa. W tym dniu święciliśmy także kwiaty, owoce i zioła.

 

     28.07 niedziela – podczas Mszy św. o godz. 10.00 modliliśmy się do św. Krzysztofa o bezpieczne podróżowanie. Po Mszy św. nastąpiło poświęcenie pojazdów.

 

      9.06 niedziela. W dziesiątą niedzielę zwykłą w ciągu roku przeżywaliśmy uroczystość otwarcia na służbę Bożą nowego kościoła parafialnego. W tym dniu, w uroczystej procesji ze starej kaplicy, przeniesiony został Najświętszy Sakrament do nowej świątyni. Uroczystościom przewodniczył ks. Bp Stanisław Dowlaszewicz z Boliwii, który poświęcił tabernakulum i obraz Miłosierdzia Bożego. Ks. Bp udzielił także sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej parafii. Główne uroczystości rozpoczęły się w południe o godz. 12.00, a poprzedził je koncert religijny w nowym kościele.

 

      30.05 czwartek. Uroczystość Bożego Ciała – Główne uroczystości Bożego Ciała z Mszą św. i procesją eucharystyczną do czterech ołtarzy odbyły się o godz. 10.00.

 

      26.05 niedziela Trójcy Przenajświętszej -   podczas Mszy św. O godz. 10.00 w naszej parafii odbyła się Uroczystość I Komunii św.

 

        19.05 niedziela Zesłania Ducha Świętego. Modliliśmy się o odwagę w świadczeniu o Chrystusie.

11maja/sobota/ Msza św. o 12.00.

W 78rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego.

Głównym  organizatorem  tej uroczystości był P. pułkownik Jerzy Cichocki.

O3.maja  Uroczystość NMP Królowej Polski.

O godzinie 10.00.modliliśmy  się za Ojczyznę.

07.04.Święto Miłosierdzia Bożego . Odpust Parafialny

Poniedziałek Wielkanocny

Msze  św.  tak jak w niedziele. W Kościele  rozpoczyna   się Okres Wielkanocny ,który trwa  50 dni. Jest to czas  radości i wesela.

Wielka Niedziela 

Rezurekcja   o 6.00.  Suma o 12.00. Celebruje  ks. proboszcz  Wiesław  Szewczuk  . Kazania głosi  ks. proboszcz. Ofiary  na tacę na posadzkę w nowym kościele

Święte Triduum  Paschalne

Wielki Czwartek – Msza  św. Wieczerzy Pańskiej  18.00.

Koncelebra .Główny celebrans  ks. kan. senior Zygmunt Dębicki

W koncelebrze ks. proboszcz i ks. wikariusz. Słowo Boże  ks. wikariusz

Wielki Piątek  - Liturgia  ku czci Męki Pańskiej     18.00.

Celebrans  ks. Zbigniew Cąkała  - wikariusz

Po liturgii śpiewamy  trzy części  Gorzkich Żali. Adoracja przy Grobie Pańskim do 24 .00.

Wielka Sobota – Adoracja przy Grobie Pańskim

 Poświęcenie  pokarmów na stół wielkanocny

Liturgia Wigilii Paschalnej      19.00.

Celebruje  ks. proboszcz  Wiesław  Szewczuk w koncelebrze ks. kan. seniora Z. Dębickiego i ks. wikariusza . Chrzty  dzieci podczas liturgii.

Niedziela  Palmowa  Męki Pańskiej

W Kościele  rozpoczyna  Wielki Tydzień

Uroczysta  Msza  św. z procesją  z palmami  o 10.00.Przewodniczył  ks. proboszcz . Tak jak to czyni co roku ks. proboszcz   odśpiewał  Mękę Pańską.

Nabożeństwo  Drogi krzyżowej

W piątek  22 marca  po mszy św.  godzinie 18.00 ulicami naszej parafii  odbyła się  Droga krzyżowa  z licznym  udziałem  wiernych.

Rekolekcje  wielkopostne  14-17 marca 2013

Cieszyły się dobrą frekwencją  . Spowiadało 18 kapłanów przez dwa dni piątek i sobotę. Rekolekcje prowadził ks. kan. Waldemar Malinowski diec. zamojsko -lubaczowska

Szanowni Państwo!

Zapraszam do współfinansowania wnętrza naszego kościoła: ołtarzy, prezbiterium,ławek , drzwi ,różnych paramentów liturgicznych.Jeżeli ktoś z Was chciałby ufundować daną rzecz  do Kościoła Miłosierdzia Bożego , jego nazwisko i imię będzie wypisane na trwałym kamieniu i umieszczone w świątyni. Proszę kontaktować  się z ks. proboszczem parafii ks. Wiesławem Szewczukiem.

Uwaga! Prosimy by nie kupować  na własna rękę niczego ,choćby drobnych rzeczy do naszego kościoła.

Wizytę Duszpasterską

zwana kolędą  zakończyliśmy 23 stycznia .

Dziękuję  za  ofiary złożone  na posadzkę granitową w kościele. Widok nowej świątyni raduje nas. Chcemy ją  wykańczać i upiększać. Zebrano kwotę  110.200 zł. Przypominam ,że kościoł nasz budowany jest od 2008 roku  systemem gospodarczym i tylko  ze składek ludzi  wierzących.Państwo i samorzady lokalne   nie dotują  nowych kościołów w naszych osiedlach ,osadach ,wioskach i miastach.Jeżeli chodzi  o kościoł parafialny  wchodzimy  obecnie  w etap prac wewnątrz świątyni.W kwietniu   układamy  posadzkę  granitową  .Do czerwca zostanie wykonane tabernakulum ,obraz Miłosierdzia Bożego ,żyrandole nawa główna,posadzka w zakrystiach,

drzwi  wewnętrzne w kościele . Projekt wnętrza naszego kościoła został opracowany   przez p. arch. Grażynę  Czapską z Lublina

 

Aktualności 2012

·        Na Boże Narodzenie  i świąteczny czas ks. proboszcz  składa  najlepsze życzenia  przemiłym  dzieciom , ukochanej młodzieży , drogim rodzicom, zasłużonym seniorom, sympatykom naszej parafii, życząc Bożego błogosławieństwa  i opieki Matki Najświętszej .

·        Boże Narodzenie przeżyjmy na modlitwie ,Eucharystii i śpiewaniu kolęd.

·        W poniedziałek 24 grudnia  ostatnie  RORATY  o 6.30.

·        W dniach 13 -14 grudnia  w naszej parafii odbyły się rekolekcje . Spowiadało przez dwa dni 17 księży. Frekwencja bardzo dobra . Dużo ludzi. Do świąt nas przygotował ks. kan. E. Ziajko.

·        Roraty odprawialiśmy w adwencie codziennie o 6.30. Frekwencja około 100 osób. Grupa dzieci przychodziła z lampionami. Po mszy św. losowała nagrody.

·        Ksiądz Proboszcz poświęcił  opłatki na stół wigilijny i świąteczny..

·        Adwent 2012 . Czytany był w I Niedzielę  Adwentu list Metropolity Lubelskiego. Zaprzysiężono nową radę duszpasterską  na lata 2012-2017

Rada duszpasterska  na lata 2012-2017 składa się z 36 osób.

·        W  dniach 30 listopada i 01 grudnia  nasz parafialny  oddział Caritasu wraz młodzieżą dokonał zbiórki  dla rodzin wielodzietnych w marketach położonych na terenie naszej parafii. Akcja odbyła się pod kierunkiem ks. wikariusza Z. Cąkały. Dziękujemy wszystkim ,którzy w tę akcję się zaangażowali. Przygotowano na św. Mikołaja  100 paczek dla rodzin.

·        Wieczorem 25 listopada /Uroczystość Chrystusa Króla/ odbyło  się  ostanie zebranie  Rady Parafialnej tej kadencji.

·        Z okazji Uroczystości Wszystkich Św. I Dnia Zadusznego  po parafii zostały rozprowadzone  kartki wpominkowe .Ofiary, które  złożono przekazano na posadzkę granitową w kościele. Kwota 12.040 zł

·        We czwartek  18 października  w Święto Św. Łukasza  ks. proboszcz  odprawił mszę św.  w intencji Służby Zdrowia i wygłosił Słowo Boże . Po mszy św. odbyło się spotkanie przy herbacie w sali parafialnej.  

·        W  niedzielę   14 października  wieczorem  o 19.00. odbył się  Różaniec

           z Błogosławionym  Janem Pawłem  ulicami  naszej parafii . Był to

            wieczór  wiary i modlitwy  .Wzięło udział około 1000 ludzi.

ñ    Odpust parafialny  św. Faustyny i I MSZA ŚW. w nowym kościele

              sprawowana przez abp. Stanisława  Budzika .Parafia nasza czekała na to radosne wydarzenie prawie dwie dekady czyli 18 lat. Uroczystość była pięknie przygotowana  przez miejscowych duszpasterzy i parafian. Ta monumentalna  przestrzenna świątynia wypełniona  Ludem Bożym robi wrażenie .Ma 500 miejsc siedzących. Została zbudowana w ciąg 4 lat. W czasie liturgii  parafianie i grupy zawodowe  w procesji złożyli dary do nowego kościoła. Uroczystość zakończono dziękczynnym Te-Deum. Bóg posłużył się nami .Dziękujemy ks. proboszczowi  jego współpracownikom ,wszystkim ludziom dobrej woli za to Boże dzieło. W uroczystości wzięło  udział około 40 kapłanów duża liczba wiernych 

ñ    W niedzielę 2 września o 10.00 modliliśmy się o błogosławieństwo Boże  w nowym roku szkolnym. We mszy św. uczestniczyli nauczyciele , dzieci , rodzice oraz poczet sztandarowy szkoły.

ñ    Dnia 15 sierpnia w wielkie święto Matki Bożej przybywali nasi parafianie na msze św. z kwiatami owocami i ziołami .Przez ten zwyczaj okazano  miłość do Matki Chrystusa , wdzięczność i podziękowanie.

ñ    W niedzielę 29 lipca  o 10.00. ks. proboszcz  modlił się za kierowców i po mszy św. błogosławił i świecił pojazdy. Licznie się zgromadzili kierowcy z pojazdami.

ñ    W lipcu i sierpniu równano posadzkę i docieplono raz przygotowano ją pod płytki marmurowe. Zamówiono drzwi wejściowe 6 sztuk do kościoła dębowe u p. Kozłowskiego Antoniego.

ñ    Na dzień 01 lipca 2012 roku w kasie parafialnej kwota 22.235 zł.

ñ    Wieczorem 29 czerwca odbyło się zebranie rady parafialnej. Ks. Proboszcz przedstawił przychody i rozchody. W I połowie roku wydano 207.276 zł .Przychody to kwota  229.511 zł.

ñ    W czerwcu zakończono tynkowanie kościoła. Położono około 6000 tyś m2 tynków. Pod koniec czerwca rozebrano rusztowania na głównej nawie kościoła.

ñ    W niedzielę 10 czerwca  o 18.00 ks. bp. M. Cisło udzielił sakramentu bierzmowania naszej młodzieży oraz uczestniczył w jubileuszu 30‑lecia kapłaństwa ks. proboszcza i jego kolegów. Nasi parafianie Anna i Janusz Genejowie gratisowo wydrukowali ks. proboszczowi okolicznościowe obrazki. Uroczystość została pięknie przygotowana przez ks. wikariusza i parafian.

ñ    W ostatnich dniach maja zmarli księża, którzy odwiedzali naszą parafię i byli bliscy ks. proboszczowi:

              ks. kan. Józef Kaproń  z Siennicy Różanej

              ks. kan. Tadeusz  Szyprowski  z Niedrzwicy Kościelnej

              /kuzyn ks.   proboszcza/

ñ    W uroczystość Bożego Ciała 7 czerwca w naszej parafii centralne uroczystości odbyły się o 10.00.W tym roku procesja odbyła się Al.1000-lecia-ul. Chopina -Urzędowską i ul. Św. Faustyny.

ñ    Budowa kościoła. Prace przy tynkowaniu kościoła. We wtorek dźwig który przyjechał z Lublina wyniósł kopuły wież kościelnych i ustawił na wieżach. Operacja trwała od 9.00 do 14.00. Było to filmowane przez TV Kraśnik.

ñ    W niedzielę 20 maja o 10.00 w naszej parafii odbyła się uroczystość I KOMUNII św. dzieci. We wtorek w białym tygodniu dzieci udały się do Wąwolnicy i tam uczestniczyły wraz z ks. wikariuszem oraz rodzicami we mszy św.

 

 

Budowa kościoła

      W grudniu 2011 i w styczniu oraz lutym 2012  wykonano instalację  elektryczną .

W marcu 2012 wykonano podbitki i obróbki blacharskie przy dachu.

       Po Niedzieli  Miłosierdzia Bożego 15 kwietnia  2012

      -Rozpoczynamy tynkowanie  wewnętrznych ścian kościoła

      -wykonanie  wież kościelnych.

      - Prace te  planujemy zakończyć  w czerwcu.

Msza św.  za Ojczyznę  12maja 2012r. 

       w 77 rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego.

Głównym  organizatorem  tej uroczystości jest P. pułkownik Jerzy Cichocki.                  

Święto Miłosierdzia Bożego  . Odpust Parafialny

       Sumę  odpustową celebruje  i Słowo Boże głosi Ks. prałat Rektor Metropolitalnego Seminarium Duchownego Marek Słomka

 

       Zbiórka  przed świętami  na Kwiaty  do Grobu Pańskiego

Zebrano  10.470 zł Z tej sumy ponad 9.000 zł. zł przeznaczono na budowę kościoła.

Poniedziałek Wielkanocny    

       Msze  św.  tak jak w niedziele. W Kościele  rozpoczyna   się Okres Wielkanocny ,który trwa  50 dni. Jest to czas  radości i wesela.

Wielka Niedziela

          Rezurekcja   o 6.00.  Suma o 12.00. Celebruje  ks. proboszcz  Wiesław  Szewczuk  . Kazania głosi  ks. proboszcz. Ofiary  na tacę na budowę kościoła.

Święte Triduum  Paschalne 2012r.

       Wielki Czwartek – Msza  św. Wieczerzy Pańskiej  18.00.

Koncelebra .Główny celebrans  ks. kan. senior Zygmunt Dębicki

W koncelebrze ks. proboszcz i ks. wikariusz. Słowo Boże  ks. proboszcz

       Wielki Piątek  - Liturgia  ku czci Męki Pańskiej     18.00.

Celebrans  ks. Zbigniew Cąkała  - wikariusz

Po liturgii śpiewamy  trzy części  Gorzkich Żali. Adoracja przy Grobie Pańskim do 24 .00.

       Wielka Sobota – Adoracja przy Grobie Pańskim

 Poświęcenie  pokarmów na stół wielkanocny

Liturgia Wigilii Paschalnej      19.00.

Celebruje  ks. proboszcz  Wiesław  Szewczuk w koncelebrze ks. kan. seniora Z. Dębickiego i ks. wikariusza . Chrzty  dzieci podczas liturgii.

Niedziela  Palmowa  Męki Pańskiej

          W kościele  rozpoczyna  Wielki Tydzień

Uroczysta  Msza  św. z procesja  z palmami  o 10.00.Przewodniczył  ks. proboszcz . Tak jak to czyni co roku ks. proboszcz   odśpiewał  Mękę Pańską.

Nabożeństwo  Drogi krzyżowej

         W piątek  30 marca  po mszy św.  godzinie 18.00 ulicami naszej parafii  odbyła się  Droga krzyżowa  z licznym  udziałem  wiernych                           

Rekolekcje  wielkopostne  22-25 marca 2012

      Cieszyły się dobrą frekwencją  . Spowiadało 18 kapłanów przez dwa dni piątek i sobotę. Rekolekcje prowadził o Szczepan Dolański OFM

Wizytę Duszpasterską 

       zwana kolędą  zakończyliśmy 17 stycznia .

       Dziękuję  za  ofiary złożone  na budowę kościoła  parafialnego. Widok nowej świątyni raduje nas. Chcemy go  wykańczać i upiększać.

                                                                           

·        Na Boże Narodzenie  i świąteczny czas ks. proboszcz  składa  najlepsze życzenia  przemiłym  dzieciom , ukochanej młodzieży , drogim rodzicom, zasłużonym seniorom, sympatykom naszej parafii, życząc Bożego błogosławieństwa  i opieki Matki Najświętszej w Nowym 2012 Roku.

·        Boże Narodzenie przeżyjmy na modlitwie ,Eucharystii i śpiewaniu kolęd.

·        W Sobotę 24 grudnia  ostatnie  RORATY  o 6.30.

·        W IV niedzielę Adwentu w naszej parafii odbyły się rekolekcje .Trwały 3 dni . Spowiadało 18 księży. Frekwencja bardzo dobra . Dużo ludzi.

·        W kościele, który budujemy  rozpoczęliśmy wykonywanie instalacji elektrycznej.

·        Roraty odprawialiśmy w adwencie codziennie o 6.30. Frekwencja około 100 osób. Grupa dzieci przychodziła z lampionami. Po mszy św. losowała nagrody.

·        Ksiądz Proboszcz poświęcił  opłatki na stół wigilijny i świąteczny..

·        Adwent 2011 . KOŚCIÓŁ NASZYM DOMEM. Czytany był w I Niedzielę  Adwentu list Metropolity Lubelskiego.

·        W ostatnich dniach listopada nasz parafialny  oddział Caritasu wraz młodzieżą dokonał zbiórki  dla rodzin wielodzietnych w marketach położonych na terenie naszej parafii. Akcja odbyła się pod kierunkiem ks. wikariusza Z. Cąkały. Dziękujemy wszystkim ,którzy w tę akcję się zaangażowali. Przygotowano na św. Mikołaja  100 paczek dla rodzin.

 

·        Wieczorem 27 listopada /Uroczystość Chrystusa Króla/ odbyło  się  zebranie  Rady Parafialnej .

·        W kościele który budujemy wykonano i wstawiono  okna z aluminium 41 sztuk .Koszt 88.000 zł.

·        W sobotę  22 października  o 11.00. odbył się Ingres Ks. ABP Stanisława Budzika   Pasterza Kościoła  Lubelskiego do  katedry lubelskiej.

·        Z okazji Uroczystości wszystkich Św. I Dnia Zadusznego  po parafii zostały rozprowadzone  kartki wpominkowe .Ofiary,  które  złożono przekazano na założenie elektryczności w kościele. Kwota 10.340 zł

·        We wtorek  18 października  w Święto Św. Łukasza  ks. proboszcz  odprawił mszę św.  w intencji Służby Zdrowia i wygłosił Słowo Boże . Po mszy św. odbyło się spotkanie przy herbacie w sali parafialnej.  

 •       W  niedzielę   16 października  wieczorem  o 19.00. odbył się  Różaniec z Błogosławionym  Janem Pawłem  ulicami  naszej parafii . Był to wieczór  wiary i modlitwy  .Wzięło udział około 1000 ludzi.

Niedziela 02 października. Odpust parafialny

SUMA  12.00. z procesją  .                                                                                    Adoracja Najświętszego Sakramentu 15.00-18.00

Słowo Boże  głosi ks. prof. dr hab. Mirosław Kowalczyk  KUL

Sumę celebruje  ks. Kan. Antoni Bezpalko   Annopol

Zapraszamy  nasze doroczne uroczystości ku św. Faustyny

 

Niedziela 18 września

Modlimy się za dzieci i młodzież   do św. Stanisława  Kostki.

W Kościele  zakończenie  I  Tygodnia  Wychowania  .

 

Niedziela 04 września

Msza św. w intencji dzieci  i rodziców , nauczycieli z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Lekcje religii prowadzą w naszej szkole : ks. Zbigniew Cąkała  i P. Urszula  Szlachetka.

Zachęcamy wszystkich do religijnego wychowania młodego pokolenia.

 

Niedziela 28 sierpn

Ks. proboszcz odprawił mszę św. o 10.00. za rolników , działkowców ,sadowników. Były wieńce, chleb, owoce i warzywa . Przynieśli je  parafianie.

 

Uroczystość WNMP 15 Sierpnia

W to  największe  święto  Matki Bożej uczestniczmy we Mszy św. i przynieśmy Jej kwiaty , owoce i zioła.

 

Niedziela 24 lipca. Modlitwy w intencji kierowców

Ks. proboszcz celebrował msze  św. o 10.00. Po mszy św. błogosławił pojazdy.

 Auta wokół kaplicy ustawili:  Grzegorz  Szymbor , Jerzy Rej, Bogdan Darocha, Janusz Brzezina.

Sierpień . Nie pijemy alkoholu . Miesiąc trzeźwości.

Dnia 03 sierpnia  wyrusza z Lublina XXXIII Piesza Pielgrzymka  na Jasną Górę.

 

Boże Ciało 23 czerwca

Główne uroczystości  w parafii o 10.00.

Procesja  Eucharystyczna  ulicami : Faustyny , Urzędowskiej, Paskowej, Rumiankowej.

I – ołtarz   przy ul. Urzędowskiej

II.- ołtarz  przy ul. Piaskowej

III- ołtarz przy  ul. Rumiankowej

IV ołtarz  przy  ul. Faustyny

 

Zebranie Rady Parafialnej  29 czerwca

Na zebraniu  postanowiono ,by w lipcu , sierpniu , wrześniu zbierać ofiary na okna. Zadecydowano  ,że okna będą wykonane z aluminium.

Ks. proboszcz  jak zawsze podał przychody  i rozchody parafialne.

Budowa kościoła . Zakończenie prac murarskich  13 lipca 2011.

 

Niedziela Trójcy Przenajświętszej 19 czerwca

Uroczystość  I Komunii św. Mszę św. celebrował ks. proboszcz

32 dzieci  przystąpiło  do I Komunii św.

 

Zesłanie Ducha Świętego

Prymicje ks. Pawła Kościuka   siostrzeńca  ks. proboszcza w Czartowcu  koło Tomaszowa Lubelskiego.

W prymicjach brali udział : ks. proboszcz, ks. wikariusz , ks. senior Zygmunt Dębicki.

 

Urodziny bł. Jana Pawła II 18 ma

Dzieci szkolne z naszych szkół  w liczbie ok. 70 osób wieczorem wystąpili w imprezie plenerowej  ‘ZAGRAJ BARKĘ”.

KS. BP. ARTUR MIZIŃSKI  w naszej parafii  7 czerwca

Wieczorem o 18.00.  ks. bp. udzielił  sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej parafii.

Ks. proboszcz w ten dzień  obchodził swoje  imieniny. Życzenia składali: ks. biskup , księża , parafianie , dzieci  i młodzież, dziękując za pracę  duszpasterską w parafii i budowę kościoła.

 

Budowa Kościoła

Po przerwie zimowej przystępiono do murowania wież kościelnych,

wykonania schodów  wejściowych.

 Na dachu  kościoła – założono  rynny i korytka  rynnowe, wykonano  obróbki blacharskie i przyłącze  elektryczne  do kościoła.

 

Msza za ojczyznę 12 maja

W 76 rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego. Mszę św. celebrował ks. proboszcz w koncelebrze księży .W czasie liturgii wygosił religijno- patriotyczne  kazanie.

Głównym  organizatorem  tej uroczystości był P. pułkownik Jerzy Cichocki.

 

Rocznicowa  komunia św.  dzieci  klas III . Niedziela  15 maja.

 

Święto miłosierdzia Bożego. Odpust Parafialny

Beatyfikacja  Jana Pawła  II w Rzymie

 Sumę  odpustową celebruje  i Słowo Boże głosi Ks. prałat Stanisław Sieczka z Lublina

Przeżyjmy ten dzień  wspólnie na modlitwie  i dziękczynieniu .  Wieczorem  o 21.00. Majówka  przy figurze Matki Bożej na placu kościelnym.

Po mszach świętych  rozprowadzamy kremówki papieskie.

Ks. proboszcz dziękuje  za kremówki naszym piekarzom i cukiernikom:

Michał  Gudyka   -piekarnia Kraśnik

Danuta Mazur    - cukiernia  Kraśnik

Anna  Golińska     cukiernia  Kraśnik Fabr.

Janusz  Kępiński – piekarnia  Gościeradów

Marta Sikora       - cukiernia   Gościeradów 

 

Zbiórka  przed świętami  na Kwiaty  do Grobu Pańskiego

Zebrano  16.389 zł. Z tej sumy ponad 15 tys. zł przeznaczono na budowę kościoła.

 

Święte Triduum Paschalne

Wielki Czwartek – Msza  św. Wieczerzy Pańskiej  18.00.

Koncelebra .Główny celebrans  ks. kan. senior Zygmunt Dębicki

W koncelebrze ks. proboszcz i ks. wikariusz. Słowo Boże  ks. wikariusz.

Wielki Piątek  - Liturgia  ku czci Męki Pańskiej     18.00.

Celebrans  ks. Zbigniew Cąkała  - wikariusz

Po liturgii śpiewamy  trzy części  Gorzkich Żali. Adoracja przy Grobie Pańskim do 24 .00.

Wielka Sobota – Adoracja przy Grobie Pańskim

 Poświęcenie  pokarmów na stół wielkanocny

Liturgia Wigilii Paschalnej      19.00.

Celebruje  ks. proboszcz  Wiesław  Szewczuk w koncelebrze ks. kan. seniora Z. Dębickiego i ks. wikariusza . Chrzty  dzieci podczas liturgii.

Wielka Niedziela

Rezurekcja   o 6.00.  Suma o 12.00. Celebruje  ks. proboszcz  Wiesław  Szewczuk  . Kazania głosi  ks. proboszcz. Ofiary  na tacę na budowę kościoła.

Poniedziałek Wielkanocny

Msze  św.  tak jak w niedziele. W Kościele  rozpoczyna   się Okres Wielkanocny ,który trwa  50 dni. Jest to czas  radości i wesela.

 

 

Niedziela Palmowa Męki Pański

W kościele  rozpoczyna  Wielki Tydzień

Uroczysta  Msza  św. z procesja  z palmami  o 10.00.Przewodniczy  ks. proboszcz . Tak jak to czyni co roku ks. proboszcz   odśpiewa  Mękę Pańską.

 

abożeństwo Drogi KrzyżowejN

W piątek  15 kwietnia  po mszy św. ulicami naszej parafii  Droga krzyżowa  . Zabierzmy  ze sobą  z domu krzyże i lampiony. Zapraszamy parafian ,sympatyków naszej parafii ,czcicieli Miłosierdzia Bożego.

 

Rekolekcje w naszej parafii 7-8-9-10 kwietni Spowiedź w piątek i w sobotę.

                   Program  Rekolekcji  Wielki Post 2011.

                   Parafia   Miłosierdzia  Bożego  w Kraśniku kwiecień- 7-10

                          Czwartek  07.04.18.00. Rozpoczęcie rekolekcji .

                          Msza św. z kazaniem

 

                          Piątek  08.04. Spowiedź  w parafii

                          9.15. Przygotowanie do spowiedzi

                          9.30. Spowiedź wiernych

                          10.00. Msza św.  z kazaniem

                          11.30. spowiedź  dzieci szkolnych

                          12.00. Msza  św. z kazaniem do dzieci

                          12.45. obiad

                          17.00. Droga krzyżowa

                          17.15. spowiedź dorosłych

                          18.00. Msza św. z kazaniem

                          19.00. spowiedź młodzieży

                          19.15. Msza św. z kazaniem do młodzieży

             Sobota  09.04.   spowiedź  w parafii

                         7.30-9.00. spowiedź chorych leżących w domach

                          9.15. Przygotowanie  do spowiedzi

                          9.30. spowiedź  dorosłych  i osób chorych

                         11.30. Droga krzyżowa dla dzieci  oraz spowiedź

                         12.00. Msza św. dla dzieci z kazaniem

                         12.45. obiad

                         17.15. spowiedź dorosłych

                         18.00. Msza św. z kazaniem

                         19.00. spowiedź młodzieży

                         19.15. Msza św. z kazaniem do młodzieży

 

                         Niedziela 10.04. Zakończenie rekolekcji. Komunia św. Generalna

                          Msze św. 8.00.  10.00. dla dzieci szkolnych

                                         12.00. 16.00. kaplica w szpitalu

                                         18.00. dla młodzieży.

 

Rekolekcje Wielkopostne 2011

          Rozpoczęły się  26 marca w parafiach.: Blinowie, Rzeczycy Księżej, Kraśniku M.B. Bolesnej,Kraśniku Św. Józefa,Kraśniku WNMP,Polichnie i Stróży. W tychże parafiach  spowiadamy       w obecnym Wielkim Poście.

Prosimy by przed 10 kwietnia

      lub po zorganizować  w parafii zbiórkę      na kwiaty i wystrój  świątyni na Wielki Tydzień i Zmartwychwstanie Pańskie.

Katecheza parafialna

         W każdą niedzielę  po mszy św. o 10.00. odbywają  się w naszej parafii spotkania formacyjne dla  dzieci z kasy II  i ich rodziców  przed uroczystością  I Komunii św.

Katechezy dla narzeczonych

      W naszej parafii rozpoczęły się  w niedzielę  27 marca . Spotkania odbywają się  w każdą niedzielę o 17.00.

Dnia 17 marca (czwartek) swoje imieniny obchodził ks. Zbigniew

          O godzinie 18.00. ks. proboszcz  odprawił  mszę .św. w intencji solenizanta.    Po  mszy św. dzieci ,młodzież , dorośli i ks. proboszcz  złożyli  solenizantowi  życzenia  wraz z upominkami.

Środa Popielcowa rozpoczyna Wielki Post

         Czas pokuty  i nawrócenia.   W piątek po Popielcu ks. proboszcz odprawił nabożeństwo Drogi Krzyżowej  o trzeźwość i ducha pokuty.

Pogrzeb Śp. Ks. Abp. Józefa Życińskiego

        W sobotę 19 lutego w katedrze lubelskiej w Lublinie  odbyły się uroczystości  pogrzebowe naszego pasterza. Brali w nich udział ks. proboszcz i ks. wikariusz oraz wierni naszego miasta .

Światowy Dzień chorego

         Dnia 11 lutego  w szpitalu ks. proboszcz  wraz z ks. wikariuszem  od godziny 14.00. do 17.00 służyli  posługa kapłańska  chorym  w szpitalu. Spowiadali chorych, udzielali sakramentu namaszczenia i Komunii św. Msze św. odprawili ks. wikariusz na oddziale płucnym  ,ks. proboszcz  w kaplicy szpitalnej. Wieczorem o 18.00 została odprawiona  Msza św. koncelebrowana  przez ks. Z. Dębickiego, ks. proboszcza i ks. wikariusza.  Z udzieleniem  sakramentu namaszczenia  chorych. Podczas mszy św.  słowo Boże  skierował do  licznie zgromadzonych wiernych ks. proboszcz..

 

W niedzielę 13 lutego

          O 12.00. ks. proboszcz odprawił mszę .św. żałobną  za zmarłego Pasterza Kościoła  Lubelskiego. 

 

Śmierć Ks. Abp. Józefa Życińskiego

               Dnia 10 lutego  we czwartek wieczorem z wielkim bólem  przyjęliśmy wiadomość  o nagłej śmierci  naszego Pasterza ks. Abp Józefa Życińskiego.

Spotkania opłatkowe

          W styczniu  odbyły się  spotkania  noworoczne  połączone  z modlitwą  i przełamaniem  się  opłatkiem ,złożeniem  sobie życzeń.

- z ministrantami i ich rodzicami

          - z kółkami różańcowymi

- z legionem Maryi

- z radą parafialną

- z służbą  kościelną i szafarzami  Komunii św.

- z rencistami  i emerytami

          - z lekarzami  i pielęgniarkami oraz pracownikami szpitala

Zebranie Rady parafialnej

              Spotkanie  świąteczno  noworoczne  rady parafialnej i zaangażowanych  w budowę  kościoła  ,miało miejsce  w Domu parafialnym  2 lutego  o godzinie  19.00. Ks. proboszcz  w dokładnie  w swoim wystąpieniu  przedstawił  sprawy  duszpasterskie  i materialne parafii. Od czerwca 2008 roku budowany jest kościół parafialny .Dnia 5 grudnia 2010 roku zakończyliśmy  III etap budowy. Kościół w stanie surowym  został  zbudowany. Trzeba  domurować wieże i dokończyć krycie  blachą  dachu nad zakrystiami. Licząc na miesiące kościół  budowaliśmy  18 miesięcy. ”Dziękuję  radzie parafialnej ,parafianom, sympatykom naszej parafii ,czcicielom Miłosierdzia Bożego ,za  ofiary składane  przez ostatnie trzy lata  na budowę kościół. Dziękuję ponad stuosobowej grupie parafian ,która pracowała społecznie na rzecz budowy kościoła .Są tacy co  przepracowali ponad 300 dni na budowie za darmo. Podczas wizyty duszpasterskiej  2010/ 2011 zebraliśmy  na budowę kościoła  106.000 zł ( sto sześć tysięcy złotych).

W Święto Matki Bożej Gromnicznej

              ( 2 lutego) po mszy św. o godzinie 10.00.  odbyło się  spotkanie  Kółek Różańcowych z parafii .Przybyło ponad 100 osób. Konferencję  do Róż różańcowych  wygłosił ks. proboszcz. Po konferencji była wspólna modlitwa i zmiana tajemnic różańcowych. Następnie w sali parafialnej przy herbacie i kawie i miłej serdecznej atmosferze składano  życzenia śpiewając piękne polskie kolędy.

W niedzielę 23 stycznia

        b.r.  ks. proboszcz  bardzo serdecznie podziękował  Parafianom  za gościnność ,wspólną modlitwę i ofiary  złożone  na budowę  kościoła parafialnego.

Wizyta duszpasterska

          została  zakończona  przez księży 22 stycznia  w sobotę.

Święta Bożego Narodzenia

W piątek 24 grudnia

WIGILIJNA UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA

BOŻE NARODZENIE 2010

         24,00 – PASTERKA za parafian i gości. W Boże Narodzenie i drugi dzień świąt Msze święte tak jak w niedziele 8,00 ;10,00; 12,00' 16,00 kaplica szpitalna.

         Pielęgnujmy nasze katolickie zwyczaje. Wieczerze wigilijną rozpoczynany modlitwą, odczytaniem Ewangelii, łamiąc się opłatkiem, składaniem życzeń i śpiewem kolęd.

27 grudnia – święto św Jana Apostoła i Ewangelisty

         Msza św o 8,00; 10,00; 18,00;

31 grudnia – UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU 2010

        O godzinie 18,00 dziękczynna Msza św. z wystawieniem Najświętszego Sakramentu.

NOWY ROK 2011

        Msze św. tak jak w niedziele. O godz. 12,00 uroczysta suma o błogosławieństwo w Nowym Roku.

OBJAWIENIE PAŃSKIE 6 STYCZNIA 2011R.

        Mszę św. jak w niedzielę z poświęceniem kredy, kadzidła i wody.

WIZYTA DUSZPASTERSKA (KOLĘDA)

        Rozpocznie się po 27 grudnia. Przygotujmy się do wizyty kolędowej. Z okazji Wizyty kolędowej ks. Proboszcz skierował do wszystkich parafian życzenia i list z którym należy się zapoznać.

 

Święty Mikołaj 06.12.2010

        Wieczorem dzieci z naszej parafii otrzymały paczki. Rozdano ponad 100 paczek.

 

Adwent 2010

       W I Niedzielę Adwentu w imię Boże rozpoczęliśmy nowy rok Kościelny w kolejny adwent naszego życia.

Ks Proboszcz poświęcił I pobłogosławił opłatki na stół wigilijny. Opłatki w adwencie rozprowadzają radni i parafianie chętni.

W adwencie o 6,30 odprawiane są Roraty.

 

11 listopad 2010

       92 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOSCI

       O godzinie 10,00 została odprawiona Msza św za Ojczyznę .Mszę świętą odprawił ks Proboszcz i wygłosił do zgromadzonych Słowo Boże.

Przed Mszą świętą młodzież szkolna wykonała program religijno – patriotyczny.

 

Listopad 2010

 

       W tym miesiącu w sposób szczególny pamiętamy o zmarłych. Modlitwy odbyły się na cmentarzy Kraśnickim i w naszych świątyniach . Przez cały miesiąc wieczorem trwały modlitwy, czytane były kartki wypominkowe i odmawiany był różaniec.

 

X Dzień Papieski

       Wieczorem ulicami naszego miasta odbyła się modlitwa różańcowa z Janem Pawłem II , której przewodniczył ks Proboszcz. W modlitwie tej wzięła udział duża liczba parafian i gości. W tym dniu młodzież zbierała ofiary do puszek na stypendia dla młodzieży z ubogich rodzin.

 

Wizytacja Kanoniczna parafii

       Dnia 3 X 10 odbyła się wizytacja biskupa naszej parafii. Wizytację przeprowadził Pasterz Kościoła Lubelskiego ks Abp Józef Życiński.

       Ks Abp zapoznał się z życiem religijno – moralnym naszej wspólnoty poprzez spotkania z dorosłymi, młodzieżą, dziećmi i grupami modlitewnymi. O godzinie 12.00 odprawił uroczystą sumę odpustową ku czci św Faustyny. Po sumie spotkał się z duchowieństwem, które przybyło z różnych parafii w liczbie 32 kapłanów. Godzinie 14,30 odwiedził szpital położony na terenie naszej parafii i poświecił po renowacji Kaplicę Szpitalną , odwiedził chorych na oddziałach.


 

11 listopad 2009

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

        W naszej parafii uroczystą Mszę Św. za Ojczyznę odprawił ks. proboszcz Wiesław Szewczuk o godz.10.00 i wygłosił okolicznościowe kazanie w którym mówił, że trzeba dbać o swoją Ojczyznę, bo za wolność Ojczyzny wielu polaków oddało życie.

        W swoim słowie skazanym do wiernych ks. Proboszcz przypomniał nam:

        „ Polska Niepodległość – rodziła się w bólach po I wojnie światowej i własnymi siłami Narodu bo nikt z polaków nie łudził się że ktoś nam wolność i suwerenność podaruje. Obecnie sami częściowo z tej suwerenności rezygnujemy i w imię budowania wspólnoty Europejskiej. A w tej Wspólnocie Europejskiej. Dziś odrzuca się Krzyż i prawo Boże. Chrześcijaństwo tak mocno wrosło w dzieje i tradycje narodów Europejskich. Dlatego dziś nasze święto 91 rocznice odzyskania przez Polskę Niepodległości tak mocno przesycone jest elementami religijnymi Bóg – Honor – Ojczyzna .

        Przed rozpoczęciem Mszy św. młodzież klasy VI ze Szkoły Podstawowej Nr 3 wystąpiła z programem słowno – muzycznym o tematyce patriotyczno – religijnej.

 

 

IX DZIEŃ PAPIESKI 11 PAŹDZIERNIK 2009R.

JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ WOLNOŚCI

        Wieczorem po Mszy Św. o 18.30 – mimo deszczowej pogody odbyła się ulicami naszej parafii procesja różańcowa z rozważaniem tajemnicy chwalebnej z licznym udziałem parafian i gości.

       * MODLILIŚMY się o rychłą beatyfikacje i kanonizację sługi Bożego Jana Pawła II

       * za parafię oraz za wszystkich, którzy włączyli się w dzieło budowy Kościoła

       * za rodziny nasze by były Bogiem silne

       Rozważania prowadziły poszczególne wspólnoty :

       Rycerze Niepokalanej NMP, Legion Maryi, Krew Chrystusa, parafianie, młodzież

oraz dzieci, które niosły drewniany różaniec.

       Uroczystej modlitwie różańcowej przewodniczył ks. Proboszcz parafii

ks. Wiesław Szewczuk.

       Procesja zakończyła się przy figurze Matki Bożej Niepokalanej odśpiewaniem

pieśni „ Z dawna Polski Tyś Królową”.

 

ODPUST PARAFIALNY 2009R.

        4 października 2009 r w naszej parafii odbyła się doroczna uroczystość odpustowa

ku czci św. s. FAUSTYNY APOSTOŁKI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, której misja

polegała na głoszeniu światu prawdy o miłości miłosiernej BOGA, wypraszaniu miłosierdzia

Bożego dla świata m. in. przez praktykę nowych form kultu Miłosierdzia Bożego takich jak :

obraz, święto, Koronka - Godzina Miłosierdzia Bożego.

        UROCZYSTA SUMA ODPUSTOWA odbyła się O GODZ.12.00

z procesją EUCHARYSTYCZNĄ i ucałowaniem relikwii ŚW. S. FAUSTYNY.

        Uroczystość rozpoczęto poświęceniem figury, MATKI BOŻEJ na placu kościelnym.

Jako podziękowanie za rozpoczęcie budowy kościoła parafialnego.

Nie było łatwo rozpocząć budowę spóźnioną o 14 lat bo i pieniędzy nie było.

MATKO BOŻA pomóż.

        I znalazł się projektant kościoła i kilkunastu parafian, którzy powiedzieli włączymy się w to dzieło choć już młodzi nie jesteśmy. Po roku (od 2008 do 2009) budowy widać już jaki będzie ten nowy kościół, z którego będzie szerzony KULT MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

        Mszę Św. Odpustową w intencji parafian i czcicieli Miłosierdzia Bożego odprawił

Ks. Prałat Prof. Dr hab. EDWARD WALEWANDER z KUL - u. Znany z Radia Maryja i telewizji Trwam, mimo pracy naukowej udziela się duszpastersko odwiedzając inne parafie. Tego dnia był u nas i bardzo ceniliśmy sobie ks prof. przybycie, obecność w naszej wspólnocie parafialnej.

       W skupieniu i nastroju modlitewnym wysłuchaliśmy SŁOWO BOŻE , które skierował ks prof. Edward do nas zgromadzonych na modlitwie.

       Ks. proboszcz Wiesław Szewczuk w wielkiej radości tego święta podziękował przybyłym ponad 21 księży z dekanatu kraśnickiego oraz urzędowskiego , gościom , pocztom sztandarowym Legionu Maryi miejscowym i z okolic , czcicielom Miłosierdzia Bożego, parafianom oraz Ks. Prałatowi E. Walewandrowi za przewodniczenie naszym uroczystościom odpustowym, za piękną celebrę Mszy św., modlitwę , życzliwość, za Słowo Boże skierowane do nas , za treściwe kazanie, mądre ciepłe słowa, za przybliżenie tajemnicy Miłosierdzia Bożego i umocnienie nas słowem.

       Słowa podziękowania ks. proboszcz skierował do zespołu liturgicznego oraz do wszystkich którzy włączyli się w przygotowanie tej uroczystości.

       Bóg zapłać wam wszystkim - mówił proboszcz - za wspólną modlitwę, za ofiary złożone na budowę naszego kościoła parafialnego. Tacę niedzielną zbierał kraśnicki dziekan

ks. Jerzy Zamorski z parafii WNMP.

       Budujemy dom Boży z wiary i serca przepełnionego miłością do Jezusa Miłosiernego powtarzając słowa codziennie w tej kaplicy >>> JEZU UFAM TOBIE<<<

 

WMUROWANIE KAMIENI WĘGIELNYCH I AKTU EREKCYJNEGO 2009r.

          Dnia 28 czerwca 2009r w parafii Miłosierdzia Bożego na Piaskach w Kraśniku miała miejsce historyczna uroczystość wmurowania kamieni węgielnych i Aktu Erekcyjnego pod budujący się kościół.

          Doniosłemu wydarzeniu przewodniczył J. E. Ks. Prof. Abp Józef Życiński Metropolita Lubelski, księża, władze miasta Kraśnika, zaproszeni goście, parafianie oraz mieszkańcy Kraśnika i okolic.

          Mszę świętą, którą odprawił Abp. Józef Życiński wraz z kapłanami concelebrowana była o godz. 12,00., uroczystym powitaniem przez rodzinę występującą w imieniu wszystkich rodzin słowami powitania i kwiatami.

          Ks. Abp Józef Życiński dziękując za serdeczne powitanie witał gorąco nas wszystkich zgromadzonych na modlitwie.

          Ks. Kan. Proboszcz Wiesław Szewczuk witając Abp Józefa Życińskiego witał przybyłych gości w tym arch. inż. Romana Orlewskiego z Rzeszowa, który jest projektantem budowli.

          Podniosła atmosfera tak ważnego jedynego w życiu parafii wydarzenia uświęcała zgromadzonych na uroczystości, wpisując ich w to wydarzenie sercem , myślą i czynem.

          Abp nawiązując do nowej świątyni, gdzie będziemy przychodzili się modlić – powiedział – to dzięki ambitnemu podejściu do wypełniania Woli Bożej, powstaje dzieło wszech czasów, to dzięki waszej pracy, zaangażowaniu, ofiarności, i wspieraniu ks. proboszcza Wiesława, powstaje właśnie ta nowa świątynia.

          Będzie ona waszym pomnikiem przyszłości dla nowego pokolenia – nawiązując do słów Jana Pawła II - dziedzictwem kultury czasu na przełomie dziejów – wieków.

          To tu będziecie składać prośby, dziękczynienia, cierpienia a nawet łzy, może niekiedy łzy radości z całymi rodzinami przychodząc do Pana Jezusa Miłosiernego po łaski płynące z Jego zdroju Miłosierdzia.

          To On – Jezus Chrystus jako kamień węgielny – stał się żywym fundamentem tej świątyni i każdej innej. To On kamień żywy, stały w swym zawierzeniu Boga Ojca , wypełniając Jego Wolę, pokazał nam i całemu światu jak żyć by stać się zbawczym żywym kamieniem węgielnym kościoła. Ponosząc ofiarę na krzyżu za nasze grzechy umiłował każdego do końca.

          Zanurzeni we krwi Baranka zostaliśmy odkupieni od grzechu, od wszelakiego zła, które potęguję swą moc by zniszczyć, przeszkodzić w dziele Bożego Zbawienia. To miłość pokonuje zło.

          Wspominając słowa ks. proboszcza Wiesława – mówimy – zawsze gdzie się coś dzieje dobrego to muszą być i ataki zła.

          To On – Jezus Chrystus – jest jedyną podstawą każdej wspólnoty chrześcijańskiej wraz z nim my jesteśmy żywymi kamieniami , budującymi dom duchowy , miejsce zamieszkania Boga.

           Kulminacyjnym punktem uroczystości było pobłogosławienie trzech kamieni oraz podpisanie Aktu Erekcyjnego.

           Jeden kamień przywieziony z Golgoty z Ziemi Świętej przez wspólną pielgrzymkę parafii, który przypominać nam będzie życie śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa.

            Drugi z Krakowa – Łagiewnik przez ks. proboszcza Wiesława z miejsca głównego Kultu Miłosierdzia Bożego z grobu , gdzie spoczywają szczątki świętego ciała s. Faustyny, które będą nam przypominać o apostołce Bożego Miłosierdzia.

            Trzecie kamienie z Lourdes i z Fatimy, przywiezione również przez ks. proboszcza Wiesława, które nam będą przypominać, że Maryję należy czcić i miłować jak Chrystusa Jej Syna.

            Niech te kamienie będą początkiem nowego budynku sakralnego Niech Pan wspiera , umacnia i rozwija wspólnoty, które będą się w nich modliły. I niech Pan błogosławi darem pokoju.

            Niech wmurowanie kamieni węgielnych pod Kościół symbolizuje Chrystusa w którym się kościół opiera i przez którego jest wspierany. Amen.

            Akt Erekcyjny

            uroczyście został odczytany przez wikariusza tej parafii ks. Zbigniewa Cąkałę,

następnie podpisany w obecności wszystkich zgromadzonych przez J. E.Ks. Prof. Abp Józefa Życińskiego, Ks. Kan. proboszcza Wiesława Józefa Szewczuka, Ks. mgr wikariusza Zbigniewa Cąkałę, dziekana Ks. Kan. Jerzego Zamorskiego, wicedziekana Ks. Kan. Janusza Stefanka i innych księży, swój podpis złożyli Starosta Tadeusz Wojtak, Burmistrz Piotr Czubiński, arch. inż. Roman Orlewski, Kierownicy Budowy oraz osoby, które przyczyniły się do powstania budowy kościoła.

            Niniejszy Akt Erekcyjny zostaje złożony wraz z kamieniami węgielnymi w dniu dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dziewiątym roku we fragmencie ściany kościoła w Kraśniku. Po lewej stronie przy wejściu do świątyni jest wmurowany kamień pierwszy wraz z Aktem Erekcyjnym zabezpieczonym metalową tubą , w lewej Nawie bocznej wmurowany drugi a trzeci po prawej stronie Nawy Kościoła.

            Uroczystość zakończyła się delegacją z podziękowaniami i kwiatami. Ks. proboszcz podziękował za obecność Abp Ks. Józefowi Życińskiemu oraz gościom i wszystkim wiernym.

            W dowód uznania i zadowolenia Abp pożegnał się tymi słowami – Niech wasza radość będzie moją radością.

 

 

 

            Widok operatora kamery , światło fleszy nadawały temu wydarzeniu niepowtarzalny urok, atmosferę oraz przejęcie jakie towarzyszyło uczestnikom tego dnia tą uroczystością. Wydarzenie to pozostanie długo w naszej pamięci niosąc radość serca, wielkoduszność, odwagę w wyznawaniu naszej wiary w Jezusa Chrystusa, który jest żywym fundamentem wiary, kościoła i każdego z nas.

            Świadkami tej uroczystości byli również mieszkańcy sąsiednich parafii. Redaktorka gazety „Niedziela”, redaktor gazety powiatowej „Głos Kraśnika”.

 

OKTAWA BOŻEGO CIAŁA 2009

    Zakończenie uroczystości Bożego Ciała ośmiodniowymi obchodami        ku czci Najświętszego Sakramentu, przypadło 18 czerwca w czwartek. Zgromadzeni w popołudniowy wieczór, parafianie w świątyni na Mszy św. O godz.18,30 wysłuchali Słowa Bożego, które wygłosił proboszcz ks. kan. Wiesław Szewczuk, dalszym uroczystościom przewodniczył wikariusz    ks. Zbigniew Cąkała.

      Ksiądz proboszcz nawiązywał do wielbienia Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, do mężnego wyznawania wiary i przyznawania się do Niego. Wielbiąc Go w Najświętszym Sakramencie, czyniąc dziękczynienie, uczestnicząc w pełni we Mszy św., swoją obecnością wyznajemy wiarę w Niego.

       Nasz właśnie udział w tych obchodach jest prawdziwym wyznaniem wiary i jeszcze bardziej jednoczy nas z naszym Panem Jezusem Chrystusem.

    Oktawa Bożego Ciała jest szczególnym czasem Łaski. Dlatego głoszone Słowo Boże zachęcało nas do tego, byśmy nie zmarnowali okazji do zdobycia łaski i jak najpełniej     z niej korzystali. 

       Procesyjnie po Mszy św. wszyscy wierni, uczestniczyli   w pochodzie modlitewnym do czterech ołtarzy przygotowanych przez wspólnoty wokoło kaplicy. Procesja jest symbolem ludzkiego życia, ludźmi w drodze, pielgrzymami. Po procesji i błogosławieństwie eucharystycznym, kapłan błogosławił przyniesione przez wiernych wianki splecione z kwiatów i ziół. Prosząc Boga, aby swą wszechmocną opieką otaczał pola, łąki, lasy, strzegł przed zatruciem, zniszczeniem oraz by wydały obfite plony.

    Przyniesione wianki są symbolem ludzkiej pracy, która uświęca Zjednoczenie z Chrystusem Eucharystycznym.  Podziękowaniem za tak liczny udział wiernych i przygotowaniem ołtarzy na zakończenie obchodów Bożego Ciała ks. proboszcz zakończył uroczystość Oktawy Bożego Ciała. Pan Jezus zawsze prosi i pragnie      by pozwolić małym dzieciom przychodzić do Niego, tak więc, zgromadzone dzieci pod ołtarzem u Pana Jezusa, otrzymały jak to bywa w zwyczaju zakończenia Oktawy Bożego Ciała, słodycze.

       Była wielka radość dla dzieci, ks. proboszcz błogosławił je, a dzieci dziękowały za otrzymane cukierki.

 

BOŻE CIAŁO 2009

      Uroczystości Bożego Ciała, czyli Święta Ciała i Krwi Pańskiej w naszej parafii Miłosierdzia Bożego w Kraśniku obchodziliśmy w czwartek 11 czerwca br. o godz. 10,00.       Procesja, w której wzięli liczny udział wierni, przechodziła ulicami naszej parafii – ul. Św. Faustyny, ul. Urzędowską, ul. Piaskową, ul. Rumiankową. Procesji przewodniczył proboszcz ks. kan. Wiesław Szewczuk w asyście ministrantów, lektorów, radnych, szafarzy Komunii Św.

       Procesja zatrzymywała się kolejno przy czterech ołtarzach, które przygotowały rodziny i przy których odśpiewane zostały fragmenty z każdej Ewangelii związane tematycznie            z Eucharystią. Procesja Bożego Ciała jest wyznaniem wiary w Chrystusa obecnego                w Najświętszym Sakramencie. Jest zadośćuczynieniem za znieważanie Jezusa Chrystusa       w Najświętszym Sakramencie oraz uczczenie pamiątki ustanowienia Tego Sakramentu.

      Chrystus niesiony w monstrancji błogosławi zakładom pracy, domom, rozpoczętym pracom budowlanym i każdemu człowiekowi. Na zakończenie Uroczystości, udzielonym błogosławieństwem ks. proboszcz podziękował wszystkim uczestnikom, oraz tym, którzy włączyli się w przygotowanie całej Uroczystości.

 

BIERZMOWANIE 2009

W Niedzielę Trójcy Przenajświętszej dn. 7 czerwca br.

w naszej parafii miały miejsca ważne Uroczystości :

  • na Mszy Świętej o godz. 10,00 zgromadzone dzieci, młodzież, parafianie i wspólnoty modliły się , składały życzenia imieninowe; dużo zdrowia, pomyślności, Bożego błogosławieństwa, łask Ducha Św. i opieki Matki Bożej w podjętym dziele wznoszenia nowej świątyni w prowadzeniu naszej parafii i życiu prywatnym dla naszego proboszcza ks. kan. Wiesława Szewczuka.

   W miłej atmosferze w gronie najbliższej rodziny i wspólnot odbył się poczęstunek w salce parafialnej.

  • na Mszy Świętej o godz. 18,00 zgromadziła się młodzież, rodzice oraz świadkowie na Uroczystości Bierzmowania. Sakramentu naszej młodzieży udzielił biskup Józef Wróbel z Lublina.

   Młodzież do Bierzmowania przygotował wikariusz ks. Zbigniew Cąkała.

   Sakrament Bierzmowania przyjęło 47 osób.

 

EUCHARYSTIA 2009

W VI Niedzielę Wielkanocy dn. 17maja br. w naszej parafii

odbyła się Uroczystość I Komunii Świętej dzieci.

W homilii Ks. Proboszcz mówił:

"W życiu każdego człowieka istnieją chwile wyjątkowe i ważne. Należy do nich nie tylko dzień narodzin i śmierci. Nie tylko imieniny, rozpoczęcie roku szkolnego. Wielkie są dni religijnego spotkania człowieka z Bogiem, dni spotkania człowieka z Chrystusem. Dzieci przeżywacie swój wielki dzień. Dzień I Komunii Świętej. Komunia Święta – to przyjście Chrystusa Boga do człowieka, Ciało Chrystusa – powie kapłan a wy odpowiadacie Amen".

Po raz pierwszy Komunię św. przyjęło 43-je dzieci z miejscowej

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Kraśniku.

Do Sakramentu Eucharystii przygotował dzieci wikariusz

ks. Zbigniew Cąkała.

Mszę Św. odprawił proboszcz ks. kan. Wiesław Szewczuk.

 

Acies Legionu Maryi

Spotkanie opłatkowe Legionu Maryi

                   Nadszedł dzień, na który wszyscy legioności bardzo czekali. W Niedzielę Chrztu Pańskiego, 11 stycznia 2009r., odbyło się po sumie, spotkanie opłatkowe Legionu Maryi z członkami grupy wspierającej.

                   Spotkanie zaszczycili swoją obecnością nasi duszpasterze, ks. kanonik Wiesław Szewczuk proboszcz i ks. Zbigniew Cąkała wikariusz.

                   Ks. proboszcz przywitał wszystkich gorąco i złożył uczestnikom spotkania serdeczne życzenia.

                   Po odśpiewaniu kolędy „Mędrcy świata Monarchowie” i pieśni „Abyśmy byli jedno”, każdy połamał się opłatkiem. Zaczęło się kolędowanie, poczęstunek oraz rozmowy o życiu religijnym naszych rodzin, oraz naszych wspólnot, które funkcjonują w parafii Milosierdzia Bożego i są otwarte na przyjęcie nowych członków jak również o problemach nurtujących każdego z nas.

                   W miłej,serdecznej i ciepłej atmosferze zakończono spotkanie późnym popołudniem.  Na takie spotkania wszyscy chętnie przychodzimy, bo to spotkania rodziny Maryinej.

                

Uroczysta Msza Św.

                   Mszę św. z udzialem legionistów odprawił ks. proboszcz  Wiesław Szewczuk. Na zdjęciu widoczna Szopka betlejemska,  zbudowana wedłu projektu ks. proboszcza.

 

 

Uczestnicy spotkania opłatkowego

 

 

Wszystkim, którzy chcieliby złożyć swój dar finansowy na dzieło budowy świątyni p.w. Miłosierdzia Bożego w Kraśniku podaję nr konta:

             Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej

             Numer konta: 71 8717 0009 2001 0004 1205 0001

                Ofiarodawcom składam gorące podziękowania „Bóg zapłać”

                                                   Ks. Wiesław Szewczuk

                                                       Proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego

 

 

 

 

 

Opracowanie i treść  lantoniak@o2.pl

szablony